Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Què és el firewall UFW i com configurar-lo en Linux?

En aquest tutorial us explicarem de forma senzilla i directa com configurar el Firewall "ufw" per al teu servidor Linux. D'aquesta manera podràs configurar fàcilment quines connexions entrants desitges habilitar, podent millorar dràsticament la seguretat del teu servidor.

Què és UFW?

Les sigles "UFW" signifiquen "Uncomplicated Firewall" i fan referència a una aplicació que té com a objectiu establir regles a "iptables", les taules de tallafocs natives a Linux. Ja que iptables té una sintaxi relativament complexa, utilitzar UFW per realitzar la seva configuració és una alternativa útil sense escatimar en seguretat.

Instal·lar UFW

La instal·lació del paquet "ufw" és molt senzilla i, de fet, es troba instal·lat per defecte en moltes distribucions. En aquest cas us indicarem les instruccions per a una distribució basada en Debian com, per exemple, Ubuntu. En altres distribucions, les ordres a seguir poden ser diferents.

apt update Per actualitzar la llista de paquets.

apt install ufw Per instal·lar el paquet "ufw".

Recorda que necessitaràs privilegis de superusuari per realitzar aquesta operació.

Configurar i habilitar UFW

Un cop instal·lat i configurat el tallafocs, explicarem la sintaxi bàsica per començar a establir regles.

1. Definició del comportament per defecte

En primer lloc haurem de determinar si volem que UFW, per defecte, permeti o denegui el tràfic entrant i el trànsit sortint.

Això ho podem aconseguir de la següent manera: ufw default deny incoming //Denega connexions entrants que no coincideixin amb cap regla.

ufw default allow incoming // Permet connexions entrants que no coincideixin amb cap regla.

Per a connexions sortints: ufw default deny outgoing //Denega connexions sortints que no coincideixin amb cap regla.

ufw default allow outgoing //Permet connexions sortints que no coincideixin amb cap regla.

La nostra recomanació és denegar les connexions entrants i permetre les connexions sortints per a una configuració bàsica. Després, hauràs de crear regles per permetre l'accés d'aquelles connexions, protocols o equips que necessitis.

2. Veure la configuració actual del firewall

Ara que ja has creat la teva primera regla, podràs veure la configuració actual amb la següent comanda:

ufw status

3. Permetre les connexions SSH (IMPORTANT!)

Per evitar que quedis exclòs del teu propi servidor un cop habilitis el tallafocs, és important que creïs una regla que et permeti connectar-te a través del port 22 (o qualsevol que hagis designat per al servei SSH).

Pots crear la teva primera regla per permetre tràfic entrant de la següent manera: ufw allow 22

Per descomptat, hauràs d'especificar el port que el servei utilitza.

4. Permetre altres connexions entrants segons protocol, IP d'origen i altres paràmetres

A continuació t'exposem diversos exemples que et demostraran quina és la sintaxi de UFW, podent adaptar cada un d'ells segons les teves necessitats.

ufw allow 80 // Permet les connexions entrants pel port 80.

ufw allow http // Permet les connexions entrants pel port 80, utilitzant l'àlies "http" en comptes del port numèric.

ufw allow 80/tcp // Permet només les connexions entrants amb el protocol TCP pel port 80.

ufw allow 1000-2000 // Permet les connexions entrants en un rang de ports.

ufw allow from 10.0.0.30 // Permet connexions entrants a qualsevol port i protocol a la IP 10.0.0.30.

ufw allow from 10.0.0.0/24 // Permet connexions entrants a qualsevol port i protocol des d'un rang d'IPs usant la notació CIDR (de 10.0.0.0 a 10.0.0.255 en aquest cas).

ufw allow from 10.0.0.30 to any port 22 // Permet les connexions entrants al port 22 a la IP 10.0.0.30.

ufw allow from 10.0.0.30 to any port 22 proto tcp // Permet les connexions entrants al port 22, amb protocol TCP a la IP 10.0.0.30.

Aquesta és només una mostra de les incomptables combinacions que permet UFW. Per descomptat, recorda que també pots utilitzar deny per aconseguir l'efecte contrari.

5. Eliminar regles

Per eliminar una regla, convé primer mostrar-les de manera numerada. Pots aconseguir-ho amb la següent comanda:

ufw status numbered

Un cop es mostren les regles precedides per un nombre que les identifiqui, podràs eliminar-les de la manera:

ufw delete 3 // Eliminar la regla número "3".

6. Inserir regles amb un nombre específic

Pots utilitzar la següent sintaxi per especificar regles en un lloc específic, aconseguint que aquesta regla tingui prioritat sobre les que li succeeixen.

ufw insert 3 allow 22 //Insereix una regla per permetre les connexions entrants en la posició 3.

7. Activar o desactivar els registres

UFW té l'opció de registrar totes les accions que pren i tots els intents d'accés. Pots activar o desactivar el registre de UFW de la següent manera:

ufw logging on // Habilita els registres.

ufw logging off // Deshabilita els registres.

8. Activar / Desactivar el firewall

Finalment, et mostrarem com activar el firewall un cop hagis establert la configuració necessària per al teu servidor:

ufw enable // Activa el firewall i posa en funcionament totes les regles establertes.

ufw disable // Deshabilita (pausa) el firewall.

ufw reset // Elimina totes les regles i et permet començar des de zero a excepció del comportament per defecte que vas definir en el pas 1.

Ja està!

Si has seguit els passos correctament, ara podràs configurar amb èxit UFW i utilitzar-lo en el teu servidor.

Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.