Blog / La confiança en Cloud

La confiança en Cloud

per SW Team

El paper que juguem els proveïdors és clau per la implementació del Cloud, tant per a empreses com per a usuaris. Per això cal destacar que en les darreres publicacions ja es posa de manifest que un 88% de les empreses, és a dir gairebé totes, ja coneixen el Cloud però el següent pas, és adaptar aquest servei a cada sector.

El proveïdor Cloud s’esforça primer en donar a conèixer el producte i donar encara més arguments per a aquells que són més reticents. Els departaments de TI i els CIOs ja han canviat la seva percepció i expectatives sobre el Cloud, i prioritzen la seva eficiència, qualitat i tots els avantatges davant el seu cost.

Fem especial èmfasi parlant de l’escalabilitat del Cloud, de la seva reversibilitat, confiança, potencial per al negoci, etc. Però ara, la nostra feina és anar-nos adaptant als clients i empreses i saber què necessiten perquè el negoci està canviant. Amb la solució Cloud està canviant i canviarà encara més el concepte de gestió de negoci. I aquest punt, no podem obviar-lo de cap manera; sinó al contrari, hem d’estudiar-lo i preparar-nos per el canvi.

Trobem diverses opinions d’experts en comunitats de desenvolupament, blogs especialitzats, etc, informació referent que aquest canvi es donarà a més o a menys velocitat depenent dels 3 actors:

- Departament TI

- Unitats de negoci corporatives

- Proveïdors de tecnologia (com SW Hosting)

Fins i tot pot considerar-se un quart actor: l’usuari, per suposat. El pes d’aquestes informacions recau en la figura del proveïdor. De fet, som qui arriba al client final i percebem les seves perspectives.

El futur del Cloud

Si ens fixem en les línies futures de creixement Cloud, podem destacar la seva evolució cap a un públic més massiu i el seu creixement en profunditat per aconseguir la maduresa. La inversió en tecnologia Cloud cada cop té més sentit, més sortida i més lògica. No adaptar-se a aquest nou canvi, pot significar quedar enrere.

Per altra banda, com venim dient, en els propers anys segurament es donaran canvis, convergències, divergències, reestructuracions en el mercat, etc. Però la direcció sempre serà la mateixa: oferir solucions integrals al client.

 

i