Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com instal·lar el bacula client en el meu cloud sense SWPanel

En aquest manual t'ensenyarem pas a pas a instal·lar l'agent de còpia de seguretat 'Bacula'. Es tracta d'un aplicatiu que permet la comunicació entre el teu servidor i el nostre servidor de Còpies de seguretat per a poder realitzar i programar les còpies de seguretat per tu.

Atenció: Aquest manual assumeix que disposes de coneixements tècnics necessaris per a establir una connexió SSH o RDP amb el teu servidor i utilitzar comandos propis de Debian, Ubuntu o Windows.

Si no disposes dels coneixements necessaris, el nostre equip d'enginyeria pot fer aquestes tasques per tu. Posa't en contacte amb nosaltres via mur de suport per a saber com.

Instal·lació en Linux

1. Estableix una connexió SSH al teu servidor
Al llarg d'aquest manual assumirem que estàs connectat com a usuari root

2. Instal·lació del paquet
Per a instal·lar el paquet necessari executa el següent comando:

apt-get install bacula-fd

3. Canvia l'arxiu de configuració
L'arxiu de configuració està situat en /etc/bacula/bacula-fd.conf
Et recomanem editar el document amb l'editor 'nano':

nano /etc/bacula/bacula-fd.conf

A continuació t'expliquem els canvis que has de realitzar en aquest document. Perquè et sigui més senzill ho hem separat en blocs.

Primer bloc "Director":

Aquí definirem els noms dels servidors de còpies i un password d'accés. Hauràs d'informar d'aquest password als nostres enginyers perquè configurin el dimoni "Bacula" en el servidor de còpies. Al final del manual, t'explicarem com ho pots fer.

Atenció: Còpia el següent bloc tal com es mostra en l'exemple. Només has de modificar la paraula $PWD_BACULA pel teu propi password alfanumèric de 15 a 30 caràcters


Director {
  Name = bacula.dnssw.net-dir
  Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = bacula2.dnssw.net-dir
  Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = bacula3.dnssw.net-dir
  Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = bacula4.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = bacula5.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = baculaMadrid.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = baculam1.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = baculam2.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = baculam3.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = baculam4.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = baculam5.dnssw.net-dir
	Password = "$PWD_BACULA"
}

Segon bloc "Director":

Aquest bloc no és necessari, pots comentar-lo afegint un # davant de cadascuna de les línies. Ha de quedar de la següent forma:

# 
# Restricted Director, used by tray-monitor to get the 
# status of the file daemon 
# 
# Director {
# Name = bacula3.dnssw.net-mon 
# Password = "GexFhZYo843rTweXJq0RJLQtpyd" 
# Monitor = yes 
# }

Tercer bloc "File Deamon":

En aquest bloc hem de definir el nom i la IP del director.

Només has de substituir la paraula $SERVER_NAME pel nom de host del teu servidor i assegurar-te que al final hagi concatenat "-fd".

Pots obtenir el server name amb el comando: hostname --fwdn

Addicionalment has de substituir l'adreça IP del camp FDAddress per l'adreça IP del teu servidor.

Atenció: Còpia el següent bloc tal com es mostra en l'exemple.

FileDaemon {
  Name = $SERVER_NAME-fd
  FDport = 9102
  WorkingDirectory = /var/lib/bacula
  Pid Directory = /var/run/bacula
  Maximum Concurrent Jobs = 20
  FDAddress = 0.0.0.0
}              

Atenció: És possible que l'arxiu de configuració ja mostri substituït el camp $SERVER_NAME. No necessàriament és correcte. Si us plau, comprova el nom real amb el comando facilitat.


Quart bloc "Messages":

Finalment, cal definir el servidor al qual s'enviaran tots els "logs" del procés de còpia. Només has de deixar la línia "Name = Standard". Pots comentar l'altra, afegint un # al principi de la línia. Ha de quedar de la següent forma:

Messages {
  Name = Standard
  # director = cl2018123456-dir = all, !skipped, !restored
} 

4. Comprova que el servei estigui escoltant en el port assignat

Executa el següent comando:

netstat -pant | grep 9102

En cas que el servei "bacula-fd" s'estigui executant, se't mostrarà amb l'estat "LISTEN"*

5. Comunica la contrasenya a SW

Escriu un nou comentari en el teu mur de suport indicant que desitges comunicar-nos la contrasenya del Bacula. Per a més comoditat, adjuntem un missatge de mostra que pots usar com a plantilla:

Hola, Seguint el vostre manual ja he configurat el software bacula per a les còpies de seguretat que he contractat. Agrairia si podeu revisar la configuració perquè es puguin realitzar les còpies a partir d'aquesta nit. Us passo les dades:

Servidor: cl20YYMMDDHHNNN.dnssw.net 
IP: 81.25.1XX.YYY
Password del bacula: 12345678901234567890

Moltes gràcies,
Salutacions

Atenció: Modifica els camps de Servidor, IP i Password del bacula pels corresponents al teu servidor. El Password del bacula és el que hem definit en el primer bloc

Ja està! Una vegada realitzats aquests passos i havent comunicat la contrasenya al nostre equip d'enginyeria, es començaran a realitzar les còpies de seguretat sense que hagis de preocupar-te de res més. Pots realitzar un seguiment des del teu SWPanel.

Instal·lació en Windows

1. Estableix una connexió RDP al teu servidor
Al llarg d'aquest manual assumirem que estàs connectat com a usuari Administrador

2. Descarregar el paquet d'instal·lació
En un navegador, escriu la URL:

https://sourceforge.net/projects/bacula/files/Win32_64/

En el llistat que apareix, descarrega l'última versió segons l'arquitectura del propi sistema (32 o 64 bits)

Una vegada descarregat, executa l'instal·lador.

3. Instal·lació del paquet descarregat
Seleccionem "Automatic" en "Installation Type"

enter image description here

Deixem seleccionat tot, per defecte i instal·lem:

enter image description here

enter image description here

Ens assegurem de DESMARCAR l' opció "Save Client template in"

enter image description here

4. Editem els arxius de configuració necessaris

L'arxiu de configuració es troba en:

C:\Program Files\Bacula\bacula-fd.conf

Primer Bloc "File Daemon"

En aquest bloc cal definir el nom del director.

Substitueix la paraula $FQDN_SERVIDOR pel nom de host del teu servidor i assegura't al final de que hagi concatenat "-fd"

Atenció: És possible que l'arxiu de configuració ja mostri aquest camp per defecte. No necessàriament és correcte. Si us plau comprova-ho explícitament executant el comando "ipconfig /all" en un cmd. Pren els valors "Nom del host" i "Sufix DNS Principal" que se't mostraran

Un exemple vàlid per a aquesta línia de configuració seria: Cl2020123456.dnssw.net-fd

FileDaemon {  
  Name = $FQDN_SERVIDOR-fd # this is me  
  FDport = 9102 # where we listen for the director  
  WorkingDirectory = “C:\\Program Files\\Bacula\\working”  
  Pid Directory = “C:\\Program Files\\Bacula\\working”  
  #Plugin Directory = "C:\\Program Files\\Bacula\\plugins"  
  Maximum Concurrent Jobs = 10
}

Atenció: És important permetre les connexions als ports 9102 i 9103 en el firewall local per a la correcta realització de les còpies de seguretat


Segon Bloc "File Daemon"

Aquí definirem els noms dels servidors de còpies i un password d'accés. Hauràs d'informar d'aquest password als nostres enginyers perquè configurin el dimoni "Bacula" en el servidor de còpies. Al final del manual, t'explicarem com ho pots fer.

Si us plau especifica els noms de servidors tal com es mostra en l'exemple i substitueix la paraula "$PWD_BACULA" pel teu propi password alfanumèric de 15 a 20 caràcters

# 
# List Directors who are permitted to contact this File daemon 
# 
Director {
  Name = bacula.dnssw.net-dir
  Password = "$PWD_BACULA"
}
Director {
  Name = bacula2.dnssw.net-dir
  Password = "$PWD_BACULA" 
} 
Director {
  Name = bacula3.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = bacula4.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = bacula5.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = baculaMadrid.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = baculam1.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = baculam2.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = baculam3.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = baculam4.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}
Director {
  Name = baculam5.dnssw.net-dir  
  Password = "$PWD_BACULA" 
}

Tercer bloc "Director"

Aquest tercer bloc no és necessari en la nostra infraestructura. Pel que es pot eliminar o comentar

# 
# Restricted Director, used by tray-monitor to get the 
#  status of the file daemon 
# 
#Director { 
# Name = bacula3.dnssw.net-mon 
# Password = "GexFhZYo843rTweXJq0RJLQtpyd" 
# Monitor = yes 
#} 

Quart bloc "Messages"

Finalment, cal definir el servidor al qual s'enviaran els "logs" del procés de còpia.

Per defecte, enviarà els logs al servidor que ha iniciat el procés de "còpia de seguretat". Per a això comentarem la línia "director = @director_name@ = all, !skipped, !restored " afegint un # a l'inici de la línia, quedant de la següent forma:

# Send all messages except skipped files back to Director 
Messages {  
  Name = Standard 
  # director = @director_name@ = all, !skipped, !restored 
} 

5. Reinicia i comprova que el servei estigui escoltant en el port assignat

A continuació, hauràs de reiniciar el servidor per a permetre que s'iniciï el servei "bacula-fd" de manera automàtica.

Una vegada reiniciat, pots verificar que el servei s'està executant comprovant que el client bacula estigui escoltant en el port que configurem.

Per a això executa el següent comando des del Símbol del Sistema (CMD):

netstat -a | find "9102"

En cas que el servei "bacula-fd" s'estigui executant, se't mostrarà amb l'estat "LISTENING"


6. Comunica la contrasenya a SW

Escriu un nou comentari en el teu mur de suport indicant que desitges comunicar-nos la contrasenya del Bacula. Per a més comoditat, adjuntem un missatge de mostra que pots usar com a plantilla:

Hola, Seguint el vostre manual ja he configurat el software bacula per a les còpies de seguretat que he contractat. Agrairia si podeu revisar la configuració perquè es puguin realitzar les còpies a partir d'aquesta nit. Us passo les dades:

Servidor: cl20YYMMDDHHNNN.dnssw.net 
IP: 81.25.1XX.YYY
Password del bacula: 12345678901234567890

Moltes gràcies,
Salutacions

Atenció: Modifica els camps de Servidor, IP i Password del bacula pels corresponents al teu servidor. El Password del bacula és el que hem definit en el segon bloc


Ja està! Una vegada realitzats aquests passos i havent comunicat la contrasenya al nostre equip d'enginyeria, es començaran a realitzar les còpies de seguretat sense que hagis de preocupar-te de res més. Pots realitzar un seguiment des del teu SWPanel.

Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.