Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com instal·lar certificat SSL a Nginx

Per instal·lar un certificat SSL a Nginx, necessitarem els següents fitxers:

 • Certificat (.crt)
 • Clau privada (.key)
 • Autoritat de certificació (.ca)

Ja els tens? Comencem:

 1. Copia els tres fitxers al servidor. En aquest manual, assumim que has pujat els tres fitxers mitjançant FTP, però pots fer-ho de qualsevol altra manera.

 2. Connecta't al servidor mitjançant SSH i accedeix al directori on es troben els certificats. Si els has pujat al directori 'web': cd /var/www/minuevaweb.es/datos/web

 3. Connecta el fitxer .crt amb el fitxer .ca, i el guardes al directori de certificats de Nginx: cat /var/www/minuevaweb.es/datos/web/certificado.crt /var/www/minuevaweb.es/datos/web/certificado.ca >> /etc/nginx/swhosting/ssl/certificados.crt

 4. Mou el fitxer .key al directori de certificats de Nginx: mv /var/www/minuevaweb.es/datos/web/certificado.key /etc/nginx/ssl/

 5. Elimina els fitxers de certificat de la carpeta web, per assegurar-te que no siguin públics. rm /var/www/minuevaweb.es/datos/web/certificado.crt rm /var/www/minuevaweb.es/datos/web/certificado.ca

 6. Accedeix al directori de certificats i canvieu-ne el propietari i el grup a root: cd /etc/nginx/ssl chown root:root certificats.crt certificat.key

Ja hem copiat els certificats al directori corresponent.

A continuació procedim a modificar l'arxiu de configuració corresponent a la nostra web:

 • Accedeix al directori de fitxers de configuració vhosts: cd /etc/nginx/sites-enabled/

 • Edita el fitxer de configuració corresponent a la web on estàs instal·lant el certificat SSL. En aquest exemple utilitzem l'editor de textos nano, però pots fer ús de qualsevol altre: nano minuevaweb.es.conf

 • Fes una còpia del primer bloc existent sota el mateix, quedarà duplicat:

# nginx virtual host for domain 'minuevaweb.es'
server {
    listen 80;
    root "/var/www/minuevaweb.es/datos/web";
    index index.html index.php;
    server_name minuevaweb.es www.minuevaweb.es;
    access_log /var/www/minuevaweb.es/logs/20190307.log;
    error_log /var/www/minuevaweb.es/logs/error_20190307.log;
    include /etc/nginx/php7.2.conf;
}
```
(*l'arxiu original*)
```
server {
    listen 80;
    root "/var/www/minuevaweb.es/datos/web";
    index index.html index.php;
    server_name minuevaweb.es www.minuevaweb.es;
    access_log /var/www/minuevaweb.es/logs/20190307.log;
    error_log /var/www/minuevaweb.es/logs/error_20190307.log;
    include /etc/nginx/php7.2.conf;
}
server {
    listen 80;
    root "/var/www/minuevaweb.es/datos/web";
    index index.html index.php;
    server_name minuevaweb.es www.minuevaweb.es;
    access_log /var/www/minuevaweb.es/logs/20190307.log;
    error_log /var/www/minuevaweb.es/logs/error_20190307.log;
    include /etc/nginx/php7.2.conf;
}
```
(*l'arxiu amb la còpia original*)

- Al segon bloc, modifiquem el port de 80 a 443:

server { llisten 443; ...


- Al segon bloc, després del port (paràmetre *listen*), afegim les següents línies amb les rutes corresponents als nostres certificats:
  ...
  ssl on;
  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/certificados.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/certificado.key;
  ...

- Quedarà de la següent manera:

nginx virtual host for domain 'minuevaweb.es'

server { listen 80; root "/var/www/minuevaweb.es/datos/web"; index index.html index.php; server_name minuevaweb.es www.minuevaweb.es; access_log /var/www/minuevaweb.es/logs/20190307.log; error_log /var/www/minuevaweb.es/logs/error_20190307.log; include /etc/nginx/php7.2.conf; } server { listen 443; ssl on; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/certificados.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/certificado.key; root "/var/www/minuevaweb.es/datos/web"; index index.html index.php; server_name minuevaweb.es www.minuevaweb.es; access_log /var/www/minuevaweb.es/logs/20190307.log; error_log /var/www/minuevaweb.es/logs/error_20190307.log; include /etc/nginx/php7.2.conf; }


- Guarda els canvis realitzats. A l'editor de textos **nano**, has de prémer la següent combinació de tecles:
`Ctrl + X` per desar i sortir
`Tecla Y` per confirmar que vols sobreescriure
`Tecla Enter`

- Comprova que la configuració sigui correcta:
`nginx -t`
Si apareix algun error, repassa els passos anteriors.

- Recarrega la configuració de Nginx perquè s'apliquin els canvis:
`/etc/init.d/nginx reload`

Llest! Accedeix a la teva web amb el prefix **https://** per verificar que funciona correctament.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.