Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Dominis

Què és un domini?

Començant pel concepte bàsic de domini, podríem dir que un domini és la denominació que identifica un lloc a la xarxa i que indica la seva pertinença a una categoria determinada, en resum, un domini és bàsicament el nom exclusiu que es fa servir per posicionar un lloc web, com ara "www.swhosting.com"

Fins aquí podria semblar senzill, però darrere d'aquesta nomenclatura podem detallar una mica més sobre el significat real d'un domini. Tots sabem que un domini és el nom d'una web que escrivim al nostre navegador per poder visualitzar el contingut de la mateixa, però realment en els servidors webs NO es guarden directament amb el nom del domini, sinó que els navegadors web en realitat accedeixen a cada lloc web utilitzant l'adreça IP (Internet Protocol), com per exemple 105.25.46.22, que identifica el servidor on està localitzada la web, és a dir, el nom del domini és en realitat una forma de facilitar la recerca i visualització del contingut web dissenyat per a l'usuari d'una manera més simplificada i humana.

En conclusió, podem destacar que, gràcies al domini d'un lloc web, és molt més fàcil de recordar que una seqüència de nombres com és el cas de les adreces IP. Així mateix, avui dia s'utilitza el mateix servidor per allotjar diferents webs, en el cas de no existir els dominis, només podria haver-hi una web per cada adreça IP / servidor. A més de tot l'anterior, gràcies a la nomenclatura per dominis, es fa molt més flexible el moviment del contingut web entre servidors pel fet que la IP pot canviar però el domini seguirà sent el mateix.

Funcionament

Si ens centrem en el procés específic que s'utilitza per comunicar-nos amb el servidor a través del nostre navegador web al visualitzar el contingut web d'un domini, hem de centrar-nos en el sistema que utilitza la nostra màquina per a "traduir" o transcriure el nom del domini que estàs visualitzant en una IP, que és el llenguatge que els servidors entenen, perquè així el teu navegador web es comuniqui amb el servidor corresponent de manera efectiva. A aquest sistema de "traducció" se li denomina DNS o Domain Name System (sistema de noms de dominios).

Diferents tipus de dominis

No tots els dominis d'Internet segueixen la mateixa fórmula. En general, quan es parla de dominis, ens referim als dos tipus principals que existeixen en els dominis de nivell superior o TLD. Es tracta d'un domini que es troba en el nivell superior del sistema de dominis d'Internet. Els més comuns inclouen .com, .org, .net i .edu.

· ccTLD: Dominis de nivell superior de codi de país

També anomenats geolocalitzats o territorials, utilitzen només dues lletres com a extensió del domini i es basen en codis internacionals de països, com ara .es per a Espanya, .jp per Japó, .mx per a Mèxic i .co per a Colòmbia. Es solen utilitzar per a empreses que estan creant llocs dedicats per regions específiques.

· gTLD: Domini de nivell superior genèric

Són bàsicament un TLD que no depenen d'un codi de país. Antigament estaven destinats a un cas d'ús específic com, per exemple, .edu, el qual està dirigit a institucions educatives. Actualment, la majoria es poden utilitzar sense restriccions. Aquests dominis utilitzen tres lletres com a mínim en la seva extensió, com es pot veure en els següents exemples: .mil (militar), .gov (govern), .org (organitzacions sense ànim de lucre) i .net entre d'altres.

No obstant, trobem també altres tipus de dominis:

· Dominis de segon nivell

Són dominis que es troben directament sota un domini de nivell superior. Per exemple, les empreses britàniques ocasionalment utilitzen .co.uk en lloc de .com. Altres exemples serien .gov.uk, que s'utilitza per a institucions governamentals i .ac.uk, per institucions acadèmiques i universitats.

· Subdominis

Aquests són útils perquè no requereixen que els administradors web adquireixin un domini web addicional per a crear divisions dins del seu lloc. En canvi, poden crear un subdomini que apunti a un directori específic al servidor. Se solen utilitzar per gestionar diverses àrees d'un mateix domini com, per exemple, www. per dirigir-te a la pàgina web del domini, o correu web. per gestionar el correu del domini via web.

Vida d'un domini

enter image description here

Efectivament, els dominis tenen un cicle de vida i, en funció de si s'han registrat, si han caducat, etc., van passant per diferents estats. A continuació, anem a desglossar ela més habituals per evitar així situacions de confusió:

· Disponible o Lliure El domini no està actualment registrat per cap persona física o corporació, amb la qual cosa el pots registrar perquè aquest sigui de la teva propietat.

· Registrat o Ocupat Vol dir que el domini es troba ja registrat i, per tant, no pots registrar-lo, com a mínim, en un any fins a un màxim de deu des del moment del registre.

· Actiu Un cop el domini està registrat ja pots utilitzar-lo i vincular-lo, si ho desitges, a un pla de hosting.

· Expired És quan el domini no ha estat renovat a temps i aquest ha caducat. En aquest punt, en primer lloc, el domini deixa de funcionar i també passa per diferents estats:

· Període de Gràcia ( Renew Grade Period ) Si no s'ha renovat mentre estava actiu, en aquest període de temps (aproximadament entre 0 i 45 dies) el domini deixa de funcionar però pots procedir a la seva recuperació pel preu del domini + 20 €.

· Redemption Grace Period Si no s'ha renovat mentre estava actiu o en període de gràcia, encara pots recuperar el domini, tot i que el preu d'aquest serà molt més gran a l'existir una penalització. En aquest estat sol estar uns 30 dies

· Període d'Eliminació ( Pending Delete ) Arribat a aquest estat, el domini ja no pot renovar-se i, senzillament, cal esperar (uns 5 dies) per tal que aquest torni a estar novament disponible.

És important saber que totes les extensions de domini NO estan subjectes als mateixos dies de durada en els diferents estats del domini.

Regulació dels noms de domini

Són 2 organitzacions les que principalment es reparteixen la gestió de tots els dominis d'Internet, adreces IP, servidors DNS, etc.

· ICANN (www.icann.org)

· IANA (www.iana.org)

Aquests dos organismes internacionals són el que acrediten a altres empreses o organismes a ser registradors acreditats per a registrar dominis. La ICANN és ​​la corporació d'internet per a l'assignació de noms i nombres, és una organització sense ànim de lucre creada el 18 de setembre de 1998 amb la finalitat d'encarregar-se de cert nombre de tasques realitzades amb anterioritat a aquesta data per una altra organització, la IANA .

En el cas dels dominis ccTLD per països, IANA / ICANN deleguen la seva gestió en organitzacions sense ànim de lucre de cada país o territori, i són aquestes les que decideixen els que poden ser "agents registradors" d'aquests dominis.

A Espanya, per exemple, l'encarregada de gestionar els seus dominis i acreditar als agents registradors és dominio.es, integrada en l'entitat pública empresarial red.es i que depèn del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme d'Espanya.

· Vull saber si un domini està disponible

Tan sols ho has d'indicar en el nostre cercador de dominis, i, al moment, s'indicarà si el domini que vols està lliure o no.

https://www.swhosting.com/ca/dominios

· Vull saber el propietari del domini

Després de la posada en marxa del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), el qual va entrar en vigor el maig de 2018, les dades personals dels contactes d'un domini ja no es mostren públicament. Els propietaris responsables dels dominis poden realitzar la desactivació de l'ocultació del Whois del domini i revelaria de nou totes les dades dels contactes associats al domini: es faria pública la informació que estava oculta.

Caducitat del domini

Pots utilitzar el whois per conèixer quan vencerà un domini. Quan accedeixis al Whois i indiquis el domini, el podràs comprovar en el quadrant "Dates importants" amb nom de Registar Expiration Date.

Com registrar un domini a SW Hosting ?

Per registrar un domini amb nosaltres, podràs fer-ho directament a través de la nostra pàgina web, o en tot cas, mitjançant la nostra eina de configuració avançada de l'SW Panel.

Per a això, un cop a SW Panel, hauràs situar-te en l'apartat de "* Dominis i SSL " situat al menú blau a l'esquerra de la pantalla. En aquest apartat, selecciona la teva cartera de dominis i, en cas de no haver contractat cap encara, visualitzaràs el botó " Registra el teu primer domini *".

enter image description here

A continuació apareixerà un cercador en el que podràs introduir el nom de domini que desitja. Un cop feta la cerca podràs comprovar si el domini en qüestió està lliure o en quin estat es troba. En cas d'estar lliure, es visualitzarà un botó per registrar el domini.

enter image description here

A continuació hauràs de situar-te en el teu carro de compra.

enter image description here

Un cop amb el domini al carro, podràs finalitzar la transacció acceptant la compra. Recorda que has d'assignar contactes a el domini per poder registrar-lo (explicat a continuació a l'apartat "Com crear un contacte?").

enter image description here

També podeu assignar els hostnames que vulguis o seleccionar el servei de hosting al teu nou domini.

enter image description here

Recorda que has de marcar la casella de termes i condicions.

enter image description here

També pots fer aquesta acció des de la finestra principal del teu SW Panel, a l'apartat "Els teus dominis", on trobaràs un còmode cercador en el que podràs introduir el domini desitjat, i adquirir-lo o transferir-si fos el cas desitjat. Un cop registrat podràs seguir amb el procés estàndard des del teu carro de compres com hem detallat en l'apartat anterior.

enter image description here

Com crear un contacte?

Un cop tinguis el domini al carro hauràs de crear els tres tipus de contacte que, per llei, han d'anar associats a un domini: propietari, administratiu i tècnic. Fent clic sobre el quadre de text, automàticament s'obrirà una nova finestra per associar un contacte ja creat anteriorment, o crear un de nou.

enter image description here

Hauràs situar-te en cadascuna de les cel·les i omplir els camps corresponents.

enter image description here

Un cop creat el nou contacte ja apareixerà disponible per assignar-lo a el domini, només hauràs assignar fent clic al botó "Assignar".

enter image description here

Recorda que, si el domini és amb extensió .es, tant el contacte administratiu com el contacte tècnic han de ser persones físiques amb el seu corresponent DNI / NIE.

Accions sobre el domini

Per poder dur a terme les diferents opcions que t'ofereix el SW Panel, com poden ser l'ocultació de l'Whois, el bloqueig de l'domini etc., has de dirigir-te directament a la cartera de dominis:

Aquí trobaràs tots els dominis que tinguis registrats a SW Hosting. Anem a desglossar cadascuna de les opcions que et mostra el SW Panel per a cada un dels dominis:

enter image description here

Accions Directes

· Obrir Post-It de notes Podràs anotar qualsevol comentari sobre el domini seleccionat.

· Desactivar / Activar autorenovació Aquesta opció t'atorga la possibilitat d'activar o desactivar la renovació del teu domini perquè d'aquesta manera no hagis de preocupar-te per renovar-lo.

·Renovar Domini Des d'aquesta opció podràs renovar de forma manual teu domini.

· Bloquejar Domini Aquesta opció és una mesura de seguretat perquè el teu domini no pugui ser transferit.

WHOIS de l'Domini

· Mostra Dades de l'Whois Mitjançant aquest botó pots sol·licitar que les dades de l'Whois siguin públics.

· Veure Whois Detallat Aquesta opció et mostrarà les dades que actualment consten al whois del teu domini.

Contactes i Hosts

· Dades Propietari Podràs visualitzar les dades de propietari que actualment consten en el domini. Si vols fer alguna modificació, hauràs assignar-ne un de nou mitjançant la gestió de contactes.

· Dades Contacte Administratiu Podràs visualitzar les dades de contacte administratiu que actualment consten en el domini. Si vols fer alguna modificació únicament hauràs assignar-ne un de nou mitjançant la gestió de contactes.

· Dades Contacte Tècnic Podràs visualitzar les dades de contacte tècnic que actualment consten en el domini. Si vols fer algun canvi, únicament hauràs assignar-ne un de nou mitjançant la gestió de contactes.

· Dades de DNS En aquest apartat tindràs l'opció d'assignar les DNS que vols que constin en el domini.

Serveis associats

· Gestionar servei assignat Aquí podràs gestionar qualsevol servei de hosting assignat al teu domini.

authcode

· Demanar authcode

Aquí podràs sol·licitar el codi necessari per poder transferir el teu domini. Informar-te que l'authcode té una vida de 15 dies, passats aquests dies hauràs de tornar a sol·licitar-ho. Els dominis amb extensió .es no requereixen de authcode per a ser transferits.

Utilitzem cookies per oferir els nostres serveis i analítiques i de màrqueting. Per obtenir més informació sobre l’ús que fem de les cookies, consulteu la Informació cookies. Si continueu navegant pel nostre lloc web, accepteu l'ús de cookies.