Blog / Què són els Crons?, i com funcionen?

Què són els Crons?, i com funcionen?

per SW Team

Els Crons, també coneguts com a "Cron Jobs" en anglès, són una funció essencial en sistemes operatius tipus Unix i Linux que permet la programació i automatització de tasques. Aquestes tasques poden ser executades de manera periòdica segons una programació preestablerta. Els Crons són comandos o scripts que es configuren perquè s'executin en moments específics, ja sigui cada minut, hora, dia, setmana o mes, segons les necessitats de l'usuari.

La paraula "cron" prové de "chronos", la paraula grega que significa "temps". Els Crons permeten als usuaris aprofitar la potència de l'automatització per a dur a terme activitats repetitives sense intervenció manual constant. Des de realitzar còpies de seguretat fins a netejar arxius temporals o actualitzar informació en llocs web, els Crons són una eina valuosa per a millorar l'eficiència en l'administració de sistemes i servidors.

Com funcionen els Crons?

Els Crons funcionen mitjançant la utilització d'un arxiu especial conegut com a "taula de cron" o "cron table". Aquest arxiu conté una llista de comandos i les programacions corresponents per a executar-los en moments específics. Quan es configura un Cron, s'estableix l'interval de temps en el qual s'ha d'executar la tasca, ja sigui cada minut, hora, dia, setmana o mes.

El sistema operatiu revisa constantment aquesta taula de cron per a verificar si hi ha tasques que han d'executar-se en aquell moment. I quan arriba el moment programat per a una tasca en particular, el sistema executa el comando o script associat amb aquesta tasca. Això es realitza de manera automàtica i sense intervenció humana, la qual cosa garanteix l'execució precisa i puntual.

Poden ser programats per a dur a terme una àmplia varietat de tasques, des de simples comandos fins a scripts més complexos. Això permet als usuaris automatitzar processos repetitius, com la generació d'informes, l'actualització de bases de dades o l'administració d'arxius, sense requerir una acció manual.

A continuació, us mostrem una petita guia de com es configuren els Crons;

.--------------- minuto (0-59) 
| .------------ hora (0-23)
| | .--------- día del mes (1-31)
| | | .------ mes (1-12) o jan,feb,mar,apr,may,jun,jul... (meses en inglés)
| | | | .--- día de la semana (0-6) (domingo=0 o 7) o sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat (días en inglés) 
| | | | |
* * * * * comando a ejecutar

A més, aquí us ensenyem l'exemple d'un Cron, executant el script /home/user/test.pl cada 5 minuts;

*/5 * * * * /home/user/test.pl

També, si cliqueu en aquest enllaç, podreu veure com es poden crear i gestionar Crons amb el nostre panell de control, SWPanel.

Avantatges d'utilitzar Crons

La utilització de Crons en la programació i automatització de tasques comporta una sèrie d'avantatges significatius que impacten positivament en la gestió de sistemes i servidors. Alguns d'aquests avantatges són:

 • Automatització eficient: Un dels majors avantatges dels Crons és la seva capacitat per a automatitzar tasques de manera eficient i precisa. En programar tasques perquè s'executin en moments específics, els Crons eliminen la necessitat d'intervenció manual.

 • Planificació precisa: Permeten una planificació detallada de quan s'han de dur a terme les tasques. Això és especialment útil en entorns on el rendiment del servidor és crític. Per exemple, es poden programar tasques intensives en recursos perquè s'executin durant hores de menor tràfic per a evitar impactar negativament en l'experiència de l'usuari.

 • Reducció d'errors: L'execució manual de tasques repetitives comporta el risc de cometre errors. Els Crons, en executar tasques de manera automàtica i consistent, redueixen la possibilitat d'errors humans. Això és particularment important en tasques crítiques, com la gestió de bases de dades o la realització de còpies de seguretat, on els errors podrien tenir conseqüències greus.

 • Flexibilitat en l'administració: Ofereixen una flexibilitat considerable en l'administració de sistemes i servidors. Poden ser configurats per a una àmplia varietat de tasques, des de les més simples fins a les més complexes. Això significa que es poden adaptar a les necessitats específiques de cada sistema i personalitzar-los segons els requisits únics de la infraestructura i les aplicacions.

 • Augment de la productivitat: Permeten enfocar-se en activitats més estratègiques i de major valor, com el desenvolupament de noves característiques, la resolució de problemes més complexos o la planificació a llarg termini. En última instància, això augmenta la productivitat de l'equip.

Exemples de tasques comunes amb Crons

Tasca 1: Còpies de Seguretat Periòdiques

Un dels usos més freqüents dels Crons és la realització de còpies de seguretat automàtiques i regulars. Per exemple, en un lloc web, es pot programar un Cron perquè realitzi una còpia de seguretat diària de la base de dades i dels arxius importants. Aquesta tasca assegura que, en cas de qualsevol problema o pèrdua de dades, es tingui una versió actualitzada per a restaurar ràpidament el sistema

Tasca 2: Neteja d'Arxius Temporals

També poden ser utilitzats per a mantenir el sistema net i organitzat en eliminar automàticament arxius temporals o registres que ja no són necessaris. Configurar un Cron perquè netegi aquests arxius periòdicament ajuda a evitar la saturació d'emmagatzematge i millora el rendiment general del sistema.

Tasca 3: Actualització de Contingut en un Lloc web

Si administreu un lloc web amb contingut que necessita ser actualitzat amb regularitat, els Crons poden ser de gran ajuda. Per exemple, si teniu un blog i desitgeu publicar nous articles tots els dijous a les 10 del matí, podeu programar un Cron perquè executi automàticament un script que publiqui l'article en l'horari especificat.

Tasca 4: Enviament de Correus Electrònics Automatitzats

Si teniu una llista de subscriptors i desitgeu enviar un butlletí setmanal, podeu programar un Cron perquè enviï automàticament el butlletí a una hora específica. Això garanteix que els subscriptors rebin el correu en el moment previst, sense necessitat d'enviar-ho manualment.

Tasca 5: Actualització del Software i Pegats

Mantenir el software i els sistemes actualitzats és essencial per a la seguretat i el rendiment. Amb els Crons, es pot programar l'execució automàtica d'actualitzacions i pegats en moments en què hi hagi menys activitat en el servidor, minimitzant l'impacte en els usuaris.

Consells per a evitar problemes amb Crons

Encara que els Crons són una eina valuosa per a l'automatització de tasques, és important usar-los amb precaució i considerar uns certs aspectes per a evitar possibles problemes. Aquí hi ha alguns consells per a garantir un ús efectiu i sense complicacions:

 • Registre d'activitat detallat: Habilitar registres d'activitat (logs) és essencial en treballar amb Crons. En mantenir un registre detallat de les execucions, es pot rastrejar qualsevol problema que sorgeixi i diagnosticar errors ràpidament. Els registres també us permeten verificar si les tasques s'estan executant segons el planejat, i si estan tenint l'impacte esperat en el sistema.

 • Proves prèvies en un entorn de desenvolupament: Abans d'implementar nous Crons en un entorn de producció, és recomanable realitzar proves exhaustives en un entorn de desenvolupament o proves. Això us permetrà verificar que els comandos i scripts funcionen correctament, i no causen problemes inesperats en el sistema. Les proves també són una oportunitat per a ajustar els intervals de temps i assegurar-vos que les tasques s'executen de manera eficient.

 • Realitzar còpies de seguretat abans d'implementar canvis: Abans d'agregar, modificar o eliminar Crons, dueu a terme còpies de seguretat completes del sistema i de la taula de Crons existent. Això us brinda una manera de revertir els canvis en cas que alguna cosa surti malament durant la configuració o l'execució de tasques. Les còpies de seguretat són una salvaguarda vital per a prevenir pèrdua de dades o interrupcions inesperades.

 • Monitoratge constant: Encara que els Crons estan dissenyats per a executar-se automàticament, és fonamental mantenir un monitoratge constant de les tasques programades. Això us permet detectar els problemes a temps i prendre mesures correctives. Utilitzeu eines de monitoratge per a rebre alertes en cas que una tasca no s'executi com estava previst, o si es presenta algun error.

Conclusió

Els Crons es presenten com una eina essencial per a l'automatització eficient i planificada de tasques en sistemes i servidors. La seva capacitat per a executar comandos i scripts segons una programació preestablerta brinda avantatges significatius, com l'eliminació de tasques manuals repetitives, una planificació precisa i un augment en la productivitat. No obstant això, és fonamental mantenir un enfocament acurat en configurar i utilitzar Crons, seguint consells com habilitar registres d'activitat, realitzar proves prèvies i mantenir un monitoratge constant. Amb un enfocament equilibrat en l'automatització i la seguretat, els Crons poden optimitzar la gestió tecnològica i simplificar l'administració de sistemes, permetent als equips centrar-se en tasques estratègiques i de major valor.
#AutomatitzacióDeTasques #ProgramacióAutomàtica #OptimitzacióDeProcessos #EstalviDeTemps #TasquesAutomatitzades #EficiènciaOperativa #AdministracióDeSistemes #ProductivitatDigital #PlanificacióDeTasques #CronsExplicats #AutomatitzaIOptimitza #AutomatitzacióIT #ProgramacióDeTasques #Crons #CronJobs #SistemesLinux

i