Blog / Com funcionen els DNS

Com funcionen els DNS

per SW Team

Els DNS, o Sistema de Noms de Domini, són essencials per a la navegació en Internet. Funcionen com una guia telefònica que tradueix els noms de domini (com "www.nostreexemple.com") en adreces IP, permetent l'accés a llocs web i recursos en línia de manera fàcil. La seva importància radica a simplificar la navegació en evitar la necessitat de recordar adreces IP complicades.

Com Funciona la Resolució de DNS

La resolució de DNS és un procés fonamental que permet als usuaris d'Internet accedir a llocs web de manera eficient. Per a comprendre-ho, és essencial conèixer els passos darrere d'aquest procés:

  • Sol·licitud d'un Nom de Domini: Quan s'escriu una adreça web en el navegador, com "www.nostreexemple.com", l'ordinador no sap a quina adreça IP correspon aquest nom. Així que, inicia la resolució de DNS enviant una sol·licitud a un servidor DNS.

  • Cerca en la Cache Local: Primer de tot, l'ordinador verifica la seva cache local de DNS. Aquí, s'emmagatzemen temporalment les traduccions de noms de domini a adreces IP de llocs web que heu visitat recentment. Si la traducció està en la cache, s'omet el procés de resolució i s'accedeix al lloc web immediatament, la qual cosa accelera la navegació.

  • Consulta al Servidor DNS Local: Si no es troba la traducció en la cache local, l'ordinador es comunica amb un servidor DNS local. Aquest servidor és proporcionat pel vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) i sol estar configurat de manera predeterminada en el dispositiu.

  • Cerca en el Servidor DNS Arrel: Si el servidor DNS local no pot proporcionar la traducció, consulta als servidors DNS arrel. Aquests servidors són l'autoritat màxima en el sistema de noms de domini, i dirigeixen la sol·licitud cap als servidors DNS adequats per a l'extensió del domini específic (per exemple, .com, .org, .es).

  • Consulta als Servidors de Domini de Nivell Superior (TLD): Els servidors de TLD emmagatzemen informació sobre les extensions de domini, com .com o .es. El servidor DNS arrel redirigeix la sol·licitud al servidor TLD corresponent.

  • Consulta al Servidor Autoritari: El servidor TLD proporciona l'adreça IP del servidor DNS autoritari del domini sol·licitat (nostreexemple.com). Aquest servidor és l'última parada abans d'arribar al servidor que emmagatzema l'adreça IP del lloc web específic.

  • Obtenció de l'Adreça IP Final: Finalment, la sol·licitud arriba al servidor DNS autoritari del domini (nostreexemple.com), que proporciona l'adreça IP associada amb aquest nom de domini. Aquesta informació s'envia un altre cop al vostre ordinador.

  • Accés al Lloc Web: Amb l'adreça IP obtinguda, el vostre ordinador ara pot accedir al lloc web desitjat. Aquest procés ocorre en mil·lisegons i permet que experimenteu una navegació fluida en Internet.

Problemes Comuns dels DNS

Els problemes de DNS són una font freqüent d'interrupcions en la connectivitat a Internet. Per a ajudar-vos a comprendre i abordar aquests problemes, aquí enumerem alguns dels problemes de DNS més comuns, juntament amb les solucions corresponents. Però, si necessiteu conèixer més configuracions dels DNS, aquí us deixem l'enllaç als nostres manuals on us expliquem des de com gestionar la vostra zona DNS fins com configurar DNS externs, cliqueu aquí per a veure els manuals. A més, tenim un altre blog on us expliquem més informació sobre els DNS, cliqueu aquí per a llegir el blog.

Problema 1: Resolució de DNS Lenta

Causa: Pot deure's a problemes en la xarxa, servidors DNS lents o configuració incorrecta.

Solució: Canviar a servidors DNS més ràpids, com alguns servidors DNS públics, o verificar la configuració de DNS en el vostre dispositiu.

Problema 2: Llocs web Inaccessibles

Causa: La incapacitat d'accedir a un lloc web pot ser el resultat d'una resolució de DNS no realitzada correctament o bloqueig del lloc.

Solució: Intenteu esborrar la cache del DNS local, canviar a servidors DNS alternatius o verificar si el lloc web està bloquejat per un tallafocs o filtre de contingut.

Problema 3: DNS No Respon

Causa: Aquest problema sol estar relacionat amb la configuració de l'encaminador, problemes en la xarxa o interrupcions del servidor DNS.

Solució: Reiniciar l'encaminador, verificar la connexió a Internet o contactar al proveïdor de serveis d'Internet si hi ha interrupcions en els servidors DNS.

Problema 4: Cache Corrupta

Causa: La cache del DNS local pot corrompre's, la qual cosa resulta en problemes de resolució.

Solució: Netejar la cache del DNS en el dispositiu per a forçar una nova resolució.

Problema 5: Redirecció Incorrecta

Causa: Pot deure's a configuracions errònies en el servidor DNS o atacs de redireccions malicioses.

Solució: Verificar la configuració del DNS, usar servidors DNS segurs i mantenir el software de seguretat actualitzat.

Problema 6: DNS Spoofing

Causa: Aquests atacs maliciosos poden manipular la resolució del DNS per a dirigir-vos a llocs web falsos o perillosos.

Solució: Implementar mesures de seguretat com DNSSEC (Sistema d'Extensions de Seguretat del Sistema de Noms de Domini) per a protegir-vos contra els atacs de spoofing.

Problema 7: DNS DDoS (Atacs de Denegació de Servei Distribuït)

Causa: Els atacs DDoS poden sobrecarregar servidors DNS, causant una disminució de la disponibilitat.

Solució: Els proveïdors de serveis d'Internet i administradors de servidors DNS han d'implementar mesures de seguretat avançades per a mitigar els atacs DDoS. Per exemple, en SW Hosting us oferim AntiDDoS de manera gratuïta.
#DNS #ResolucióDNS #SeguretatDNS #ServidorsDNS #Internet #Tecnologia #Nomsdedomini #Ciberseguretat #Xarxes #NavegacióWeb #ProblemesDNS #SeguretatenLínia #DNSSEC #ConfiguracióDNS #CachéDNS #MemòriaDNS

i