Blog / Què és NodeJS i per a què serveix?

Què és NodeJS i per a què serveix?

per SW Team

Al món del desenvolupament web, JavaScript solia ser un llenguatge exclusiu del costat del client, encarregat d'afegir interactivitat a les pàgines web. Tot i això, amb l'arribada de Node.js, aquest paradigma ha canviat radicalment. Node.js ha permès als desenvolupadors utilitzar JavaScript també a la banda del servidor, desbloquejant un vast potencial per a la creació d'aplicacions web escalables i d'alt rendiment. En aquesta entrada de bloc, explorarem què és Node.js i com està revolucionant el panorama del desenvolupament web.

Què és Node.js?

Node.js és un entorn de temps d'execució de JavaScript de codi obert construït sobre el motor V8 de Google Chrome. Va ser creat per Ryan Dahl el 2009 i des de llavors ha guanyat una gran popularitat a la comunitat de desenvolupament web. El que fa que Node.js sigui únic és la seva capacitat per executar JavaScript al servidor, permetent als desenvolupadors construir aplicacions web del costat del servidor de manera eficient.

A més, et volem recordar que amb nosaltres pots tenir un servidor Cloud totalment equipat i amb el teu propi Node.js.

cta:cloud_app_nodejs

Principals Característiques

 • Model d'E/S sense bloqueig i orientat a esdeveniments: Node.js utilitza un model d'entrada/sortida sense bloqueig i orientat a esdeveniments, cosa que significa que pot manejar múltiples operacions de manera simultània sense necessitat de fils addicionals . Això ho fa altament escalable i eficient en termes de recursos.

 • Mòduls i NPM: Node.js compta amb un sistema de mòduls incorporat que permet als desenvolupadors organitzar el seu codi en petites peces reutilitzables. A més, la comunitat de Node.js ha creat un vast ecosistema de paquets a través de npm (Node Package Manager), cosa que facilita la instal·lació i gestió de dependències.

 • Velocitat i rendiment: Gràcies al motor V8 de Chrome, Node.js ofereix un rendiment excepcionalment ràpid, el que el fa ideal per a aplicacions que requereixen un maneig ràpid de dades en temps real, com aplicacions de xat, jocs a línia i transmissió de mitjans.

 • Àmplia compatibilitat: Node.js és multiplataforma i és compatible amb diversos sistemes operatius, incloent Windows, macOS i Linux, cosa que ho fa altament accessible per als desenvolupadors.

Com funciona Node.js?

Node.js utilitza el motor V8 de Google Chrome que compila JavaScript en codi de màquina altament optimitzat. Funciona amb un model d'E/S sense bloqueig i orientat a esdeveniments, cosa que significa que pots gestionar múltiples sol·licituds de manera simultània sense haver d'esperar que una operació d'entrada/sortida es completi abans de passar a la següent. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de callbacks, promeses i async/await per gestionar operacions asíncrones de manera eficient. A més, Node.js compta amb un bucle d'esdeveniments que gestiona les operacions d'entrada/sortida de manera eficient, cosa que garanteix una execució ràpida i sense problemes de les aplicacions.

Per què s'utilitza Node.js?

Node.js s'utilitza en una varietat de casos d'ús, que inclouen, però no es limiten a:

 1. Aplicacions web del costat del servidor: Node.js és ideal per construir aplicacions web escalables i d'alt rendiment. La seva capacitat per manejar múltiples connexions de manera eficient ho fa perfecte per a aplicacions en temps real com xats, jocs en línia i eines de col·laboració.

 2. APIs RESTful: Node.js és una opció popular per construir APIs RESTful a causa de la seva facilitat per manejar sol·licituds HTTP i la seva capacitat per processar i tornar dades ràpidament.

 3. Microserveis: Amb Node.js, els desenvolupadors poden construir fàcilment microserveis independents i escalables, cosa que permet una arquitectura d'aplicacions més modular i fàcil de mantenir.

 4. Aplicacions de IoT: Donada la seva naturalesa orientada a esdeveniments i la seva eficiència en el maneig de connexions simultànies, Node.js és una opció popular per construir aplicacions d'Internet de les coses (IoT) que requereixen comunicació en temps real entre dispositius i servidors.

Com hem esmentat anteriorment, en SW Hosting pots tenir el teu propi servidor Cloud amb Node.js. No només podràs utilitzar-ho per als casos esmentats en aquest apartat, sinó també per a molts altres més.

cta:cloud_app_nodejs

Avantatges de Node.js

 • Eficiència i rendiment: Gràcies al seu model d'E/S sense bloqueig i al motor V8 de Google Chrome, Node.js ofereix un rendiment excepcionalment ràpid, cosa que el fa ideal per a aplicacions que requereixen un maneig ràpid de dades en temps real.

 • Facilitat d'aprenentatge: En utilitzar JavaScript tant a la banda del client com al del servidor, Node.js simplifica el procés de desenvolupament, ja que els desenvolupadors poden utilitzar les mateixes eines i llenguatge de programació en ambdós entorns.

 • Ecosistema i comunitat activa: Node.js compta amb un vast ecosistema de mòduls i paquets a través de npm, cosa que facilita la incorporació de funcionalitats addicionals a les aplicacions. A més, compta amb una comunitat activa de desenvolupadors que contribueixen constantment amb noves biblioteques i eines.

 • Escalabilitat: La capacitat de Node.js per manejar múltiples connexions de manera eficient ho fa altament escalable, cosa que permet a les aplicacions créixer i adaptar-se a les demandes del trànsit sense problemes.

Inconvenients de Node.js

 • Programació asíncrona: Si bé el model de programació asíncrona de Node.js ofereix avantatges en termes de rendiment i escalabilitat, pot resultar complicat per als desenvolupadors acostumats a un enfocament més lineal de la programació.

 • Gestió d'errors: La gestió d'errors a Node.js pot ser més complexa degut a la naturalesa asíncrona de les operacions. Els desenvolupadors han de ser conscients de manejar adequadament els errors per evitar problemes de rendiment i estabilitat a les aplicacions.

 • Desenvolupament d'aplicacions monofil: Encara que Node.js és altament eficient en la gestió d'operacions d'entrada/sortida, continua sent un entorn monofil, cosa que significa que pot tenir dificultats per aprofitar al màxim els sistemes amb múltiples nuclis de CPU.

Tot i aquests inconvenients, Node.js segueix sent una opció popular i poderosa per al desenvolupament d'aplicacions web escalables i d'alt rendiment, gràcies a la velocitat, eficiència i ampli ecosistema d'eines i biblioteques.

Conclusió

Node.js ha revolucionat el desenvolupament web en permetre que JavaScript s'executi al servidor. El model d'E/S sense bloqueig i el rendiment ràpid el fan ideal per a aplicacions en temps real. Tot i que presenta desafiaments com la programació asíncrona, el seu ampli ecosistema de mòduls i la seva escalabilitat el converteixen en una opció poderosa per construir aplicacions web modernes i eficients. En resum, Node.js segueix sent una eina fonamental en el desenvolupament web gràcies a la seva eficiència, velocitat i compatibilitat multiplataforma.

i