Blog / Comunicat oficial sobre la incidència en el servei de correu

Comunicat oficial sobre la incidència en el servei de correu

per SW Team

Mitjançant el següent post, volem fer arribar a tots els nostres clients aquest comunicat oficial, en el qual detallem quina ha sigut la incidència sobre el servei de correu electrònic de les últimes hores.

Amb aquest objectiu, volem explicar quina ha sigut la incidència, com ha sigut solucionada i sobretot, fer arribar a tots els nostres clients amb servidors No Administrats, com actuar.

En primer lloc, els nostres servidors tant administrats com compartits, utilitzen un software de detecció d’’SPAM’. Amb aquest programa, els servidors poden filtrar tots aquells correus electrònics que siguin categoritzats o no com ‘SPAM’. El software, utilitza diferents llistes de la xarxa, anomenades ‘Blacklists’ o llistes negres, les quals rastrejen tots els missatges per a categoritzar-los.

Una d’aquestes ‘llistes negres’, ha deixat de funcionar i d’estar disponible, mostrant el també anomenat ‘falsos positius’, bloquejant el servei de correu.

Un cop rebut l’avís per part del desenvolupador del software anti-spam pels nostres servidors, la resposta d’SW Hosting ha sigut modificar els paràmetres del sistema amb la finalitat de deixar d’utilitzar el filtre de la ‘llista negra’ en qüestió. La modificació s’ha portat a terme a tots els servidors administrats i compartits.

És per aquest motiu pel qual volem fer èmfasi per a tots els nostres clients amb servidors No Administrats amb la finalitat que segueixin els passos detallats a continuació a les seves màquines, si així ho desitgen:

 

 

  1. Crear fitxer de configuració de policyd-weight si no existeix:

root@CLOUD:~# policyd-weight defaults > /usr/local/etc/policyd-weight.conf

 

  1. Revisar el fitxer de configuració buscant per la RBL conflictiva “rhsbl.ahbl.org":

root@CLOUD:~# vi /usr/local/etc/policyd-weight.conf

 

                ## RHSBL settings

                 @rhsbl_score = (

                 'multi.surbl.org',             4,        0,        'SURBL',

                'rhsbl.ahbl.org',              4,        0,        'AHBL'

                );

 

Si el rbl rhsbl.ahbl.org està configurat, l’esborrarem quedant de la següent manera:

 

## RHSBL settings

@rhsbl_score = (

'multi.surbl.org',             4,        0,        'SURBL'

);

 

  1. Per fer que policyd-weight llegeixi el fitxer de configuració, s’haurà de modificar el fitxer  /etc/default/policyd-weight quedant de la següent manera:

 

DAEMON_OPTS="-f /usr/local/etc/policyd-weight.conf"

 

  1. Un cop fet això, ja podem reiniciar el servei:

 

root@CLOUD:~# /etc/init.d/policyd-weight restart

Informació addicional:              http://ahbl.org/node

Al llarg d’aquesta tarda es restablirà a la seva totalitat el servei de correu per a tots els nostres clients, així com volem informar que poden sol·licitar més informació per qualsevol de les vies de comunicació habituals.

 

i