Blog / Servidors en el núvol o a l'empresa? Què és més car?

Servidors en el núvol o a l'empresa? Què és més car?

per SW Team

Milers d'empreses es fan aquesta pregunta: què és millor? Renovar els servidors físics de la meva empresa o contractar servidors en el núvol?

Si bé ambdues opcions ofereixen avantatges i desavantatges, últimament el mercat no fa més que parlar sobre els inestimables beneficis de la tecnologia Cloud. Però... realment valen la pena aquests avantatges? Quin és el cost de la seva adquisició?

En aquest article ens centrarem en el cost d'adquisició d'una infraestructura Cloud enfront de la mateixa On-Premisse. Analitzarem les dues opcions i descobrirem què has de tenir en compte a l'hora de prendre una decisió.

llama

Tipus de despesa

En primer lloc haurem de conèixer la diferència entre les anomenades inversions CAPEX i les despeses OPEX en les quals es poden classificar respectivament ambdós tipus d'infraestructures TI.

CAPEX o Inversions en béns de capital:

Es refereix a la inversió per a la compra d'un actiu que atorgarà beneficis al llarg de la seva vida útil, que l'empresa posseirà i el pagament no és recurrent i indefinit.

En aquesta categoria entraria la compra de nous servidors per a l'empresa: aquests servidors constitueixen un bé capital que l'empresa posseeix, que ha d'amortitzar i que, freqüentment requereixen una elevada inversió per avançat o la sol·licitud d'un crèdit.


OPEX o Cost de funcionament:

Fa referència a una despesa recurrent o continua. Generalment és associat a costos de manteniment, béns consumibles o cert tipus de serveis. En essència, les despeses continues que l'empresa ha d'afrontar per al seu funcionament.

En aquesta categoria es troba generalment el Cloud Computing que és ofert en modalitat "pagament per ús" i el cost s'ha d'abonar de forma recurrent. No obstant això, també és la categoria de costos com l'electricitat, la refrigeració, el manteniment tècnic, la connexió a Internet, etc. que hauran d'abonar si l'empresa decideix allotjar els seus propis servidors físics a les seves oficines.

Fent referència a aquests dos conceptes podem classificar, grosso modo, les diferents despeses a què una empresa s'enfronta a l'hora d'optar per una o altra opció.

 Cloud Computing Servidors On-Premise
CAPEX
 • Servidors físics.
 • Router, switches, cables, etc.
 • Espai físic ocupat.
 • Sistema de seguretat.
 • Sistema d'extinció.
 • SAIS y generadors.
 • Sistema de refrigeració.
 • Obres i posada en marxa.
 OPEX
 • Recursos consumits
 • Serveis opcionals
 • Electricitat
 • Connectivitat (Internet)
 • Manteniment Hardware
 • Personal per monitorizació 24/7

Fins i tot sense ser exhaustiva, aquesta taula deixa entreveure l'enorme quantitat de costos que s'acumulen si volem allotjar els nostres servidors amb la mateixa redundància, disponibilitat i tolerància a fallades que ja gaudeixen els servidors Cloud.

És precisament aquesta àmplia quantitat de variables que complica un càlcul de costos realista i deixa oberta la porta a un altre risc que ens pot acabar sortint molt car: el risc a equivocar-se.

I si ens equivoquem?

A dia d'avui és molt difícil que una empresa pugui conèixer totes les seves necessitats TI dels propers cinc anys amb antelació. Fins i tot podríem dir que resulta impossible predir el rumb que prendrà la tecnologia o quines seran les futures exigències del mercat. Aquesta ràpida evolució de les necessitats tecnològiques també augmenta el risc de prendre una decisió equivocada a l'hora de decidir quin tipus d'infraestructura (Cloud o On-Premise) hem d'adquirir.

La magnitud i l'impacte que tindrà un error de predicció varia dràsticament segons el camí pel qual ens hàgim decidit.

Infraestructura Cloud

Si parlem de servidors Cloud, és de sobres coneguda la seva habilitat per escalar. És a dir, augmentar o disminuir en recursos segons la necessitat del moment. En cas d'equivocació n'hi hauria prou amb augmentar o disminuir els recursos contractats sense que sigui necessària cap compra de material addicional o migració.

Infraestructura On-Premise

La infraestructura On-Premisse, però, està limitada als recursos físics que vam comprar en el moment de la seva adquisició. Per escalar necessitarem realitzar una inversió addicional: adquirir nous i costosos servidors que poden suposar una despesa imprevista.

Una manera d'evitar els imprevistos és sobredimensionar la nostra infraestructura On-premisse. És a dir, comprar amb anticipació servidors molt més potents dels que esperem necessitar. Si bé aquest sobredimensionament evitarà imprevistos, també resultarà molt més costós. Per norma general, hem de considerar que qualsevol recurs infrautilitzat correspon a diners que s'han gastat de forma ineficient.

El cost d'oportunitat

Finalment, a l'hora de prendre una decisió, haurem de tenir en compte un altre cost ocult i que moltes vegades és obviat per una gran quantitat d'organitzacions: el cost d'oportunitat.

Prenguem per exemple l'espai físic que una infraestructura On-premisse ens ocuparà: "¿per a quin altre propòsit podria haver-se destinat aquest espai?" O, considerem el temps dedicat pel nostre equip a la monitorització i el manteniment de la infraestructura: "¿en quines altres tasques podria haver-se invertit?".

Fins i tot si disposem de material ja amortitzat com pot ser el cas de racks, routers, servidors, SAIS, etc: "quin benefici podríem obtenir si venguéssim aquest equip?".

El cost d'oportunitat mesura allò que podria haver estat; allò a que hem renunciat. En aquest sentit és important que anotem també els beneficis en temps, diners, productivitat, etc. que podríem obtenir en optar per infraestructura Cloud.

Quan és rendible la infraestructura TI On-Premise?

Hi ha raons d'especial consideració per les quals moltes empreses encara s'allotgen molts dels seus equips en les seves pròpies instal·lacions: connectivitat de les oficines, compatibilitat de les aplicacions, etc. No obstant això, aquestes raons perden cada vegada més pes a mesura que les solucions Cloud es tornen més econòmiques, més competitives i augmenta el seu valor afegit.

Avui dia observem com la rendibilitat d'un data center propi es veu condicionada per la seva escala: quant més gran, més factible resulta el model On-Premise. Però fins i tot aquest raonament està trontollant en haver començat un elevat nombre de grans empreses la migració al Cloud híbrid o directament al Cloud públic.

En conclusió: l'elevat nombre de costos a considerar i la incertesa provocada per una constant evolució tecnològica ocasionen que l'adquisició i el manteniment d'infraestructura On-Premise sigui una opció més costosa i difícil de justificar excepte en situacions excepcionals.

i