Blog / Què és un Domini i quines en són les parts?

Què és un Domini i quines en són les parts?

per SW Team

Com a concepte bàsic, un domini és un nom únic que identifica un lloc a la xarxa i indica la seva pertinença a una categoria determinada. Farem servir el domini “swhosting.com” per als exemples a continuació.

Un domini es compon de diverses parts separades per punts. El domini "swhosting.com" es compon de dues parts, el nom "swhosting" i l'extensió "com". Aquestes parts tenen significats específics:

  • Nom del Domini ("swhosting"): El nom de domini o també conegut com a domini de segon nivell, és l'identificador únic que selecciones per al teu lloc. Pot ser qualsevol combinació de lletres, números o guions, però ha de ser únic en el context d’Internet.

  • Extensió del Domini o TLD ("com"): Tots els noms de domini incorporen una extensió que proporciona informació sobre el tipus de lloc web a què ens dirigim. Per exemple, una extensió .com generalment s'associa amb llocs web comercials, mentre que .net s'utilitza comunament per a tecnologia i .info per a llocs informatius. Tot i això, hi ha una àmplia varietat d'extensions disponibles, cadascuna amb un propòsit específic.

Com funciona un domini?

Els dominis tenen un paper crucial en el funcionament d'Internet, ja que simplifiquen les cerques a la xarxa. Imagina haver de recordar una llarga cadena de números com l’adreça IP del servidor cada vegada que desitges accedir a un lloc web específic. Seria una tasca força complicada i propensa a errors. És aquí on entren en joc els noms de domini.

En utilitzar un nom de domini com a "swhosting.com", en lloc d'una adreça IP com "104.26.4.146", els usuaris poden accedir fàcilment al lloc web desitjat sense haver de recordar nombres complexos. Això fa que l’experiència de navegació sigui molt més intuïtiva i accessible per a tots.

Darrere d'aquest procés de traducció d'un nom de domini a una adreça IP, els servidors DNS (Domain Name System) s'encarreguen. Quan introdueixes un nom de domini al teu navegador, es fa una petició a un servidor DNS que s'encarrega de cercar i tornar l'adreça IP corresponent, permetent que el teu navegador es connecti al servidor correcte i carregui el lloc web sol·licitat.

Quines extensions hi ha?

Actualment, hi ha una gran varietat d'extensions disponibles. Aquestes es classifiquen en tres grups: TLD o Top Level Domain, Dominis de Segon nivell i Dominis de Tercer nivell o Subdominis.

  • TLD o Dominis de Nivell Superior: Aquests dominis es troben al nivell superior del sistema de noms de domini d'Internet i depenen únicament de l'arrel o el punt (".") a la seva estructura. Els més comuns inclouen .com, .org, .net i .edu, cadascun amb un propòsit generalment associat, com a llocs comercials, organitzacions sense ànim de lucre, xarxes i educació, respectivament.

  • ccTLD o Dominis de Nivell Superior de Codi de País: Aquests dominis utilitzen dues lletres com a extensió del domini i es basen en codis internacionals de països, com .es per a Espanya, .jp per al Japó, .mx per a Mèxic i .co per a Colòmbia. Es fan servir comunament per a empreses que creen llocs web dedicats a regions específiques.

  • gTLD o Dominis de Nivell Superior Genèrics: Els gTLD són similars als TLD, però no depenen d'un codi de país. Encara que inicialment estaven destinats a casos d’ús específics, molts ara es poden utilitzar sense restriccions. Exemples inclouen .mil (militar), .gov (govern), .org (organitzacions sense ànim de lucre) i .net (network), entre d'altres.

  • sTLD o Dominis de Nivell Superior Patrocinats: Aquests dominis estan orientats a una organització o sector particular i no són gestionats per la ICANN, sinó per organitzacions privades. Exemples inclouen .travel (patrocinat per Tralliance Corporation), .tel (patrocinat per TelNic Ltd) o .aero (patrocinat per SITA).

  • ngTLD o Nous gTLD: Aquests són gTLDs introduïts després d'octubre del 2013 quan la ICANN va permetre la creació de noves extensions de domini. Amb més de 1500 extensions noves, aquest mercat s'ha ampliat significativament, permetent extensions com .cloud, .club, .photography, entre d'altres.

  • Dominis de segon nivell: Aquests dominis es troben directament sota un domini de nivell superior i són el resultat de la combinació d'un gTLD i un ccTLD. Per exemple, les empreses britàniques ocasionalment utilitzen .co.uk en comptes de .com. Altres exemples són .gov.uk per a institucions governamentals i .ac.uk per a institucions acadèmiques i universitats al Regne Unit.

  • Subdominis o dominis de tercer nivell: Els subdominis són extensions addicionals d'un domini que creem a partir d'una cadena de caràcters i un domini. Per exemple, www.swhosting.com per accedir a la web, ftp.swhosting.com com a enllaç al servidor FTP o webmail.swhosting.com per gestionar el correu des de la web. Generalment es fan servir per gestionar àrees diferents d'una mateixa infraestructura.

Si desitges saber més sobre els dominis i el seu funcionament, et recomanem consultar els següents manuals on trobaràs molts més detalls:Per acabar, si estàs interessat, pots consultar les extensions de domini que oferim juntament amb les seves tarifes, i triar la que millor s'adapti al teu projecte.

cta:domains_register

i