· Tutorial ·

Afegir les dades d' FTP a WordPress

Les actualitzacions de plugins o del propi nucli de WordPress requereixen les dades d'accés al servidor FTP. Normalment ens seran sol·licitats en cada ocasió, però podem optar per incloure'ls als fitxers de configuració de WordPress perquè no tornin a ser sol·licitats.

T'indiquem com incloure les dades FTP al fitxer de configuració:

  • Accedeix al directori on has allotjat WordPress (normalment: "/dades/web/").

  • Modifica el fitxer “wp-config.php”.

info Pots optar per accedir via FTP per modificar el fitxer. Si tens dubtes sobre com accedir-hi, consulta el nostre manual Gestió de comptes FTP

  • Afegeix les línies següents:
define('FTP_USER', 'Nom_d'usuari');
define('FTP_PASS', 'Contrasenya');
define('FTP_HOST', 'IP_Servidor_FTP');
define('FS_METHOD', 'direct');
  • Modifica els paràmetres següents:

  • Nom-d'usuari: Usuari d'accés FTP.

  • Contrasenya: Contrasenya d'accés FTP.

  • IP-Servidor-FTP: Adreça o IP del servidor FTP.

Com a exemple:

define('FTP_USER', 'swdemo');
define('FTP_PASS', 'SwC0ntras3ña!');
define('FTP_HOST', '81.25.0.1');
define('FS_METHOD', 'direct');

Recorda que en cas de requerir descarregar o actualitzar algun component, WordPress necessitarà permisos d'escriptura al directori "wp-content".

Per això, des d' SWPanel accedeix a Serveis > Selecciona el servei on estigui instal·lat WordPress > Gestió de permisos i prem sobre la icona del directori "wp-content":

Si la icona es mostra de color verd, vol dir que tens permisos d'escriptura.

Ja hem configurat les dades FTP a WordPress!

i