· Tutorial ·

Canvi de contrasenya d'accés

Per realitzar aquesta acció t'has de situar sobre el teu nom de client i, al menú emergent, seleccionar l'opció Canvi de contrasenya d'accés

enter image description here

A la següent finestra hauràs d'indicar la teva contrasenya actual i, a continuació, escriure la teva nova contrasenya o generar-la automàticament amb la icona de la vareta màgica. Finalment, heu d'acceptar els canvis amb el botó Guardar nova contrasenya.

enter image description here

i