Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com canviar els permisos d'un fitxer o directori en Linux

En aquest manual aprendrem a canviar els permisos de qualsevol arxiu en un sistema operatiu GNU/Linux a través de la línia de comandaments.

No obstant, abans d'esmentar qualsevol tipus de comandament, haurem d'aprendre sobre el funcionament del sistema de permisos en sistemes operatius GNU/Linux. T'ho ensenyem a continuació:

1. Tipus de permisos

En concret existeixen tres tipus de permisos que un arxiu o directori en Linux pot tenir assignat.

  • Permís de lectura: permet a l'usuari llegir l'arxiu o, en directoris, llistar el contingut.
  • Permís d'escriptura: permet a l'usuari modificar l'arxiu o, en directoris, afegir arxius al directori o modificar el propi directori.
  • Permís d'execució: permet executar arxius (per exemple, scripts de BASH) o, en directoris, tenir accés al mateix (encara que no necessàriament llistar el contingut si no es disposa de permís de lectura).

2. Tipus d'usuaris

Els tres tipus de permisos que hem llistat a continuació poden ser activats o desactivats a cada arxiu / directori per a qualsevol dels tres tipus d'usuaris que esmentarem a continuació:

  • Propietari: designat com el propietari de l'arxiu / directori.
  • Grup: grup d'usuaris al que pertany l'arxiu / directori.
  • Altres: qualsevol altre usuari del sistema

3. Combinacions de permisos i usuaris

Com ja hem explicat a l'apartat anterior, aquests tres tipos d'usuaris i aquests tres tipus de permisos poden ser assignats lliurement.

Per exemple, el propietari de l'arxiu / directori pot tenir permisos de lectura, escriptura i execució mentre que altres usuaris del sistema només poden tenir permisos de lectura. Qualsevol combinació d'aquest tres permisos i tres usuaris és possible, brindant un total de 512 combinacions possibles.

4. Canviar permisos d'un arxiu o directori

Finalment, per assignar aquests permisos utilitzarem el comandament "chmod".

Important: Per poder canviar el permisos d'un arxiu o directori s'ha de ser propietari o usuari amb privilegis d'administració. Només el propietari o usuaris tipus "root" poden canviar els permisos d'un arxiu o directori.

El comandament chmod té la segëunt sintaxis: chmod [permiso a asignar o retirar] nombredearchivo

Els símbols utilitzats per descriure un permís són els següents:

Permisos:
r: lectura
w: escriptura
x: execució

Usuaris:
u: propietari g: grup o: altres
a: tots els anteriors

Així doncs l'abreviació "u+w" indicaria que es vol assignar l permís d'escriptura al propietari. Altres exemples i combinacions

  • o+x (assigna el permís d'execució a "altres")
  • a-x (elimina el permís d'execució a tots els usuaris)
  • g-w (elimina el permís d'execució als membres del grup al que pertany l'arxiu)
  • u+r (atorga permisos de lectura al propietari)

Coneixent aquetes abreviatures, ara podrem utilitzar el comandament "chmod" de la següent manera:

chmod u+x nombredearchivo

Aquest comandament donaria permís d'execució a l'arxiu "nomarxiu" al propietari del mateix.

Múltiples permisos poden ser atorgats a múltiples usuaris al mateix temps d'aquesta manera:

chmod ug+wrx nombredearchivo

Aquest comandament atorgaria permisos de lectura, escriptura i execució (permisos complets) tant al propietari com als membres del grup a l'arxiu "nomarxiu".

Finalment, destacar la utilitat de l'opció "-R" que aplica aquests permisos de forma recursiva a qualsevol arxiu que es trobi dins d'un directori. Per exemple:

chmod -R u+wx nombrededirectorio

Aquest comandament aplica els permisos d'escriptura i execució per al propietari a qualsevol arxiu o directori contingut dins de "nomdedirectori", així com també a arxius / directoris continguts en nivells inferiors.

Nota: el comandament "chmod" disposa d'un anomenat "mod octal" que permet assignar permisos mitjançant l'ús de nombres. Aquesta informació estarà detallada en un altre manual d'usuari.

Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.