Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Redirigir automàticament una connexió segura 'https'

Per defecte, un cop instal·lat el certificat SSL, les visites a la versió no segura ("http: //www.elteudomini.com") no seran automàticament redirigides a la versió segura ("https: //www.elteudomini.com ").

T'indiquem diverses formes de configurar la redirecció automàtica a "https", o dit d'una altra manera, de port 80 (http) a port 443 (https).

Mitjançant arxiu ".htaccess" a Apache

Aquesta és la forma més ràpida i senzilla de fer-ho en el cas d'estar utilitzant un servidor Apache (la majoria). Anem a configurar la redirecció afegint les línies que a continuació t'indicarem a l'arxiu ".htaccess". Per a això:

 • Connecta't via FTP al directori "/dades/web/" i edita l'arxiu ". Htaccess". Si no existeix, crea'l.

 • Afegeix les següents línies:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
 • Desa els canvis

Avís: Alguns gestors de contingut (CMS), com WordPress, modifiquen l'arxiu ".htaccess" amb la seva pròpia configuració. En aquests casos, hauràs de configurar la redirecció en el seu panell de configuració o utilitzar algun dels següents mètodes.

Modificant Virtual Host (vhost) a Apache

Si disposes d'un Cloud amb accés "root", pots optar per configurar la redirecció modificant el Virtual Host a Apache:

 • Connecta't via SSH al teu servidor.

 • Introdueix la següent ordre per mostrar la configuració actual de Virtual Hosts: apache2ctl -S

 • Del bloc corresponent al port 80, copia la ruta de l'arxiu que es correspongui amb la web a la qual aplicaràs la redirecció. Com a exemple, ens fixarem en el domini "swhosting.com":

*:80 is a NameVirtualHost default server cm2019012345678.dnssw.net (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:17) port 80 namevhost cm2019012345678.dnssw.net (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:17) port 80 namevhost swhosting.com (/etc/apache2/sites-enabled/swhosting.com.conf:2) alias www.swhosting.com ```

 • En aquest cas, la ruta és: /etc/apache2/sites-enabled/swhosting.com.conf

 • Edita el fitxer de configuració anterior. En aquest exemple utilitzem l'editor de textos nano, però pots fer ús de qualsevol altre: nano /etc/apache2/sites-enables/swhosting.com.conf

 • Apareix un primer bloc corresponent al port 80 (http):

  ServerName swhosting.com
  ServerAlias www.swhosting.com
  DocumentRoot "/var/www/swhosting.com/datos/web"
  
```
 • Afegim les següents línies abans del tancament "<​/VirtualHost>":

RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L] ```

 • Quedant de la següent manera:
  ServerName swhosting.com
  ServerAlias www.swhosting.com
  DocumentRoot "/var/www/swhosting.com/datos/web"
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
  
```
 • Guardem els canvis realitzats. A l'editor de textos nano, has de prémer Ctrl + X per guardar i sortir, Tecla Y per confirmar que vols sobreescriure, i Tecla Enter

 • Comprovem que la configuració és correcta: apache2ctl -t Ha d'aparèixer Syntax OK. Si ens indica algun error, repassa els passos anteriors.

 • Recarreguem la configuració d'Apache perquè s'apliquin els canvis: /etc/init.d/apache2 graceful

A continuació, accedeix al teu domini amb el prefix "http: //" per comprovar si automàticament redirigeix a "https: //".

Modificant Virtual Host (vhost) a Nginx

Si disposes d'un Cloud amb accés "root", pots optar per configurar la redirecció modificant el Virtual Host a Nginx:

 • Connecta't via SSH al teu servidor.

 • Accedim al directori en el qual es troba l'arxiu de configuració del Virtual Host i llistem el contingut. Habitualment: cd /etc/nginx/sites-enabled ls

 • Editem l'arxiu que es correspongui amb el Virtual Host per al que anem a aplicar la redirecció a "https". En aquest exemple utilitzem l'editor de textos nano, però pots fer ús de qualsevol altre: nano /etc/nginx/sites-enabled/swhosting.com.conf

 • Apareix un primer bloc corresponent al port 80 (http):

    listen 80;
    root "/var/www/swhosting.com/datos/web";
    index index.html index.php;
    server_name swhosting.com www.swhosting.com;
  
  ``
  
  
 • Afegim la següent línia:

  ``
  
  
 • Quedant de la següent manera:

    listen 80;
    root "/var/www/swhosting.com/datos/web";
    index index.html index.php;
    server_name swhosting.com www.swhosting.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
  
  ``
  
  
 • Guardem els canvis realitzats. A l'editor de textos nano, has de prémer: Ctrl + X per guardar i sortir, Tecla Y per confirmar que vols sobreescriure, i Tecla Enter

 • Comprovem que la configuració és correcta: nginx -t Si tot és correcte, apareix alguna cosa similar a:

  ginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
  ``
  

Si ens indica algun error, repassa els passos anteriors.

 • Recarreguem la configuració de Nginx perquè s'apliquin els canvis: /etc/init.d/nginx reload

A continuació, accedeix al teu domini amb el prefix "http: //" per comprovar si automàticament redirigeix a "https: //".

Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.