Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Gestionar registres DNS

L'SW Panel et permet gestionar de forma senzilla els registres DNS associats al teu servei.

Per començar, accedeix al dashboard del servei per al qual has de gestionar els registres DNS. Introdueix el nom del servei en el camp de cerca situat a la part superior i fes clic:

A continuació accedeix a l'apartat Gestions sobre el servei > Gestió de DNS (menú esquerre):

Apareixeran els registres actualment creats a la zona DNS. Des d'aquest apartat podràs:

 • Crear Registres DNS: Prem el botó Crear Registre. En els següents apartats t'expliquem com donar d'alta cada un dels registres.

 • Modificar o esborrar registres DNS: Accedeix al menú Gestionar * (situat a la dreta) * i selecciona l'opció corresponent.

 • Crear automátixcament DNS avançats SPF - DKIM - DMARC: aquests registres afegeixen confiança i seguretat en el teu domini, evitant que en l'enviament de correu els teus correus no vagin a Spam o es detectin com a maliciosos i phishing.

Els registres es generen, habitualment, de forma automàtica. Si aquests ja es troben creats en el teu servei, el botó de creació de registres apareixerà en blau, mentre que si no es troben creats, el botó serà de color verd.

Nota: Les modificacions en registres DNS poden trigar fins a 48 hores en propagar-se a nivell global.

T'expliquem com crear cadascun dels registres. En els següents exemples, els crearem a la zona DNS de "dominisw.com".

Crear registre A

Associa un domini a una adreça IP.

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre A (Host):

 • Nom del Host: Introdueix el nom de host a assignar. En aquest exemple indicarem "botiga".
 • IP del Host: Adreça IP a la qual associar el domini. En aquest exemple indicarem "1.2.3.4".
 1. Prem Crear Registre.

Resultat: El domini "tienda.dominiosw.com" resoldrà a la IP "1.2.3.4".

Crear registre CNAME

Crea un àlies equivalent a un altre domini.

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre CNAME (Alias):

 • Alias: Introdueix el nom de l'àlies. En aquest exemple indicarem "sw".
 • Servidor destí: Domini al qual resoldrà l'àlies. En aquest exemple indicarem "www.swhosting.com".
 1. Prem Crear Registre.

Resultat: El domini "sw.dominisw.com" resoldrà a la mateixa IP que resolgui el domini "www.swhosting.com".

Crear registre NS

Registre de caràcter informatiu encarregat d'indicar quins servidors DNS contenen els registres del domini. L'SW Panel s'encarrega de generar aquests registres. Crea i/o modifica aquests registres si realment és necessari i saps què estàs fent.

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre NS (DNS):

 • Subdomini
 • Servidor destí: Adreça del servidor DNS.
 • IP del Host: IP del servidor.
 1. Prem Crear Registre.

Resultat: Li estem explicant al món que el servidor "ns1.miservidordns.com" (amb IP 1.2.3.4) és qui té la informació DNS vàlida per al domini o subdomini (és el servidor autoritatiu).

Crear registre MX

Assigna servidors de correu.

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre MX (Intercanviador de correu):

 • Àlies: El subdomini, si vols rebre correu en un subdomini. Per al domini principal no cal posar res.
 • Servidor de correu: Indiquem l'adreça del servidor de correu. En aquest exemple indicarem "mail.correusw.com".
 • Prioritat: Nombre de prioritat. Com més baix sigui, més prioritat tindrà aquest servidor de correu. Si creem registres amb el mateix nombre de prioritat, la càrrega es distribuirà aleatòriament entre ells. En aquest exemple indicarem "10".
 1. Prem Crear Registre.

Important: Al camp servidor de correu ha de ser un nom, no pot ser una IP. A més, el nom de domini que posis com a servidor de correu ha de ser creat com a registre tipus "A", no pot ser un "CNAME", al servidor DNS que el resolgui. Això és degut al fet que els servidors de correu faran dues resolucions DNS per enviar un correu a un domini en un altre servidor, la primera per saber el registre MX i la segona per descobrir la seva IP.

Resultat: El correu electrònic dirigit al domini actual ("dominisw.com") el rebrà i gestionarà el servidor de correu "mail.correusw.com".

Crear registre SPF

Indica qui pot enviar un correu electrònic des d'un domini determinat amb la finalitat de protegir contra la falsificació de remitents.

És habitual que amb l'objectiu de prevenir el frau i el correu brossa, els grans proveïdors de serveis de correu electrònic (com Google) requereixin la presència d'aquest registre. Altrament és possible que els correus electrònics dirigits cap a ells sigui rebutjat o classificat com SPAM.

Aquesta és una regla que cada usuari ha de generar independentment d'acord a les seves necessitats.

Pots utilitzar els següents serveis per generar regles SPF:

https://www.spfwizard.net/index.php/?lang=es

https://mxtoolbox.com/spf.aspx

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre SPF (Registre TXT):

 • Àlies: El subdomini, si reps correu en un subdomini. Per al domini principal no cal posar res.
 • Contingut TXT: Introdueix el contingut de la teva regla SPF. En aquest exemple, hem generat la següent regla: "v = spf1 mx a ~all". A continuació t'expliquem que vol dir cada paràmetre.
 1. Prem Crear Registre

Paràmetres

Les regles SPF s'avaluen seqüencialment d'esquerra a dreta en funció dels paràmetres inclosos:

 • v=spf1 - Indica l'inici de la regla i quina versió de SPF va a utilitzar-se.
 • mx - Autoritza als servidors que apareixen en els registres MX a enviar correu en nom de "dominisw.com".
 • a - Autoritza a la IP que apareix en el registre A a enviar correu en nom de "dominisw.com".
 • ptr - Autoritza a qualsevol host que finalitza a "dominisw.com" a enviar correu.
 • IP4: 1.2.3.4 - Autoritza a la IP "1.2.3.4" a enviar correu en nom de "dominisw.com".
 • all - En funció del prefix, indica com tractar els casos en què no hi hagi una coincidència amb qualsevol paràmetre anterior. S'inclou al final de la regla SPF.

Prefixes

Amb cada un dels paràmetres (a excepció del primer) poden utilitzar-se els següents prefixos:

 • + Remitent autoritzat. Si no indiques cap prefix, s'assumeix aquest per defecte.
 • - Remitent no autoritzat, es rebutja.
 • ~ Remitent no autoritzat, s'ha de marcar amb una capçalera especial però no s'ha de rebutjar.
 • ? Neutral, no es marca com a autoritzat ni com no autoritzat.

Exemples

En aquest cas, hem creat la següent regla SPF: v=spf1 mx a ~all

 • mx: Els servidors dels registres MX estan autoritzats (en no incloure prefix, s'assumeix +).
 • a: La IP del registre A està autoritzada.
 • ~ all: Els que no coincideixin amb les anteriors regles no estan autoritzats però no seran rebutjats, es marcaran amb una capçalera especial.

v=spf1 mx -all

 • mx: Els servidors dels registres MX estan autoritzats (en no incloure prefix, s'assumeix +).
 • - all: Els que no coincideixin amb les anteriors regles no estan autoritzats i seran rebutjats.

v=spf1 -mx a ?ip4:1.2.3.4 ~all

 • - mx: Els servidors dels registres MX no estan autoritzats, seran rebutjats.
 • a: La IP del registre A està autoritzada.
 • ? IP4: 1.2.3.4: La IP "1.2.3.4" serà marcada com a neutral.
 • ~ all: Els que no coincideixin amb les anteriors regles no estan autoritzats però no seran rebutjats, es marcaran amb una capçalera especial.

Crear registre DKIM

Aquest tipus de registre inclou una clau que permet al destinatari d'un correu verificar que el remitent és realment qui diu ser. Igual que els registres SPF i DMARC, el seu objectiu és prevenir el frau i el correu brossa.

A tall d'exemple, crearem un registre DKIM amb el següent selector i clau:

Selector DKIM: dominiosw
Clave DKIM: v=DKIM1; g=*; k=rsa; p=MIGfMA0GCGGGGGb3DQEBAQUAA4G000BiQKBgQD0000VKvGjmSb4FkI70000e1KqV01eQ70n0000D5bpRfo8ZGcab0000+3+O0mPI7wYblklU0000T0A3LVJk+QTwX00007VA7EiL0utBMW0000iZLJ8Exyzoajql0000RRJmyhngY/0000t0yq21pdlYLrJa0000CfaniL/8gKQGQID0000
 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre TXT:

 • Àlies: Selector + '._ domainkey'
 • Exemple: dominisw._domainkey
 • Contingut TXT: Clau DKIM.
 • Exemple: v = DKIM1; g = *; k = rsa; p = MIGfMA0GCGGGGGb3DQEB (...)
 1. Prem Crear Registre.

Resultat: Una consulta de registre TXT apropiada respondrà amb el contingut introduït. El destinatari d'un correu obtindrà aquesta clau per verificar inequívocament que el remitent és qui diu ser.

Recorda que l'ús del sistema DKIM requereix generar la clau i configuracions addicionals en el Cloud.

Podem fer això per tu. Sol·licita-ho mitjançant l'obertura d'un tiquet per actuació tècnica.

Crear registre DMARC

El registre DMARC és un complement dels mètodes anteriors (SPF i DKIM) destinat a la prevenció del frau i correu no desitjat. Permet establir:

 • Política d'actuació davant correus sospitosos que no han passat la validació SPF o DKIM.
 • Generació d'informes agregats amb estadístiques d'error de validació SPF, DKIM, entre d'altres.
 • Generació d'informes forenses amb detalls sobre els correus que fallen els processos de validació.

Pots utilitzar els següents serveis per generar regles DMARC: https://dmarcian.com/dmarc-record-wizard/ https://mxtoolbox.com/DMARCRecordGenerator.aspx

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre TXT:

 • Àlies: Introdueix "_dmarc" (sense cometes).
 • Contingut TXT: Introdueix el contingut de la teva regla DMARC. En aquest exemple, hem generat la següent regla: "v = DMARC1; p = none;". A continuació t'expliquem que vol dir cada paràmetre.
 1. Prem Crear Registre.

  Important: Abans de crear un registre DMARC, hauràs de tenir creats i funcionant els registres SPF i DKIM.

Paràmetres

Els paràmetres de les regles DMARC permeten configurar el seu comportament, aquests són els més bàsics:

 • v=DMARC1; - Indica l'inici de la regla.
 • p=none; - Política de monitorització i enviament d'informes. El correu electrònic es lliurarà de forma normal, però els servidors receptors monitoritzaran el comportament i generaran informes. S'utilitza per verificar el funcionament i comprovar si s'està intentant suplantar teu domini com a remitent de correu.
 • p=quarantine; - El receptor marcarà com a SPAM els correus que no passin qualsevol dels sistemes de validació.
 • p=reject; - El receptor rebutjarà els correus que no passin els sistemes de validació.
 • sp=none;/sp=quarantine;/sp=reject; - [opcional] Política diferent per subdominis. Si aquest paràmetre no està present, l'anterior paràmetre ( "p=none;/quarantine;/reject;") prendrà efecte sobre el domini i els subdominis.
 • rua=mailto: informes@dominisw.com; - [opcional] Adreça de correu a la qual enviar els informes agregats.
 • ruf=mailto: informes@dominisw.com; - [opcional] Adreça de correu a la qual enviar els informes forenses.
 • ASPF=s; - [opcional] Validació estricta de SPF. El domini ha de ser idèntic al que apareix a la regla SPF, no s'accepten subdominis del mateix.
 • adkim=s; - [opcional] Validació estricta de DKIM. El domini ha de ser idèntic al que apareix a la regla SPF, no s'accepten subdominis del mateix.

Exemples

En aquest cas, hem creat la següent regla DMARC: v=DMARC1; p=none;

 • p=none; - Política de monitorització i enviament d'informes. A la regla no s'inclou una adreça de correu per a la recepció d'informes, de manera que no es generaran. El correu electrònic es lliurarà de forma normal, no es fa res davant els correus que no passin els sistemes de validació.

v=DMARC1; p=none; sp=reject; rua=mailto:informes@dominiosw.com;

 • p=none; - Política de monitorització i enviament d'informes. El correu electrònic es lliurarà de forma normal, no es fa res davant els correus que no passin els sistemes de validació.
 • sp=reject; - Els correus que provinguin de subdominis (exemple: "correu.dominisw.com") seran rebutjats si no passen els sistemes de validació.
 • rua=mailto: informes@dominisw.com; - S'enviaran informes agregats a l'adreça de correu indicada.

Crear registre TXT

Permet publicar contingut arbitrari a la teva zona DNS, pots introduir les dades que creguis convenient.

 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre TXT:

 • Àlies: Introdueix les dades que consideris.
 • Contingut TXT: Introdueix les dades que consideris.
 1. Prem Crear Registre.

Resultat: Una consulta de registre TXT apropiada respondrà amb el contingut introduït.

Crear registre SRV

Informa de quins serveis es troben disponibles sota el teu domini. Generalment, s'utilitza en serveis de telefonia (SIP), missatgeria (XMPP) o Office365 entre d'altres.

A tall d'exemple, crearem un registre amb les següents dades:

Servicio: _sip. 
Protocolo: _tls 
Puerto: 443 
Peso: 1 
Prioridad: 100 
Nombre: @ 
Destino: sipdir.online.dominiosw.com 
TTL: 3600
 1. Prem sobre Crear Registre (botó blau situat a la dreta).

 2. Al desplegable Tipus de registre selecciona Registre SRV:

 • Àlies: Servei + Protocol
 • Exemple: _sip._tls
 • Contingut TXT: Prioritat Pes Port Destinació + 'Punt final'
 • Exemple: 100 1443 sipdir.online.dominiosw.com .
 1. Prem Crear Registre.

Important: Per a aquest tipus de registres, és obligatori incloure un punt al final en el contingut TXT, en cas contrari s'afegirà automàticament el nom del teu domini al final generant errors i confusió.

Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.