Housing de Servidors

Allotjament professional i segur per a servidors d'empresa

Housing a Girona amb SW

Fiabilitat

Fiabilitat

Allotja els teus servidors en un entorn més fiable. El nostre CPD de categoria TIER III i connectivitat multioperador garanteixen la disponibilitat.

Seguretat

Seguretat

CCTV 24x7, controls d'accés biomètric, regles de firewall personalitzades, etc. Augmenta la protecció física y lògica del servidor.

Estalvi

Estalvi

Redueix dràsticament els teus costos d'infraestructura i manteniment al disposar d'una quota mensual constant i predictible.

Característiques tècniques

1 a 256 IPs (classe C sencera)

Es pot contractar per U i per Rack

VLAN Privada entre servidors

Ample de banda simètric real

Data Center a Barcelona-Girona (Spain)

Assessorament i mans remotes

Coneix el nostre Data Center

Sistema energètic

Escomesa elèctrica independent, sala d'SAIS i grups electrògens.

Infraestructura

2 sales CPD de 450 m² amb murs de formigó de 600mm.

Seguretat

Accés amb biometria facial i gravació CCTV 24x7.

Monitoratge

Centre d'Operacions de Xarxa (NOC) i monitoratge 24x7.

Disponibilitat Tier III

Alta disponibilitat amb un uptime garantit del 99,98%.

Interconnexió

Interconnexió privada entre els teus servidors.

Veure especificacions del nostre centre de dades a Girona

Sol·licita un pressupost