Blog / Servidor en el núvol per a empreses: claus per a l'elecció

Servidor en el núvol per a empreses: claus per a l'elecció

per SW Team

Aquesta és la situació: la teva empresa ha decidit canviar de proveïdor de servidor en el núvol o s'ha d'enfrontar a donar el salt a la plataforma Cloud per primera vegada. Un cop realitzat l'estudi previ es presenten davant teu una enorme varietat de proveïdors de tot el món que, a primera vista, semblen oferir productes i serveis molt semblants (instàncies Cloud, backup, load balancing, escalat, etc.): una perspectiva aclaparadora tenint en compte que el futur de la infraestructura TI dependrà d'aquesta decisió.


Proveïdor del servidor en el núvol: quatre aspectes clau

En aquest article et presentem breument quatre aspectes clau que t'ajudaran a prendre una decisió de forma molt més conscient per assegurar l'èxit de l'elecció d'un servidor en el núvol per la teva empresa:


1. Valora la criticitat del projecte

El primer pas que hauries de prendre a l'hora de valorar un proveïdor és assegurar que les seves prestacions, reputació i capacitat estan en línia amb la criticitat que el teu projecte requereix. Avui dia un negoci en línia pot patir pèrdues valorades en milers d'euros tan sols per breus moments de desconnexió. A l'hora de triar un servidor en el núvol per la teva empresa, heu de tenir en compte què tan acceptable és que el teu servei pateixi una caiguda o un problema tècnic i descartar aquells proveïdors que no donin la talla. Certament no és el mateix un proveïdor per a entorns de desenvolupament ocasionals que un proveïdor Cloud que permeti allotjar de forma segura entorns de producció que requereixin alta disponibilitat.

Coneix tot el que et podem oferir en SW Hosting

2. Valora la voluntat i capacitat tècnica de la teva empresa

La migració al nou servidor en el núvol requerirà conocimentos específics, temps i dedicació. Així mateix el manteniment del servidor requerirà un esforç constant per la teva empresa o departament de TI i, finalment, no has d'oblidar la gestió d'incidències que poden succeir a qualsevol hora del dia i en qualsevol dia de l'any. Has preguntar-te qui s'encarregarà de realitzar aquestes tasques i si creus convenient delegar al proveïdor de la teva elecció.

En aquest sentit pots triar un proveïdor 'Do It Yourself' que sovint oferirà preus una mica més econòmics i saps amb certesa que la teva empresa o equip IT podrà realitzar totes aquestes tasques. No obstant això, si creus que en un futur o fins i tot des del mateix moment de la migració desitges delegar aquestes tasques al proveïdor, hauràs de descartar aquells proveïdors de la teva llista que no ofereixin serveis de migració, administració o gestió d'incidències 24x7. Els avantatges de delegar aquestes tasques freqüentment es troben no només en l'estalvi de temps i l'augment de productivitat per part del teu equip TI, sinó també en la tranquil·litat addicional que suposa i les garanties de fiabilitat que aporten al negoci.

Descobreix el que l'administració pot fer per tu aqui

3. Valora les opcions de creixement que t'aporta el proveïdor

La infraestructura al núvol que la teva empresa requereixi a l'inici del projecte pot ser molt diferent d'aquella que requereixi en un futur. Segons les necessitats de TI o de negoci de la teva empresa és possible que al llarg del camí es presenti el requisit d'expandir la infraestructura, modificar-la o fins i tot la possibilitat d'haver de desenvolupar una infraestructura paral·lela que s'integri amb l'existent. En realitat, és impossible predir tots aquests requisits per la qual cosa, a l'hora de triar un servidor en el núvol per la teva empresa, hauràs de tenir en compte aquells proveïdors que t'ofereixen més facilitats pel creixement, modificació o expansió de la teva nova infraestructura Cloud.

Aquestes "facilitats de creixement" poden ser molt variades i van des d'una àmplia varietat de productes i tecnologies, passant per serveis de consultoria i assessorament per guiar-te en el moment que sorgeix una necessitat, fins als serveis "hands-off" en què el propi proveïdor implementa els canvis per a tu amb el mínim impacte en el teu dia a dia.

Tens un projecte? Et podem ajudar a expandir-!

4. Valora les opcions de suport i els temps de resposta

Finalment, el nostre quart consell a l'hora de triar un servidor en el núvol per la teva empresa és valorar detingudament les garanties de suport i temps de resposta que el proveïdor t'ofereix per contracte. És important assegurar-se molt bé d'aquest aspecte ja que determina gran part de la relació que tindràs amb el teu proveïdor (com em comunico amb ell en el meu dia a dia? I quines garanties t'oferirà en cas d'incidència (quin és el temps de resposta i quant trigarà a tornar a estar operatiu el meu servei?).

Depenent de la criticitat del teu projecte i de les preferències de comunicació de la teva empresa, pots triar un proveïdor que només respongui a les teves consultes per correu electrònic i de dilluns a divendres en horari laboral fins a un proveïdor que estigui disponible per a consultes immediates per telèfon 24x7. Per descomptat que cada opció té un preu, però en molts casos aquest suport premium ve ja inclòs amb un preu bonificat en els plans d'administració i gestió del proveïdor.

En cas de dubte, truca!

Una bon moment de valorar la relació que amb la teva empresa tindreu amb el proveïdor de la vostra elecció és durant l'etapa de pre-venda en la qual establireu una relació comercial i el proveïdor hauria de ser capaç de:

  • Comprendre les necessitats del teu projecte.
  • Fer les preguntes adequades per recollir tota la informació necessària.
  • Fer-te una proposta a mida.
  • Assessorar durant tot el procés i, per descomptat, resoldre tots els teus dubtes.
  • Deixar clares les expectatives i prestacions del servei.

Aquest contacte proper abans de contractar no només et permetrà resoldre els dubtes que poguessis tenir sobre el servei del proveïdor Cloud, sinó també donar-te una prèvia sobre com podria ser la relació entre la teva empresa i el proveïdor en un futur.

La infraestructura TI de la teva empresa i possiblement el bon funcionament del seu negoci depenen d'aquesta decisió. Esperem que aquests quatre aspectes puguin ajudar-te a prendre una decisió amb més certesa i garanties d'èxit pel projecte.

i