Blog / Millora la Seguretat del teu WordPress Deshabilitant Xmlrpc.php

Millora la Seguretat del teu WordPress Deshabilitant Xmlrpc.php

per SW Team

La seguretat en WordPress és fonamental per a protegir el teu lloc contra possibles amenaces. En aquest blog, explorarem concretament la importància de deshabilitar el fitxer xmlrpc.php i les diferents maneres per a aconseguir-ho, d'aquesta manera enfortiràs la seguretat del teu WordPress.

Què és Xmlrpc.php i Per Què és Important?

El xmlrpc.php és un fitxer fonamental en WordPress que facilita la comunicació remota entre el teu lloc i altres aplicacions o serveis. La seva importància radica en la seva capacitat per a permetre operacions com la publicació de contingut, la gestió de comentaris i l'actualització de plugins de manera remota. Aquesta funcionalitat és essencial per a la interconnexió de serveis i la implementació d'aplicacions de tercers.

No obstant això, la seva utilitat també ha estat objecte de debat en termes de seguretat, ja que pot convertir-se en una vulnerabilitat potencial si no s'administra adequadament. Els ciberdelinqüents poden aprofitar-ho per a realitzar atacs de força bruta, intentant endevinar contrasenyes i comprometre la seguretat de la web. Aquest risc subratlla la importància de comprendre com gestionar, fins i tot deshabilitar el xmlrpc.php per a garantir un entorn més segur.

Riscos de Seguretat Associats amb Xmlrpc.php

Si bé xmlrpc.php ofereix funcionalitats valuoses per a la comunicació remota en WordPress, el seu ús també comporta riscos significatius per a la seguretat de la teva web. Aquí destaquem alguns dels riscos més rellevants.

 • Atacs de Força Bruta: El xmlrpc.php pot ser vulnerable a atacs de força bruta, on els hackers intenten endevinar contrasenyes mitjançant múltiples intents. Atès que aquest fitxer permet l'autenticació remota, els ciberdelinqüents poden explotar aquesta funció per a accedir il·legítimament a la teva web.

 • Amplificació de Trànsit: Els atacants poden utilitzar el xmlrpc.php per a realitzar sol·licituds amplificades, augmentant el trànsit del servidor i potencialment causant una sobrecàrrega. Això podria afectar el rendiment i, en casos extrems, portar a la inaccessibilitat temporal.

 • Exposició d'Informació Confidencial: Podria exposar informació crítica sobre la teva web i usuaris si no s'assegura adequadament. Els atacants podrien obtenir dades confidencials a través d'aquest fitxer, comprometent la privacitat i la seguretat de la informació.

 • Possible Injecció de Codi: En alguns casos, aquest fitxer ha estat usat com a vector per a la injecció de codi maliciós. Això podria permetre als atacants executar scripts no autoritzats en el teu servidor, comprometent la integritat de la teva web.

 • Accés no Autoritzat: La presència de xmlrpc.php crea un punt d'accés que els atacants poden intentar explotar per a aconseguir accés no autoritzat al sistema.

Maneres de Deshabilitar el Xmlrpc.php de WordPress

La desactivació de xmlrpc.php és una mesura crucial per a enfortir la seguretat del teu lloc web fet amb WordPress. De fet, en SW Hosting en contractar un Hosting amb WordPress, el fitxer xmlrpc.php ve desactivat per defecte. Aquesta mesura s'implementa acuradament, amb l'objectiu de resguardar el teu lloc i garantir una protecció integral.

Aquí et proporcionarem diferents maneres de deshabilitar aquest fitxer, reduint així els possibles riscos associats. Però, abans d'aplicar els diversos mètodes, verifica la presència de xmlrpc.php en la teva instal·lació de WordPress. Per a fer-ho, accedeix a través de l'administrador d'arxius o mitjançant un client FTP per a confirmar la seva existència.

 • Deshabilitar a Través de l'Arxiu .htaccess: Edita l'arxiu .htaccess del teu lloc web i afegeix regles que impedeixin l'accés a xmlrpc.php. Pots fer-ho utilitzant el següent codi:
<Files xmlrpc.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
</Files>

info Guarda els canvis i puja l'arxiu .htaccess modificat al teu servidor.

 • Habilitar el Xmlrpc.php Només Per a 1 IP: Existeix una opció que et permet desactivar aquest fitxer, però conservant-lo habilitat únicament per a una IP específica. Per a aconseguir-ho, pots utilitzar el següent codi:
<Files xmlrpc.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from xxx.xxx.xxx.xxx
</Files>

info El xxx.xxx.xxx.xxx representa l'adreça IP a la qual permetràs l'accés al fitxer xmlrpc.php.

 • Deshabilitar a Partir de l'Arxiu wp-config.php: També pots inhabilitar el xmlrpc.php directament des de l'arxiu de configuració de WordPress, el wp-config.php. Per a aconseguir-ho, edita l'arxiu wp-config.php i agrega la següent línia al final d'aquest:
add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false');
 • Ús de Plugins de Seguretat: Disposes de diversos plugins que et permeten desactivar el fitxer xmlrpc.php. Per exemple, l'Stop XML-RPC Attack que impedeix accessos indesitjats a través de xmlrpc.php, mantenint al mateix temps la funcionalitat de plugins essencials com el Jetpack. Una altra opció és el Control XML-RPC Publishing, que atorga un control precís sobre la funció de publicació remota mitjançant xmlrpc.php. Amb aquesta eina, pots gestionar i regular l'accés a la publicació remota, adaptant-lo a les teves necessitats.

 • Configuració de Regles de Firewall: Implementa regles de firewall per a bloquejar l'accés no autoritzat a xmlrpc.php. Pots utilitzar eines de firewall com mod_security per a establir regles específiques que reforcin la seguretat.

 • Actualització Regular de WordPress i Plugins: Assegura la seguretat contínua de la teva web fent actualitzacions periòdiques tant del WordPress com dels teus plugins, per exemple els que t'hem esmentat anteriorment. Aquesta pràctica et permet mantenir la teva pàgina web resguardada. A més, recorda que les actualitzacions solen corregir vulnerabilitats conegudes, d'aquesta manera disminueixes les possibilitats que la teva web sigui explotada.

Conclusió

El fet de deshabilitar i assegurar adequadament el fitxer xmlrpc.php en WordPress és crucial per a enfortir la seguretat de la teva web. Des de mètodes manuals fins a l'ús de plugins especialitzats com l'Stop XML-RPC Attack i Control XML-RPC Publishing, cada pas contribueix a protegir la teva plataforma contra possibles amenaces.

Si t'interessa tenim un blog on t'expliquem consells molt útils per a WordPress, clica aquí per a començar a llegir-lo.
#WordPress #WordPressSegur #Xmlrpcphp #FitxerXmlrpcphp #SeguretatWeb #ProtegeixElTeuLlocWeb #DesactivaElXmlrpc #PluginsDeSeguretat #CiberseguretatWordPress #StopXMLRPCAttack #ControlXMLRPCPublishing

i