Blog / Què s’ha de tenir en compte en triar un proveïdor de Cloud? (PART 2)

Què s’ha de tenir en compte en triar un proveïdor de Cloud? (PART 2)

per SW Team

En la publicació de la setmana passada del nostre blog, hem explorat alguns dels factors fonamentals a considerar en seleccionar un proveïdor de serveis Cloud, centrant-nos en la seguretat en el núvol, la infraestructura i innovació, i l'escalabilitat i flexibilitat, que si us ho heu perdut ho podeu llegir aquí. En aquesta continuació, que marca la segona part i última d'aquesta sèrie, continuarem desglossant els altres factors crítics que heu de tenir en compte en prendre la decisió de triar un proveïdor de serveis Cloud de qualitat.

Ens endinsarem una mica en aspectes com el rendiment, el suport tècnic, els preus i la transparència, i el compliment regulador. Aquests elements són essencials per a assegurar-vos que la elecció sigui sòlida i estigui alineada amb les necessitats del vostre negoci en un entorn on el Cloud Computing sempre està canviant. A més, us volem recordar que en SW Hosting ens guiem per aquests aspectes i factors per a oferir-vos el millor servei Cloud.

Rendiment

El rendiment és un aspecte crucial en seleccionar un proveïdor de serveis Cloud, ja que afecta directament la velocitat i l'eficiència, amb la qual les aplicacions i serveis operen en l'entorn del Cloud. Aquí us expliquem alguns factors clau del rendiment en el núvol:

  • Potència de Còmput: Això es refereix a la capacitat de processament de la CPU, que determina la velocitat amb la qual les operacions i càlculs es realitzen en les teves aplicacions. Un proveïdor ha d'oferir opcions escalables de CPU per a adaptar-se a les necessitats específiques de la càrrega de treball.

  • Xarxa d'Alta Velocitat: Ha de tenir una xarxa d'alta velocitat i baixa latència per a garantir que les dades es transmetin de manera eficient entre els servidors i els usuaris finals. Una xarxa robusta també, és essencial per a minimitzar els temps de càrrega i mantenir l'experiència de l'usuari.

  • Equilibri de Càrrega: La capacitat de distribuir la càrrega de treball de manera equitativa i eficient és essencial per a mantenir un rendiment consistent. Ha d'haver-hi opcions d'equilibri de càrrega que distribueixin les sol·licituds entrants de manera uniforme entre els servidors disponibles, la qual cosa evita la congestió i millora la capacitat de resposta de les aplicacions.

Suport Tècnic

Ha d'oferir disponibilitat 24/7 amb temps de resposta ràpids i un equip altament qualificat. La presència d'una base de coneixements i documentació tècnica sòlida són valuoses, i el proveïdor ha de tenir la capacitat d'escalar i resoldre problemes complexos. Un suport eficaç garanteix que, en cas de problemes, es pugui obtenir assistència experta, minimitzant qualsevol impacte negatiu en les operacions en el núvol.

Preus i Transparència

En seleccionar un proveïdor, és crucial que aquest ofereixi una estructura de preus clara i fàcil d'entendre, detallant els costos mensuals, tarifes per ús i possibles càrrecs addicionals. El model de pagament per ús és beneficiós, ja que només pagueu pels recursos que realment consumiu, evitant costos innecessaris. La transparència en la facturació també és essencial per a comprendre completament les despeses, i prendre decisions informades sobre el pressupost.

Compliment Regulador

El compliment regulador és un aspecte crític que ha de ser acuradament considerat en seleccionar un proveïdor de serveis en el núvol. Abasta la capacitat del proveïdor per a complir amb les regulacions i normatives governamentals i de la indústria que poden ser aplicables a les dades i operacions. Per exemple;

  • Certificació ISO 27001: Aquesta certificació garanteix que el proveïdor ha implementat un SGSI, que compleix amb els estàndards internacionals per a la gestió de la seguretat de la informació. Això demostra que el proveïdor ha implementat controls i processos de seguretat de la informació per a protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. Obtenir aquesta certificació és un reconeixement d'un alt nivell de seguretat, i pot ser crucial en avaluar la confiança d'un proveïdor de serveis Cloud.

  • Normatives Obligatòries: Ha de complir amb normatives rellevants i obligatòries, com el GDPR (Reglament General de Protecció de Dades) a Europa. L'adhesió a aquestes normatives assegura que el proveïdor tingui polítiques i pràctiques de seguretat robustes, i estigui preparat per a auditar i certificar els seus processos de conformitat.

  • Gestió de Dades i Retenció: Ha d'haver-hi eines i polítiques que permetin gestionar adequadament la retenció i l'eliminació de dades, la qual cosa és essencial per a complir amb regulacions que requereixin l'eliminació oportuna de dades personals o confidencials.

  • Contractes i Acords de Nivell de Servei (SLA): Assegurar-vos que els contractes incloguin clàusules específiques relacionades amb el compliment regulador, com la gestió de dades i la notificació d'incidents de seguretat. Els acords de nivell de servei (SLA) han de reflectir els compromisos del proveïdor en termes de disponibilitat i compliment de regulacions.

Conclusió

Quan trieu un proveïdor de serveis Cloud, és vital considerar la seguretat, la infraestructura, l'escalabilitat, el rendiment, el suport tècnic, els preus, el vostre pressupost, així com el compliment regulador a detall.

Esperem que el nostre blog us hagi estat d'utilitat per a prendre decisions més informades en triar un proveïdor de Cloud que s'adapti a les vostres necessitats. Si us heu perdut la primera part d'aquest blog, la podeu trobar aquí. Gràcies per llegir-nos!
#Cloud #ServidorCloud #CloudHosting # ProveïdorDeCloud #ServeisEnElNúvol #CloudComputing #RendimentEnElNúvol #EscalabilitatIFlexibilitat #SuportTècnic #PreusTransparents #DadesEnElNúvol #ComplimentLegal #OptimitzacióDelCloud #Ciberseguretat

i