Seguim parlant de projectes i la posada en marxa d’aquests. Què escollim? Un hosting, un servidor físic, un VPS, un Cloud? Les possibilitats són múltiples.

En aquest post definirem el Cloud i el VPS, intentarem discernir les seves diferències i tornarem a veure l’equació: a major criticitat del projecte, major és la inversió.

El Cloud

El servei Cloud no deixa de ser una màquina virtual que s’utilitza en essència com un servidor físic, però, d’ús exclusiu. Que sigui una màquina virtual significa que utilitza la virtualització, la qual es dedica a dividir el servidor físic en diferents màquines virtuals per a que funcionin com si fossin físiques.

Per què ‘Cloud’? s’anomena ‘núvol’ ja que és una màquina virtual que abstreu el hardware físic. Què és ‘abstreu el hardware’? elements com la xarxa o l’emmagatzematge es troben virtualitzats, és a dir, no es troben en una ubicació concreta: en el cas de fallida, el Cloud buscarà un altre node de hardware o seguirà funcionant.

L’escabilitat del Cloud és l’element més valuós d’aquest tipus de servei, la qual permet redimensionar el hardware de manera immediata. A més, el Cloud pot ser ‘infraestructura com a servei’ o IaaS, que permet ser gestionat com si fos un servidor real.


El VPS

Un Virtual Private Server , és un mètode de particionar o crear entorns virtuals d’un servidor físic en diferents servidors per a que tots aquells funcionin com una sola màquina/servidor. Cada VPS té el seu propi software: operativament és com un servidor dedicat, la diferència és que el hardware és compartit. Es segmenta cada VPS per a que sigui garantida la repartició via virtualització. Per la seva banda, l’escabilitat és possible tot i de manera limitada.

Les diferències

–          Un servidor Cloud és tolerant a fallides de hardware: la infraestructura d’aquest servei (abstret el hardware) permet que es pugui allotjar a diferents nodes mentre que el VPS depèn del servidor físic al qual pertany.

–          El Cloud funciona amb tecnologia Xen o KVM per a la virtualització. Aquesta permet que el Cloud emuli a la perfecció el comportament d’un servidor físic. S’assembla tant, que permet l’assignació de recursos com processadors i memòria RAM. El VPS per la seva part, té assignats els seus recursos i es troba subjecte als recursos del servidor físic inicial.

–          Interrupció per fallida: el Cloud seguirà funcionant amb el mecanisme ‘swap’, mentre que el VPS es veurà obligat a ‘robar’ recursos a màquines veïnes o a no funcionar.

–          Mentre el VPS no sol permetre diferents tipus d’administració (accés a consola, per exemple), el Cloud es sol presentar amb diferents tipus de gestió, des de 0 a total.

–          El preu: el VPS sol ser més barat que el Cloud.

Així doncs, partint del mecanisme de virtualització on es poden crear entorns virtuals o màquines, ens podem trobar el Cloud, dins on es pot gestionar ‘el tot’: la infraestructura. I a prova de fallides. El VPS per la seva banda, una màquina virtual, permet gestionar els serveis com si es tractés d’un servidor propi, tot i de manera limitada així com vulnerable a fallides.

Quin escollir? Era la nostra pregunta. Creiem en la professionalitat dels projectes i en la importància de invertir en allò que presenta més criticitat.

Sense dubte, a SW Hosting hem apostat per la infraestructura com a servei pels nostres clients, a prova de fallides, escalable i gestionable de diferents maneres. On preu i professionalitat vagin de la mà, segons les necessitats del projecte.