· Tutorial ·

Com activar el mode Debug a Wordpress

Activar el mode debug a Wordpress

El mode debug és una eina de WordPress que pot ser molt útil, per tal d'obtenir els missatges d'errors que t'està donant la teva pàgina web feta a WordPress.

Per activar aquest mode, has d'editar el fitxer wp-config.php que està a la carpeta arrel de la teva pàgina web (/dades/web). Pots editar aquest fitxer a través del Gestor de fitxers que t'ofereix el SWPanel (també hi pots accedir per FTP o SSH).

1- Entra al dashboard del servei de hosting on allotges el teu WordPress buscant-lo a l' SWPanel:

enter image description here

2- Accedeix al gestor de fitxers fent clic a Gestions sobre el servei -> Gestor de Fitxers:

enter image description here

3-Localitza el fitxer wp-config.php dins de les carpetes del servei de hosting (/datos/web/wp-config.php):

enter image description here

4- Situa el ratolí a sobre dels tres punts que hi ha a la dreta del fitxer wp-config.php i fes clic a Editar fitxer:

enter image description here

5- A l'editor de fitxers que s'obrirà, cerca la següent línia:

**define( 'WP_DEBUG', false );**

I canvia la paraula false per true quedant com a resultat:

 **define('WP_DEBUG', true);**

Per finalitzar fes clic al botó Guardar canvis:

enter image description here

6- Ara si accedim a la pàgina web amb qualsevol explorador veurem que tenim el mode debug activat i ens mostrarà els errors en pantalla:

enter image description here

Activar el mode debug a WordPress, però sense mostrar els errors públicament

En cas de voler activar el mode debug, però no voler que els errors es vegin de forma pública, hauràs de dur a terme els mateixos passos, però després de modificar el valor de "false" a "true" has d'afegir les línies següents just a sota:

**define( 'WP_DEBUG_LOG', true );**

**define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );**

**@ini_set( 'display_errors', 0 );**

enter image description here

Un cop fet això, en lloc de mostrar-se els errors a la mateixa pàgina web aquests es guardaran en un log (debug.log) dins de la carpeta wp-content que està ubicada el directori arrel de la pàgina (/datos/web/wp-content/debug.log).

i