Blog / VPS vs Cloud: Quina és la millor opció?

VPS vs Cloud: Quina és la millor opció?

per SW Team

Segurament són dos conceptes que heu sentit moltes vegades, sobretot quan visiteu alguna empresa tecnològica. En aquest blog aclarirem les diferències, avantatges i desavantatges de cadascun, per a facilitar-vos en un futur triar l'opció que millor s’adapti a les vostres necessitats, ja que l'elecció entre VPS i Cloud pot ser complicada, sobretot si no esteu familiaritzats amb aquest sector.

Per a començar, introduirem a cadascun dels conceptes amb una definició;

 • VPS: Un VPS o Virtual Private Server, és un servidor virtual que permet als usuaris allotjar la seva web o aplicació en un entorn virtual. A més, un VPS és creat partir d'un sol servidor físic, el qual comparteix els seus recursos hardware.
 • Cloud: Un Cloud és un servidor virtual creat a partir d'una “pool” o grup de servidors, cabines d'emmagatzematge i electrònica de xarxes, la qual cosa us permet repartir els recursos entre diferents equips físics. D'aquesta manera, garantir la no dependència d'un equip específic perquè els Clouds funcionin. A diferència d'un VPS, els Clouds estan dissenyats per a escalar automàticament. D'aquesta manera, poder gestionar un augment sobtat del trànsit o de la demanda de recursos, sense experimentar grans caigudes.
Un cop tenim això clar, anem per passos.

Quins avantatges i inconvenients té un VPS?

Començant pels avantatges, un VPS té 1 de principal, la qual és;

 • Econòmic: En general, però no sempre, un VPS és més barat que un Cloud. Això succeïxperquè, en general, no tenen cap cabina o “pool” de discs darrere. A més, es requereix molta intervenció humana, i no s’opera de manera automàtica.
Seguidament, parlant dels seus inconvenients o desavantatges, un VPS en té bastants;
 • Dependència física: Quan l'equip té danys o errors, aquests perjudiquen directament l'ús del VPS i no torna a funcionar fins que algú ho arregli o recuperi. En canvi, el Cloud no té aquesta dependència, ja que l'equip pot fallar, però el Cloud continuarà funcionant automàticament.
 • Escalabilitat limitada: Els VPS no són tan escalables com els servidors Cloud, això significa que, poden no ser la millor opció per a webs amb trànsit variable o amb grans pics de tràfic.
 • Recursos limitats: Els usuaris estan limitats als recursos que se'ls hi assignen i, si superen aquests límits, poden experimentar temps d'inactivitat o que el servidor no funcioni adequadament.
 • Poca flexibilitat: Els servidors VPS tenen menys flexibilitat, ja que depenen exclusivament dels recursos de la màquina física i de la intervenció humana si sorgeixen errors.
 • Import fix al mes: Encara que sigui un fet que sembli bo a primera vista, a la llarga, depenent de l'ús que se li faci, us pot passar factura. Si no heu utilitzat molt el VPS durant el mes, igualment heu de pagar el mateix preu.
 • Debilitat als errors: Els VPS no brinden redundància. En canvi, els servidors Cloud sí que la brinden. A més, si sorgeixen errors físics en el hardware, el més probable, és que caigui indefinidament i hi haurà molt de temps d'inactivitat.
 • Dependència d'altres usuaris: Pel que haureu notat, el rendiment d'un VPS depèn exclusivament de l'ús que facin els altres usuaris. Per tant, si algú està fent un mal ús, o hi ha molts usuaris connectats alhora, el rendiment baixarà dràsticament.
 • Dependència d’intervenció humana: Si el servidor físic cau, el VPS també. A més, fins que algú ho recuperi o arregli, aquest no es posarà en marxa.

Quins avantatges i desavantatges ofereix un Cloud?

Un Cloud pot arribar a oferir les mateixes prestacions que un servidor físic, però amb el gran avantatge de la flexibilitat i escalabilitat. Aquí us expliquem més avantatges que ofereix;

 • Independència física: El Cloud no té la dependència física que té el VPS. Per tant, el servidor físic pot fallar, tenir errors o danys, però el Cloud continuarà funcionant automàticament sense necessitat d'intervenció humana, ja que el Cloud posarà a treballar els recursos d'un altre servidor que està en el núvol.
 • Escalabilitat: Els servidors Cloud poden gestionar fàcilment pics de trànsit i créixer segons sigui necessari. Això significa que la vostra web o aplicació pot gestionar qualsevol augment en el trànsit sense experimentar temps d'inactivitat o interrupcions en el servei.
 • Configuració de recursos: En un servidor Cloud es pot ampliar o reduir els recursos sempre que ho desitgeu i en funció de les necessitats puntuals que tingueu a cada moment.
 • Flexibilitat: El Cloud ofereix una major flexibilitat en comparació amb els servidors VPS. Els usuaris poden personalitzar i configurar el seu servidor Cloud per a satisfer les seves necessitats específiques, per tant, podeu implementar solucions personalitzades i específiques per a la vostra web o aplicació.
 • Pagament per ús: Els usuaris del Cloud només paguen pel temps que utilitzen el Cloud i els seus recursos. Si només l’heu fet servir 5 hores durant el mes, només pagareu per les 5 hores.
 • Alta disponibilitat: El Cloud sol ser més de confiança, ja que està dissenyat per a minimitzar els temps d'inactivitat. Si un servidor Cloud experimenta un problema, la càrrega de treball es redistribueix automàticament a un altre servidor en el núvol, és a dir, que la vostra web continuarà funcionant sense problemes per als vostres visitants.
 • Millor rendiment: Els servidors Cloud estan dissenyats per a proporcionar un alt rendiment en termes de velocitat i capacitat de processament. Això significa que la vostra web o aplicació es carregarà més ràpidament i funcionarà de manera més fluida, i això pot millorar l'experiència de l'usuari i la satisfacció del client.
 • Major seguretat: El Cloud sol estar equipat amb mesures de seguretat avançades per a protegir les vostres dades i la privacitat dels vostres clients. Això pot incloure còpies de seguretat automàtiques, firewalls avançats i monitoratge de seguretat 24x7.
Després de veure tots els avantatges que té el Cloud, la qüestió és quins són els seus desavantatges, o si en té. Primer de tot, la perfecció absoluta no existeix, ni en el sector tecnològic, per tant, un servidor Cloud té desavantatges. Aquí us expliquem 1  de principal que té;
 • Cost: El Cloud normalment és més costós que el VPS, ja que un Cloud té tots els recursos en la “pool”. Sobretot, en ser completament agnòstic al hadware, és a dir, que pot fallar o tenir errors a qualsevol dels components del hardware, però el servidor Cloud es recuperarà i continuarà operant de manera automàtica sense necessitat d'intervenció humana. Per això els servidors Cloud solen ser més costós que els VPS.

VPS vs Cloud, quin triar?

La veritat no hi ha una resposta correcta ni incorrecta, ja que depèn de les vostres necessitats i objectius específics per a la web. Si necessiteu escalabilitat i seguretat avançada i que en cas d'un error continuï funcionant automàticament, un servidor Cloud pot ser la millor opció. Si necessiteu un servei amb un cost més baix, un servidor VPS pot ser més adequat. Assegurar-vos d'avaluar detalladament les vostres necessitats i objectius abans de prendre una decisió final.

Amb la informació proporcionada en aquest blog, podeu prendre una decisió informada sobre l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Si voleu més informació sobre les diferències entre Cloud i VPS, tenim un altre blog que tracta del tema, feu clic aquí per a llegir-lo.

En SW Hosting, us tenim diferents solucions Cloud a preu de VPS, a més si ho desitgeu el podeu configurar al vostre gust, i el tindreu funcionant en segons. També, podreu gaudir del seu pagament per ús real, flexible, elàstic i sense permanències. A més, al disposar de Data Centers propis podem oferir les solucions Cloud i Hosting més actuals i segures.

 
#Cloud #VPS #Hosting #Servidores #Servidors #Servers #Virtualización #Virtualització #Virtualisation #VentajasCloud #AvantatgesCloud #CloudAdvantages #VentajasVPS #AvantatgesVPS #VPSAdvantages #DesventajasCloud #DesavantatgesCloud #CloudDisadvantages  #DesventajasVPS  #DesavantatgesVPS  #VPSDisadvantages

i