Blog / Ja disponible la nova API de Dominis

Ja disponible la nova API de Dominis

per SW Team

La nostra aposta pels DevOps s'amplia. Aquest cop hem creat una eina, ara tots els nostres clients i els components de la nostra DevOps Family ja tenen a la seva disposició la nova API de dominis d’SW Hosting.

 

Què és una API?

La interfície de programació d'aplicacions, coneguda també per la sigla API (en anglès: application programming interface,) és un conjunt de subrutines, funcions i procediments (o mètodes en la programació orientada a objectes) que ofereix certes biblioteques i funcions per a ser utilitzades per un altre software com una capa d'abstracció.

 

Com funciona la nostra API de dominis

L'API de dominis permet la gestió de dominis de forma simple, emprant peticions HTTP estàndard.

L'API RESTful amb identificació per Bearer Token, les funcions de la qual, són simples, potents i intuïtives, permeten obtenir informació o executar accions.

Consulta les funcions disponibles i la seva documentació tècnica a

https://sandbox-api.swhosting.com/docs

 

Com obtinc el meu Bearer Token

Important: El teu token és al teu SW Panel.

El primer pas serà activar el teu Token. Accedeix al teu SW Panel.
Un cop dins dirigeix-te cap al Dashboard de client, el trobaràs al menú superior de la part dreta que apareix a col·locar-te sobre el teu nom.

 

A la part inferior del Dashboard de client, veuràs la secció "APIs i eines de desenvolupament", aquí podràs activar el teu Bearer Token.

Un cop activat, ja pots començar a fer servir les APIs de dominis d’ SW Hosting

 

Exemples

A continuació, et detallem diversos exemples de com pots realitzar peticions contra les APIs de dominis.

 

Exemple cURL

curl -X $HTTP_METHOD -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://sandbox-api.swhosting.com/v1/domains/"

 

Exemple PHP

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

define('BASEURL','https://sandbox-api.swhosting.com/v1/');
define('TOKEN','SU_TOKEN_AQUI');

// GET /domains/{domain}/available
function available($domain = null) {

	if (is_null($domain) || trim($domain) == '') {
		throw new Exception("Domain is required");
	}

	$url = BASEURL.'domains/'.$domain.'/available';
	return makeRequest($url);
}

function makeRequest($url, $method = 'GET') {

	$options = array(
	  'http' => array(
	    'method' => $method,
	    'header' => "Authorization: Bearer ".TOKEN."\r\n".
	    			"Content-Type: application/json"
	  )
	);
	$context = stream_context_create($options);
	$response = file_get_contents($url, false, $context);
	if ($response === false) {
		throw new Exception("Bad response");
	}

	return $response;
}

try {
	$domain = 'swhosting.com';
	echo available($domain);
} catch (Exception $e) {
	die($e->getMessage());
}

 

Exemple de configuració en POSTMAN

Si utilitzes POSTMAN només has d'indicar la URL, a la pestanya "Authorization" seleccionar el TYPE "Bearer Token" i escriure el teu token. Pots obtenir POSTMAN a https://www.getpostman.com

Dóna'ns el teu Feedback

Un cop estiguis utilitzant les APIs de dominis, estarem encantats de rebre el teu feedbak i les teves propostes de millores. Per a això pots utilitzar el Mur de Suport Gratuït del teu SW Panel.

i