Blog / Bloqueig de Trànsit per Països o Continents: Protegeix la teva web amb un clic

Bloqueig de Trànsit per Països o Continents: Protegeix la teva web amb un clic

per SW Team

Protegeix la teva web contra amenaces bloquejant el trànsit no desitjat de països específics. Reps atacs d’un país en particular? Evita problemes i vulnerabilitats utilitzant la gestió i el bloqueig de trànsit per països i continents que SWPanel t'ofereix de forma gratuïta.

Abans de submergir-nos en el tema, recorda que pots contractar el nostre Hosting ara mateix i experimentar aquesta poderosa eina.

cta:hosting

Introducció

Al món digital, la seguretat de la teva pàgina web és primordial. Un dels enfocaments més efectius és el Bloqueig de Trànsit per Països o Continents. T'enfrontes a atacs persistents d'un país particular? No et preocupis, amb un simple clic, pots assegurar el teu lloc web. Aquest post et guiarà a través de la implementació i beneficis d'aquesta estratègia utilitzant SWPanel.

La Importància del Bloqueig de Trànsit per Països o Continents

El Bloqueig de Trànsit per Països o Continents és una mesura crucial per protegir la teva web. Conèixer com el pots implementar i gestionar a través del teu SWpanel pot marcar la diferència en la seguretat del teu lloc.

Bloqueig de Trànsit: Per què és necessari?

Evitar amenaces específiques o inundacions de peticions sobre la teva web que provenen de països no desitjats és essencial.

Descobreix per què el bloqueig de trànsit s'ha tornat imprescindible per mantenir la integritat de la teva pàgina web i com SWPanel t'ho integra de manera molt fàcil i gratuïta per als teus plans de Hosting.

Vulnerabilitats Web: La Realitat que enfrontem

Diàriament, les nostres pàgines web es veuen exposades a múltiples vulnerabilitats provinents de tot el trànsit entrant que reben.

Cada cop més utilitzem softwares estàndards o CMS (com pot ser Wordpress) per crear i mantenir les nostres pàgines web. Això, per una banda, ens ofereix més facilitat i més eines per crear la nostra pàgina web, però, per altra banda, ens fa més vulnerables.

El fet que cada cop les nostres Webs estiguin basades en productes de software estàndards les compromet amb vista a atacants maliciosos que volen aprofitar errors o vulnerabilitats d'aquests softwares.

Si bé, el nostre primer consell de seguretat sempre ha estat mantenir actualitzat i al dia el nostre software de creació de pàgines web, per exemple, el nostre Wordpress, el nostre Woocomerce, no sempre ho fem o ho podem fer. És “no fer-ho” la base de molts dels atacs i infeccions que reben les nostres pàgines Web, atacs que s'aprofiten de vulnerabilitats o errors coneguts i públics a Wordpress o altres programaris de creació de Webs, per infectar-los, atacar-los i acabar obtenint el control dels mateixos. Aquí és on entra la seguretat addicional, a intentar cobrir aquestes situacions.

En casos com aquests, conèixer l'origen dels nostres visitants, o el focus a què dirigim l'audiència de la nostra Web, ens permetrà, utilitzant l'eina de bloqueig de països, tancar i bloquejar totalment el trànsit dels països que no tinguin interès per a nosaltres . Tancant així possibilitats d'atacs contra la nostra web.

La solució del bloqueig de trànsit per països, encara que no sigui més segura que un Firewall de capa 4 (consulta que és un firewall de capa 4 al següent enllaç: ...) realment ens permet definir geogràficament de manera més precisa el bloqueig que volem aplicar a la nostra Web. Beneficis de Bloquejar el Trànsit No Desitjat

Entendre els beneficis de bloquejar el trànsit no desitjat et convencerà de la importància d'aquesta pràctica.

Els beneficis són molts, però volem posar èmfasi en 3 principalment:

A: Reduir el trànsit no desitjat de la nostra web, segmentant l'audiència per localització.

Per exemple, si som un ecommerce que només ven a Espanya i només volem clients espanyols, ens hem de preguntar, quin sentit té que la nostra web sigui visible a la Xina, Rússia o molts altres països del món? La resposta és cap: ja que bloquegem el trànsit d'aquests països que no són importants per a nosaltres. No té sentit.

B: Reduir els recursos necessaris perquè la nostra Web funcioni correctament.

Moltes vegades, el trànsit no desitjat acaba provocant que la nostra web vagi més a poc a poc o fins i tot es pugui deixar de visualitzar. Això és degut a una sobrecàrrega del servidor web fruit d'atendre tot el trànsit entrant, que moltes vegades no és trànsit vàlid o que ens interessi. Analitzant els Logs que ens genera el servidor web, podem veure l'origen geogràfic del trànsit entrant i diagnosticar des de quin lloc/país del món estem rebent onades de trànsit perjudicial a la nostra web que ocasionen el mal funcionament d'aquesta. Aquests orígens són els que aconsellem bloquejar amb l'eina de bloqueig de trànsit per països d’SWPanel.

C Augmentar la velocitat de càrrega de la nostra web.

Cada cop és més important el TTF i la velocitat de càrrega de la nostra Web. Hi ha molts estudis que relacionen els segons de càrrega d'una web amb la seva capacitat de conversió. Doncs en aquest punt, el bloqueig de trànsit per països també ajuda. Si som capaços de bloquejar tota l'audiència no esperada de la nostra web de forma geogràfica, tal com hem explicat al punt A, evitarem que aquest trànsit ens afecti al servidor, tal com especifiquem al punt B, amb el consegüent resultat de l'optimització i augment de la velocitat de càrrega, punt C. Com pots veure, el bloqueig de trànsit per països és un pòquer d'asos per garantir, addicionalment, la seguretat i el rendiment de la nostra web.

Seguretat Reforçada: Protegeix la teva Web

Bloquejar el trànsit nociu és, sens dubte, la millor manera de protegir la nostra Web.

El primer pas per disposar d'una bona seguretat és una bona capa de FireWalls perimetrals, de Capa 4 o de Capa 7, que seran capaços d'analitzar sobre la base de regles i algorismes cadascun dels bits de trànsit que arriben a la nostra web i prendre decisions sobre si han de ser bloquejats o no.

Addicionalment, insistim, sempre hi podem afegir més seguretat de forma ràpida i concisa. Analitzar geogràficament l'origen del trànsit i determinar per origen si pot ser trànsit vàlid o que ens interessi per a la nostra Web, és una forma molt fàcil d'afegir seguretat a la nostra Web, i realment acaba sent aquesta capa de seguretat addicional amb què ningú no pensa i és la més efectiva i eficaç.

Rendiment Optimitzat: Menys Càrrega, Major Eficiència

Com ja hem tractat en els punts B i C anteriors, com menys trànsit rep la nostra web i menys càrrega té, més eficaç és el servidor web i més velocitat de càrrega tindrem.

Això no vol dir que hem de tenir webs sense trànsit perquè siguin eficaços, no, ni de bon tros.

En aquest punt intentem que entenguis la importància de tenir el trànsit real i que necessitem, evitant tot el trànsit fem o nociu a la nostra web que requereix ser tractat, potència de càlcul o maquinari del servidor web i que, al final, no ens aporta res.

Hi ha molt de debat i moltes bones pràctiques de com hem d'optimitzar el temps de càrrega de la nostra web (aquest tema ja el tractarem en un post específic), però en la realitat, analitzant els milers de milions de Bytes de trànsit que reben diàriament les Webs que allotgem a SW Hosting, veiem que la manera més eficaç d'optimització és tan simple com només atendre el trànsit real, lícit i que ens interessa a cadascuna de les Webs. Això de forma immediata genera que les webs vagin més fluides i molt més ràpides en el procés de càrrega, aconseguint així que els nostres visitants tinguin una experiència de navegació millor i augmentant així les possibilitats de conversió i el posicionament orgànic dels nostres webs en cercadors.

Compliment Normatiu: Un pas cap a l'èxit

Un altre punt important que cal tractar és l'aplicació de les normes i legislacions internacionals que regulen la presència a internet i la gestió de les dades.

Aquest punt és també important, ja que tenir presencial en alguns països o continents concrets ens obligarà a ajustar la nostra Web i la gestió de les nostres dades i de les dades que recopilem de forma diferent, fent d'aquesta obligació un treball tediós que moltes vegades no és necessari. Fes-te la següent pregunta: necessito tenir presència en aquest país?, captaré clients d'aquest país?, si la resposta és no, perquè acceptes trànsit i visites d'aquest país a la teva web? Acceptar el trànsit i les visites d'aquest país, moltes vegades et pot obligar a emplenaments i normes legals que no compleixes, i t'hauràs d'adaptar amb la consegüent càrrega de treball i esforç addicional que això et representarà.

No és més fàcil en aquests casos bloquejar el país?... Segur que la resposta és sí. Un altre gran avantatge del bloqueig de trànsit per països.

Implementació Pràctica amb SWPanel

SWPanel simplifica el procés de bloqueig de trànsit. Segueix el nostre manual pas a pas per assegurar la teva web de manera efectiva.

Configuració Fàcil: Un simple clic per a la seguretat

Descobreix com és de fàcil configurar el bloqueig per països al teu Hosting mitjançant SWPanel. Una solució eficient al teu abast.

Guia Detallada: Com aprofitar al màxim SWPanel per gestionar el bloqueig per països

Un cop activada la possibilitat de bloquejar el trànsit per països a la teva web, podràs definir de manera senzilla quins són els països o fins i tot els continents dels quals desitges bloquejar el trànsit cap a la teva web.

Tot això a partir d'un llistat ordenat geogràficament en què s'inclouen els cinc continents amb els països respectius. O fins i tot de forma més senzilla marcant amb un sol clic sobre un mapa del món aquells països/continents que desitges bloquejar. Per exemple, si les visites al vostre e-commerce se centren en clients a nivell nacional o europeus, podeu permetre el trànsit geogràficament desitjat, a més del trànsit provinent dels EUA, que generalment és l'origen de les IPs utilitzades pels indexadors de Google i bloquejar el trànsit de certs països que no formin part del públic objectiu del teu negoci en línia o que analitzin la teva web amb spiders/crawlers de cercadors web creats i finançats per alguns països que realitzen pràctiques de dubtosa reputació a la xarxa, afectant durant el procés d'escaneig al rendiment de la web

Bloqueig de Trànsit per Països o Continents, com funciona?

La possibilitat de definir geogràficament el trànsit que desitges permetre per a la teva web i bloquejar el que consideris innecessari redunda en un major rendiment per a la teva web, gestió millorada del posicionament per a la teva web als principals cercadors, així com evitar trànsit innecessari al teu e-commerce que pugui afectar no tan sols la seguretat i la reputació de la teva web a la xarxa, sinó en definitiva l'èxit del teu negoci.

Casos d'èxit: Històries reials de seguretat Reforçada mitjançant el bloqueig per països.

L´últim cas d'èxit que hem aconseguit gràcies al bloqueig de trànsit per països ha estat d´una empresa espanyola especialitzada en botigues e-Commerces, que rebia periòdicament atacs DDoS originats per milers de visites simultànies des de diferents IPs de països generalment asiàtics. Això provocava un elevat ús de recursos del servidor on s'allotjaven les botigues en línia, penalitzant el rendiment de la web o fins i tot arribant a obtenir que la web no fos accessible temporalment a causa de la sobrecàrrega del servidor.

Un cop identificades i geolocalitzades les IPs que provocaven el trànsit abusiu al servidor i aplicades les regles de bloqueig per països, els atacs DDoS van cessar immediatament, i els negocis van continuar oferint la disponibilitat necessària per garantir un servei de qualitat als clients dels e -Commerce.

Aplicació pràctica. Manuals d'ús i activació

Podeu veure els següents manuals detallats de com activar i gestionar el bloqueig de trànsit per països des del vostre SWPanel.

-Manual: Com activar el bloqueig de trànsit per països per al teu servei de Hosting mitjançant SWPanel

-Manual: Com configurar el bloqueig per països pel teu Hosting mitjançant SWPanel

FAQs (Preguntes Freqüents)

Responem les preguntes més comunes sobre el bloqueig de trànsit per proporcionar claredat i garantir una implementació amb èxit.

El Bloqueig de Trànsit afecta el SEO del meu Lloc?

No, el bloqueig selectiu no afecta negativament el SEO. De fet, podeu millorar la seguretat i la classificació del vostre lloc.

Cal Bloquejar Tot el Trànsit d'un País?

No cal bloquejar tot el trànsit d'un país. Pots ser selectiu i bloquejar només les fonts d'amenaces.

SWPanel És Adequat per a Llocs Petits?

Sí, SWPanel és escalable i s'adapta tant a llocs petits com a grans. És una solució versàtil per a qualsevol escala de lloc web.

Quant de temps pren Configurar el Bloqueig per països?

La configuració és ràpida. En qüestió de segons, pots enfortir la seguretat de la teva web amb el bloqueig per països.

Quins Països Són Més Propensos a Atacs?

Els països més propensos a atacs varien i poden ser molt diferents depenent d'on s'ubiqui la teva web, el programari de creació web que utilitzis o el contingut de la teva web.

SWPanel t'ofereix la millor eina de localització de trànsit per països, i si a més analitzes els Logs que et generarà el teu servidor web, podràs detectar quins països estan enviant trànsit cap a la teva web i bloquejar aquells que no vulguis.

No existeix la recepta universal per a aquest cas, cada Web es tracta de forma independent, i usant SWPanel tindràs eines per decidir i gestionar.

El Bloqueig de Trànsit Ajuda contra Atacs DDoS?

En un atac DDoS, bàsicament, el que es fa és bloquejar el trànsit però no forçosament per país d'origen.

Per nosaltres són eines complementàries i que han de treballar conjuntament. Qualsevol web ha de disposar de la capa de seguretat perimetral, aquí hi incloem els FireWalls i la gestió d'atacs d'inundació i/o denegació de serveis. I una capa addicional de seguretat i control que, segons el nostre parer, ha de ser el bloqueig de trànsit per països.

Bloquejar el darrer pas de la seguretat, primer hem de passar els filtres de seguretat tradicionals i al final la "cirurgia fina" per acabar obtenint els resultats de seguretat més eficients per a la nostra web.

Conclusió

El Bloqueig de Trànsit per Països o Continents és una estratègia vital per protegir la teva web, augmenta el rendiment, millorar la velocitat i l'experiència d'usuari.

En resum, utilitzar correctament l'eina de bloqueig de trànsit per països que SWPanel et proporciona, de forma gratuïta, acabarà fent que la teva web i el teu negoci sigui millor a Internet, atraient més i millors clients, i només els teus clients potencials, no gastant recursos ni diners en altres possibles visites a la teva web que no et donaran cap mena de benefici ni negoci.

Bloquejar per països t'ajudarà a enfocar la teva web als teus clients potencials reals i protegir-la de tot allò que no consideris important per a tu.

Per acabar, et convidem a provar aquesta eina no sols amb els nostres Hostings, sinó també amb els nostres Clouds.

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5

i