Blog / Ja disponible Moodle pel teu servidor Cloud

Ja disponible Moodle pel teu servidor Cloud

per SW Team

Ja tenim disponible la nova One Click App de Moodle per a qualsevol Cloud d’SW Hosting

 

Què és Moodle?

Moodle és una eina de gestió d'aprenentatge (LMS) o, més concretament, de Learning Content Management (LCMS), de distribució lliure, escrita en PHP, concebuda per ajudar als educadors a crear comunitats d'aprenentatge en línia. Moodle és utilitzada en blended learning, educació a distància, classe invertida i diversos projectes d'e-learning en escoles, universitats, oficines i altres sectors.

 

Moodle està enfocat a la formació, a l'ensenyament.

El disseny de Moodle reflecteix aquest enfocament en diversos aspectes, com la possibilitat de comentar en entrades de bases de dades (o contribuir amb les pròpies), treballar col·laborativament en un wiki, tenir accés al material i, fins i tot, participar en debats.

Alguns dels avantatges i característiques que Moodle ofereix són:

Flexibilitat: es pot utilitzar amb diversos models pedagògics, tot i que, en origen, es basa en una pedagogia constructivista social.

Interactivitat: promou variades utilitats de comunicació entre docents i estudiants, eficaces per a l'aprenentatge cooperatiu.

Participació: permet implicar l'alumne en la construcció de continguts a través de fòrums, wikis, contribucions en glossaris i altres.

Permet fer un seguiment de l'estudiant: registres d'accés a cada recurs i historial d'activitats disponibles per als docents o administradors.

El sistema classifica les eines en dos grans grups: recursos i activitats. Tant "activitats" com "recursos" es poden personalitzar i orientar cap a aquest model pedagògic. Totes les activitats es poden definir per a l'estudiant o per a un grup i es poden dissenyar basant-se en els resultats d'altres activitats anteriors. El vessant social de l'aprenentatge es sustenta a través d'activitats orientades al control comú del contingut com blogs, missatgeria, fòrums, wikis, bases de dades contributives, glossaris, etc. Moltes de les activitats permeten a l'estudiant representar el seu coneixement i compartir-lo amb altres. A més, la flexibilitat dels permisos de rols permet proporcionar a l'estudiant responsabilitats en el curs definides pel grau de control que se li vulgui atorgar, de manera que la intersecció de rols entre estudiants i docent pot ser tan àmplia com es necessiti.

Entre els elements que propicien l'adaptabilitat en Moodle trobem:

El disseny modular de la pàgina del curs, construïda a partir d'elements que es poden afegir o retirar.

El qualificador dinàmic, permanentment actualitzat a la vista de l'estudiant en funció dels èxits prèviament definits.

La integració de sistemes externs, on les dades poden sincronitzar-se en Moodle.

Marques d'estat de progrés en cada activitat del curs.

Plugins d'accessibilitat.

Des del punt de vista de la institució, administradors o professorat, Moodle aporta eines pensades per a:

El seguiment i el feedback de l'estudiant: mòdul d'enquestes, bloc d'activitat recent, marques de seguiment de fòrums, llistes de participants, estat de finalització d'activitats, configuració d'accés a materials, possibilitat d'agrupaments a l'aula per a tota l'activitat o només per a algunes, reconeixement com insígnies o badges14.

Suport i control en la detecció d'accés, problemes d'activitat i la prevenció de l'abandonament: informes d'activitat i mineria de dades, utilitzats en la millora dels models de rendiment i aprenentatge i en la retenció de l'estudiant.

 

Mòduls principals a Moodle

A continuació, detallem els mòduls principals que Moodle ofereix a tots aquells que vulguin crear una aula virtual o comunitat d'ensenyament fent servir aquesta eina:

Mòdul de consulta

És com una votació. Pot utilitzar-se per votar sobre alguna cosa o per rebre una resposta de cada estudiant (per exemple, per demanar el seu consentiment per a alguna cosa). El professor pot veure una taula que presenta de forma intuïtiva la informació sobre qui ha triat què i es pot permetre que els estudiants vegin un gràfic actualitzat dels resultats.

Mòdul diari o blog

Es basa en usuaris individuals i actua a mode de diari, generalment amb informació privada entre l'estudiant i el professor. Cada entrada al diari pot estar motivada per una pregunta oberta. Els comentaris del professor s'adjunten a la pàgina d'entrada del diari i s'envia per correu la notificació. Els usuaris també poden registrar blocs previs de webs externes. Sol utilitzar-se freqüentment com portafolis d'evidències o per a la reflexió sobre el propi aprenentatge.

Mòdul qüestionari

Els professors poden definir una base de dades de preguntes que podran ser reutilitzades en diferents qüestionaris. Aquestes preguntes poden ser emmagatzemades en categories de fàcil accés, i aquestes categories poden ser "publicades" per fer-les accessibles des de qualsevol curs del lloc. Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes. També poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles. El professor pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris. Les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser barrejades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre els alumnes. Les preguntes poden crear-se en HTML i amb imatges, es poden importar des d'arxius de text externs i tenir diferents mètriques i tipus de captura.

Mòdul recurs

Admet la presentació d'un important nombre de contingut digital, Word, PowerPoint, Excel, Flash, vídeo, sons, etc. Els arxius es poden pujar i manejar en el servidor, o poden ser creats sobre la marxa utilitzant formularis web (de text o HTML). A més, poden enllaçar-se aplicacions web per transferir dades.

Mòdul enquesta

Es proporcionen enquestes ja preparades (COLLES, ATTLS) i contrastades com a instruments per a l'anàlisi de les classes en línia. Es poden generar informes de les enquestes els quals inclouen gràfics. Les dades poden descarregar-se amb format de full de càlcul Excel o com arxiu de text CSV. La interfície de les enquestes impedeix la possibilitat que siguin respostes únicament parcialment. A cada estudiant se li informa sobre els seus resultats comparats amb la mitjana de la classe.

Mòdul wiki

El professor pot crear aquest mòdul perquè els alumnes treballin en grup en un mateix document. Tots els alumnes podran modificar el contingut inclòs per la resta de companys. D'aquesta manera cada alumne pot modificar el wiki del grup al qual pertany, però podrà consultar tots els wikis. El wiki serveix com a base per mantenir comunicació constant amb els integrants d'un grup d'estudi.

Mòdul taller

Permet als creadors de cursos afegir una activitat per avaluació entre parells. La funcionalitat és similar al mòdul de tasques on els estudiants poden enviar el seu treball en un arxiu adjunt o amb l'eina de text en línia, amb l'avantatge que els companys del curs poden accedir a aquestes tasques per avaluar-les mitjançant diferents estratègies que estan predefinides .

Mòdul base de dades

A partir d'un formulari dissenyat pel docent, els usuaris incorporen entrades particulars que després es poden classificar, buscar, ... Els camps que es poden definir són molt variats: text, imatges, arxiu, URL, data, etc. Resulta molt útil per construir col·laborativament i accedir a un repositori de registres sobre un tema definit del curs.

Mòdul SCORM

Un paquet SCORM (Sharable Content Object Reference Model) és un contingut empaquetat seguint l'estàndard SCORM d'objectes d'aprenentatge. Aquests paquets poden incloure una o diverses pàgines amb textos, imatges, exercicis o qualsevol altre element interactiu que funcioni en un navegador web. El mòdul permet carregar qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-lo en part d'un curs. Moodle no genera el contingut, el reprodueix i guarda les dades i puntuacions generades per la interacció dels estudiants amb ell.

Mòdul Glossari

El glossari permet al professor i als alumnes crear un diccionari de termes associats a l'assignatura. Aquests termes o entrades poden ser avaluats per tots els participants i ser enllaçats en cadascuna de les aparicions en l'assignatura.

 

Quins avantatges m'ofereix la One Click App de Moodle?

Els principals avantatges que t'ofereix és la senzillesa i integració.

En 1 sol clic, durant el procés de desplegament del teu servidor Cloud, podràs instal·lar, configurar i ajustar el teu servidor per utilitzar Moodle.

El procés d'instal·lació es realitza de forma automàtica i s'ajusten tots els paràmetres necessaris del teu Cloud perquè Moodle funcioni perfectament.

 

Ja coneixes una mica millor el que és Moodle i el que pot oferir-te. Ara només queda que despleguis el teu Cloud ONE amb Moodle per només 3,95€ al mes, prem aquí per començar.

i