Blog / PHP 8.0 ja disponible

PHP 8.0 ja disponible

per SW Team

Pocs mesos després que PHP complís 25 anys, acaba de llançar la seva versió 8.0. PHP segueix sent el llenguatge de programació més utilitzat a Internet a l'hora de generar pàgines web dinàmiques i SW Hosting ja t'ho ofereix de forma totalment gratuïta, inclòs amb tots els nostres productes de Hosting Compartit i amb el nostre Cloud amb SW Panel Smart Web.

Es tracta d'una important actualització d'aquest llenguatge de programació (major update), que presenta sobretot una novetat primordial: Compilador Jit

Compilador Jit

Es tracta de la principal novetat de PHP 8. Aquesta característica fa anys que s’està desenvolupant i suposa un gran canvi per al llenguatge PHP.

JIT (Just in Time) és un compilador que permetrà compilar certes parts del codi en temps d'execució.

El compilador JIT apareix deshabilitat per defecte, però es pot habilitar des de l'arxiu php.ini i permetrà emmagatzemar el codi natiu dels arxius PHP en una regió de la memòria compartida anomenada OPcache.

L'activació del compilador JIT permet multiplicar el rendiment d'alguns tipus de tasques, sobretot les que necessiten molts recursos de CPU.

Altres millores

PHP 8 incorpora també diversos canvis menors com:

Ús d'arguments amb nom. Ja no caldrà fer coincidir l'ordre dels paràmetres amb la llista de paràmetres dels mètodes utilitzats.

Propagació de propietats automàtica. Fins ara, en definir una propietat en PHP, estàvem obligats a repetir-la fins a en tres ocasions abans de començar a utilitzar-la. Aquesta nova característica ens permet reduir significativament la quantitat de codi.

Suport per a union types. Abans només podíem especificar tipus d'unió mitjançant anotacions PHPdoc, però ara hi ha suport per als tipus d'unió en les signatures de les funcions, estalviant-nos així bastant codi.

Match expression. PHP 8.0 incorpora una nova expressió de coincidència similar a switch, però dotada d'una semàntica més segura, així com de la capacitat de tornar valors.

Nou operador nullsafe. Fins a aquesta versió, quan volíem comprovar en PHP que un getter no tornava null, estàvem obligats a niar successius IFS. A partir d'ara, el primer getter que retorni null anul·larà l'execució de tota la cadena.

Expressió throw. Throw era una declaració, per la qual cosa no resultava possible utilitzar-la en llocs on només es permetés l'ús d'una expressió. A partir d'ara, però, es considera una expressió. No esperis més i gaudeix ja de PHP 8.0 amb els nostres productes de Hosting i Cloud amb SW Panel Smart Web.

No esperis més i gaudeix ja de PHP 8.0 amb els nostres productes de Hosting i Cloud amb SW Panel Smart Web.

i