· Tutorial ·

Com activar Smart Hosting + per al teu web

L' Smart Hosting + és una eina basada en Memcached que millora substancialment la velocitat d'una web, permetent que aquesta carregui més ràpid.

Smart Hosting + guarda en la memòria RAM del teu servidor Cloud els elements més visitats de tu pàgina web reduint així les necessitats d'accés a un origen de dades extern com una base de dades o una API.

D'aquesta manera el teu web comprova primer si poden accedir a les dades a través del sistema Smart Hosting + abans de recórrer a un emmagatzematge de dades més lent, com pot ser una base de dades.

Tots els nous servidors Cloud amb SWPanel i versió de S.O Linux Debian v.11 o superior compten amb la possibilitat d'activar el sistema Smart Hosting + per al teu web.

Per a activar-ho en el teu web has de seguir els següents passos:

1. En el Dashboard general del teu SWPanel cerca el servei de hosting del teu Cloud sobre el qual desitgis activar el sistema Smart Hosting + i una vegada localitzat fes un clic sobre el nom d'aquest. enter image description here

2. Una vegada situat en el Dashboard del teu servei de Hosting activa l'opció Smart Hosting + enter image description here

3. En la següent finestra emergent realitza un clic en el botó Si, activar enter image description here

i