Internet Data Center

La infraestructura clau per a l'èxit dels teus projectes

Màximes garanties

Característiques del Datacenter

Beneficis dels Data Centers de SW a Barcelona-Girona i Madrid

La nostra filosofia principal és oferir el Cloud de la major qualitat. Hem aplicat una filosofia basada a crear instal·lacions pràctiques, modernes, fàcils de construir, reparar i ampliar; aplicant sempre criteris de qualitat, sostenibilitat, estalvi energètic i seguretat.

Metafabric
Metafabric

L’arquitectura de xarxa més avançada del món. Metafabric de Juniper Networks elimina els colls d’ampolla d’un CPD tradicional i permet la escalabilitat il·limitada de la nostra infraestructura al mateix temps que redueix dràsticament la latència entre servidors i centre de dades. Major rendiment, rapidesa i flexibilitat.

Dades generals
 • Edifici de 1200 m²
 • 4 Plantes, 2 d'instal·lacions tècniques i IDC i 2 destinades a personal
 • Centre de dades de 2 sales de 450m²
 • Connectivitat física multioperador amb connexions redundades i anells de fibra independents
 • Construcció d'IDC amb murs de formigó de 600 mm
 • Distribució d'instal·lacions totalment sectoritzades
 • Any de construcció 2009
Infraestructures
 • 2 Sales d'IDC de 450 m²
 • 1 Sala tècnica per instal·lacions elèctriques i SAI
 • 1 Sala tècnica per instal·lacions d'extinció d'incendis
 • 1 Planta per instal·lacions de climatització i grups electrògens
 • Climatització independent a cada sala
 • Sales amb sòl tècnic
 • Resistència del sòl de 2000 kg/m²
 • Terra sobreelevat 320 mm
 • Alçada del sostre de 316 a 330 cm
Sistemes energètics
 • Escomesa elèctrica independent des del centre de transformació de la companyia subministradora.
 • Espai propi reservat per a la instal·lació de un transformador de mitja tensió.
 • Sala elèctrica destinada a d'instal·lació dels quadres elèctrics generals de l'edifici (CGDBT), UPS i quadre de commutació automàtica.
 • Sala elèctrica monitoritzada (CCTV), controlada energèticament amb analitzadors i refrigerada
 • Instal·lació de 4 unitats UPS de 80 Kva en sistema paral·lel redundant N+3, cada una d'elles amb el seu armari de bateries i transformador d'aïllament per crear un règim de neutre propi. Autonomia per bateries de 45 minuts aproximadament
 • Dos grups electrògens de 200 Kva en paral·lel redundant amb dipòsits externs de gasoil de 1000 litres cada un.
 • Quadre de commutació automàtica RED-GRUP-RED
 • Edifici denominat "illa elèctrica". Som capaços de generar la nostre pròpia electricitat: Zero downtime
Refrigeració
 • Climatització per unitats modulars a impulsió a fals terra (plenum)
 • Sortida d'aire per a passadissos freds a través de reixes d'aire metàl·liques, recollida d'aire en passadissos calents
 • Sondes de detecció d'aigua en fals terra connectades a màquines d'aire
 • Alternança de funcionament de maquines d'aire (1 reserva), posta en marxa d'aquesta per alta temperatura en passadissos calents, controlats per termòstats
 • Temperatura i humitat monitoritzada a tota la sala
 • Sales del IDC
  Temperatura 21ºC (+-2ºC)
  Humitat 50% (+-5%)
 • Sala de SAIs climatitzada de forma independent
  Temperatura 23ºC (+-2 ºC)
  Humitat 55% (+-5%)
Sistema d'extinció
 • Sala independent destinada als equips d'extinció
 • Sistema VESDA, aspiració de l'aire del Datacenter per ser analitzat per sensors de filtratge làser
 • Centraleta d'extinció connectada a un sistema d'aigua nebulitzada d'alta pressió
Seguretat i presencia
 • Entrada a la sala sempre acompanyat/da per a personal autoritzat
 • Accés per a entrar a través de biometria facial i reconeixement addicional de veu
 • Sistema de sortida de la sala mitjançant targeta personal biomètrica
 • Circuit tancat de videovigilància (CCTV), amb gravació d'imatges de tots els passadissos, monitoritzat des de departament tècnic i departament d'infraestructures
 • Sistema d'alarma de detectors de presència connectats a policia i bombers