Els temes són molt importants, ja que definiran la cara visible del nostre web, fins i tot a alguns de nosaltres ens donaran opcions especials que ens facilitaran la feina i milloraran l’experiència.

 

 

A l’accedir a Aparença>Temes ens apareixeran tots els temes instal·lats i l’opció d’afegir-ne de nous.

 

 

 

Per instal·lar un tema tenim vàries opcions, tot dependrà del tema que vulguem instal·lar.

 

 

 

Cercador de temes de WordPress

Si encara no hem escollit el tema que volem instal·lar podem utilitzar el cercador de temes de WordPress on hi trobarem una gran llibreria de temes, la gran majoria d’ells gratuïts.

Per fer-ho, podem cercar mitjançant alguna paraula clau i/o utilitzant algun dels filtres.

 

 

 

Un cop escollit el tema només haurem de clicar a “Instal·lar ara”, ens demanarà les dades d’accés FTP i començarà la instal·lació del tema.

 

 

Un cop penjat el tema només haurem de clicar a “Instal·lar ara”, ens demanarà les dades d’accés FTP i començarà la instal·lació del tema i al finalitzar només ens quedarà activar el tema.

 

Penjar un tema per FTP

Amb aquesta opció haurem d’accedir amb un client FTP a la carpeta /wp-content/themes i aquí descomprimir-hi el contingut del zip del tema.

Un cop penjat només ens quedarà entrar a l’aparta aparença>temes i activar el tema que acabem de carregar-hi.