Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Plantilles de Serveis

Per accedir a Plantilles de serveis, dirigeix-te al menú lateral esquerre del teu SW Panel i obre el desplegable "Plantilles" i fes clic sobre "Plantilles de Serveis".

enter image description here

Què és una Plantilla de Serveis?

Una Plantilla de Serveis et permet crear un paquet predefinit de serveis, agilitant així l'alta de serveis idèntics.

Exemple: Tenim una empresa que comercialitza un producte anomenat "Hosting bàsic", consistent en un servidor web, servei de correu electrònic (amb un màxim de 20 bústies i 5 MBytes per bústia), servei FTP (2 comptes màxim) i de base de dades (1 compte). Al nostre client li agrada el servei i decideix contractar-lo.

Nosaltres ja tenim creada una Plantilla de Servei amb els paràmetres del seu "Hosting bàsic", de manera que el donarem d'alta en molt pocs clics, en lloc d'haver de realitzar manualment l'alta i configuració en cada ocasió.

Com crear una Plantilla de Serveis?

Per crear una Plantilla de Serveis, ens situem a la pestanya Plantilla de serveis i premem el botó Crear una plantilla (situat a la dreta).

enter image description here

A continuació introduïm el nom de la plantilla i marquem les opcions que corresponguin:

enter image description here

Opcions seleccionables:

 • [x] Veure plantilla en els usuaris fills. La plantilla serà visible per als subusuarios que depenguin de l'usuari autor de la plantilla.
 • [x] Veure plantilla en tots els usuaris d'SW Panel. La plantilla serà visible per a tots els usuaris.

A la part inferior podrem introduir els paràmetres de la nostra plantilla. Aquesta secció es divideix en quatre pestanyes:

 • Servidors
 • Definició de Serveis
 • Preus
 • Contracte

enter image description here

Servidors

 1. En primer lloc seleccionem el servidor principal assignat amb el qual utilitzarem la Plantilla de servei que estem creant. Només e spot seleccionar un servidor principal:

  enter image description here

 2. En Serveis disponibles en el servidor principal assignat seleccionem el tipus de servei que correspondrà a la nostra Plantilla de Servei:

  enter image description here

 3. Finalment, a Distribució de serveis entre servidors assignarem el servidor corresponent a cada servei.
  Aquí hem de seleccionar quin serà el servidor de correu, quin serà el servidor de Bases de dades i els DNS primari i secundari a assignar. En cas de disposar de diversos servidors, podrem establir una infraestructura distribuïda (distribuir els nostres serveis entre diversos servidors). En qualsevol cas, podem seleccionar, dels nostres servidors disponibles, els que desitgem. Els DNS s'assignen, per defecte, de manera predeterminada. En cas de voler assignar algun altre DNS també haurem d'especificar-ho:

  enter image description here

Definició de Serveis

En aquesta pestanya indicarem quins serveis s'activaran amb la nostra plantilla i indicarem els paràmetres. Els serveis integrables en una plantilla són:

 • Servidor web (automàticament actiu en seleccionar un Domini com nivell de servei en el pas 2).
 • Correu electrònic
 • FTP
 • Base de dades
 • DNS

enter image description here

Dades genèriques del servei:

Aquesta secció ens permet configurar els paràmetres bàsics del servei:

 1. Introduïm la mida total en disc (en MBytes) de què disposaran els serveis generats des de la plantilla.

 2. Assignarem el tràfic (en GBytes) de què disposarà el servei.

 3. Podrem permetre que el servei mostri estadístiques web, si seleccionem l'opció.

enter image description here

Activar serveis de correu electrònic

Marcant aquesta opció la nostra plantilla disposarà de servei de correu electrònic.

enter image description here

 1. Configurem el màxim de comptes de correu que tindrà la plantilla, que pot ser limitat o il·limitat.

 2. Definim la mida màxima que tindrà cada compte de correu (a MBytes).

 3. Definim la mida per defecte que tindrà cada compte de correu (a MBytes).

En el cas que aquest es deixi en blanc, la mida per defecte dels comptes de correu s'assignarà d'acord a la fórmula <Espai de disc assignat al correu / 10>. Aquesta quantitat mai serà inferior a 5 MB.

 1. Definim la mida total assignada al servei de correu electrònic (en MBytes).

 2. Es poden activar els serveis d'Antivirus i AntiSpam, si així es desitja.

Activar àlies de Correu

En cas d'activar aquesta funció, podrem definir un límit màxim d'àlies de correu, o configurar-lo de forma il·limitada.

enter image description here

Activar llistes de distribució de correu

En cas d'activar aquesta funció, podrem definir un límit màxim de subscriptors a una llista de correu, o, si s'escau configurar-lo com il·limitat.

enter image description here

Activar serveis d'FTP

En cas d'activar aquest servei, podrem definir un límit màxim de comptes FTP, o, si s'escau, configurar-lo com il·limitat.

enter image description here

Activar serveis de bases de dades

En cas d'activar aquest servei, podrem definir el nombre màxim de bases de dades permeses, o, si s'escau, configurar-lo com il·limitat.

enter image description here

Serveis i gestió DNS

Aquesta opció ens permet activar el servei de DNS. Podem configurar l'origen dels paràmetres de dues formes:

 • Plantilla DNS (opcional): Les dades del servei DNS correspondran al d'una Plantilla DNS que prèviament haurem creat (consultar manual de Plantilles DNS).

enter image description here

 • Marca si desitges delegar les Zones DNS als hostnames assignats en el procés de creació del servei: Activant aquesta opció les dades s'obtindran del servidor DNS seleccionat a la pestanya Servidors:

enter image description here

Només és necessari seleccionar una de les dues opcions.

Preus

Opcional. A efectes d'organització interna, només podem assignar preu a la nostra plantilla, el qual es mostrarà en el moment de donar d'alta el servei.

 1. Preus del servei: És el preu mensual que es cobrarà al client

 2. Costos d'excedits del servei: costos mensuals que serien d'aplicació per excedits del servei.

enter image description here

Contracte

Opcional. A efectes d'organització interna, podem mantenir una còpia del nostre contracte de servei.

Copiarem un exemple de text, que no és un contracte de servei, perquè es vegi com es mostra:

enter image description here

Si inserim un text de contracte, haurem de seleccionar diferents opcions sobre aquest contracte:

 • L'usuari haurà d'acceptar el contracte abans de procedir a l'activació del servei
 • No és necessari que l'usuari accepti el contracte en procedir a l'activació del servei
 • L'usuari ha de visualitzar el contracte, sense haver d'acceptar-lo.

enter image description here

Una vegada finalitzada la configuració de la nostra plantilla, procedim a prémer a "Crear plantilla". És molt important que revisem que la plantilla està ben configurada, ja que quan modifiquem una plantilla amb serveis assignats, els serveis ja creats no es podran modificar, sinó que haurem de fer un canvi de nivell de servei (veure més endavant, en aquest mateix manual).

Com crear un servei des d'una plantilla?

A SW Panel, ens dirigim a Crear un Servei (zona superior dreta):

enter image description here

El botó de "Crear un servei" es troba disponible des de qualsevol punt de l'SW Panel, independentment de si ens trobem en el Dashboard principal del Panel, en el Dashboard d'un servei o en alguna pantalla de configuracions.

Seleccionem l'opció De les meves Plantilles de Hosting

enter image description here

En la part inferior, marquem la Plantilla de Servei corresponent:

enter image description here

A continuació indiquem el domini o subdomini a crear utilitzant servei i premem Verificar:

enter image description here

Una vegada hàgim premut "verificar", ens indicarà si el domini està registrat o no i si es troba en la nostra cartera de dominis:

 • Si està registrat, ens preguntarà si desitgem transferir-ho o no

enter image description here

 • Si no està registrat, ens preguntarà si volem transferir-ho o preferim fer-ho més tard

enter image description here

 • Si el domini es troba a la nostra cartera de dominis, haurem d'acceptar canviar el nivell de servei

enter image description here

Ens apareixen dos quadres d'opció:

 • Desitjo crear un accés a SWPanel amb les següents dades.
 • Activar HTTPS per a la pàgina web: per a activar un certificat SSL en la nostra pàgina web.

enter image description here

Finalment, ens apareix un resum de la nostra comanda amb el cost del servei i les dades d'acceptació de contracte. Premem a "Acceptar i crear":

enter image description here

⚠️ Un cop generat el servei des d'una plantilla, les posteriors modificacions realitzades a la plantilla NO es veuran reflectides en els serveis ja creats anteriorment a partir d'aquesta plantilla. ⚠️

Canvi de nivell de servei

De vegades, ens trobarem amb la necessitat d'haver d'augmentar les capacitats d'algun dels nostres serveis. Per a això, podrem seleccionar una altra plantilla compatible.

Exemple: El nostre client, que inicialment va contractar el "Hosting bàsic", sol·licita passar-se al "Hosting avançat" (que compta amb més capacitat i espai) atès que ha tingut un augment considerable de visites sostingut en el temps .

Nosaltres podrem augmentar el nivell del servei del nostre client amb molt pocs clics, ja que disposem de diverses Plantilles de Serveis amb diferents capacitats. Per a això canviarem la plantilla assignada al servei del nostre client, de "Hosting bàsic" a "Hosting avançat".

⚠️ Abans de seguir amb el manual, assegura't de la plantilla de serveis que vols assignar per a canviar el nivell de servei, la plantilla nova haurà de contenir exactament els mateixos servidors que la plantilla actual, així com els mateixos serveis (per exemple, si la plantilla inicial no té activat el servei de correu, la plantilla nova tampoc pot tenir-lo). D'una altra manera, no permetrà fer el canvi de nivell de servei. ⚠️

Per realitzar la modificació, ens dirigim a Serveis (menú esquerre) i localitzem el servei per al qual anem a augmentar el nivell de servei. A la següent imatge d'exemple, modificarem el servei "swmanuals.com":

En el cercador de la part superior de l'SW Panel, busquem el servei corresponent i premem per a obrir el Dashboard:

enter image description here

En el menú d'icones de la part superior del Dashboard, seleccionem la icona corresponent a "Canviar els servidors Cloud a aquest servei o el tipus de pla de Hosting":

enter image description here

Se'ns obrirà la pantalla de canvi de serveis. Ara podem seleccionar la plantilla de serveis per la qual desitgem canviar la plantilla actual:

enter image description here

Prement la icona d'informació "🛈" ens apareixen en pantalla els paràmetres assignats a la plantilla. Se'ns obrirà un menú d'especificacions d'aquesta:

enter image description here

Una vegada seleccionada la nova plantilla que serà aplicable, premem Treure ara, revisem les dades que apareixen en pantalla i, si estem d'acord, fem clic a Acceptar i formalitzar.

enter image description here

enter image description here

Eliminar plantilla d'un servei

Com hem vist anteriorment, els serveis generats des de plantilla creen una configuració fixa no modificable (espai total, nombre de comptes de correu, etc ...), però canviant el nivell de servei és possible aplicar una altra plantilla amb diferent configuració.

En aquells casos en què requerim modificar paràmetres de forma individualitzada que se surten dels establerts en les nostres plantilles, tenim la possibilitat de desvincular el servei d'una plantilla. D'aquesta manera, podrem configurar des del Dashboard tots els paràmetres del servei com si d'un servei creat manualment es tractés.

⚠️ Una vegada s'elimina una plantilla en un servei Hosting, no es pot tornar a assignar una plantilla. Hauràs d'eliminar el servei i crear-lo novament. ⚠️

Accedim al Dashboard del servei generat des de Plantilla de Servei. Amb el cercador de la part superior de l'SW Panel, busquem el servei corresponent i premem per a obrir el Dashboard:

enter image description here

Dins del Dashboard del servei, premem, de la part superior del Dashboard, la icona corresponent a "Canviar els servidors Cloud a aquest servei o el tipus de pla de Hosting":

enter image description here

Marquem l'opció Eliminar la Plantilla de nivell actual per a aquest servei i premem Treure ara, revisem les dades que apareixen en pantalla i, si estem d'acord, fem clic a Acceptar i formalitzar.

enter image description here

Per a poder procedir a formalitzar l'eliminació de la plantilla, haurem de prémer el "Check" a "Accepto eliminar el Backup d'aquest servei al procedir al canvi de pla de Hosting":

enter image description here

Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.