Blog / El valor de les coses: Introducció al concepte

El valor de les coses: Introducció al concepte

per SW Team

Moltes vegades, el qui necessita analitzar o comprar serveis d′Internet, simplement analitza el valor de les coses en funció d′un sol paràmetre, el seu import en euros. Avui dia és ja sabut per part de tots els professionals que aquest valor, en absolut, ens indica les millors ofertes o millors preus. Internet és un mercat en el qual conèixer o no conèixer les coses ens ajudarà a prendre bones decisions, ens ajudarà a comprar bé.

En aquesta sèrie de notes, intentaré orientar en com hem de valorar i quins paràmetres hem d′utilitzar per analitzar el servei que ens ofereix un proveïdor.


La famosa fulla d’Excel

Beneïda eina, una fulla d’Excel. Jo poso una columna horitzontal per cada proveïdor que consulto, i en vertical les opcions/preus que m′ofereix. Al final, d′analitzar el simplement he millor preu i decidir a qui compro.
Error!

Quants no hem tingut la temptació de fer això, quants hem caigut en el parany de la comparança plana sense saber que conceptes ni termes estem comparant. En Internet la coses no són així de simples. Jo proposo abandonar la fulla de Excel, i determinar una anàlisi més profunda del proveïdor i del servei que aquest ens ofereix. Si volem encertar a la primera hem d′analitzar de manera més metòdica i justa tots els punts i elements d′un servei. Mai hem de tenir en compte en les anàlisi tots aquells que no necessitem ni que mai necessitarem, això habitualment serà per in ens estan introduint a errors.

Punts a analizar

Cada servei disposarà d’una sèrie de punts que haurem d’analitzar, i haurem de ser nosaltres els qui escollim aquells que realment són importants per nosaltres i al servei que desitgem contractar. Mai hem de tenir en compte en els anàlisis tots aquells que no necessitem, ni que mai necessitarem, això habitualment serà per on se’ns està induint a un error. Comprar un servei d’Internet professional no és anar a la Telebotiga, on a més en regalen un joc de ganivets... comprar un servei d’Internet, és una tasca, moltes vegades suficientment important i transcendent per a nosaltres que de l’encert depengui tot el futur de la nostra empresa/negoci.

Jo vull centrar-me en un sol punt a analitzar, i és que tot el món al final ho utilitza com a decisiu. El preu (la quantitat d’euros que cobren per aquest servei).

El valor no es calcula en euros

Quan parlem de valor d’un servei no estem parlant del cost en unitats monetàries (euros a Espanya), estem parlant del concepte intrínsec de la capacitat d’ajudar-nos i proveir-nos solucions del servei.

i