· Tutorial ·

Com actualitzar SWPanel core al meu servidor Cloud

Preparació

Per poder actualitzar SWPanel Core, t’hauràs de connectar per consola al teu servidor amb usuari “root”.
Per això pots seguir el manual sobre Com accedeixo al meu Cloud usant la consola a través de SWPanel i les credencials que vas rebre en el moment que vas desplegar el Cloud.

Passos per actualitzar SWHosting Core

Primer hauràs d’actualitzar els repositoris del teu Servidor Cloud. Per això hauràs de llançar l’ordre ‘apt-get update’ a la consola:

Aquesta ordre no actualitzarà el teu servidor, només comprovarà si hi ha nous paquets disponibles.

enter image description here

Un cop hagi finalitzat, actualitzarem únicament SWHosting RPC mitjançant la següent ordre ‘apt-get install --only-upgrade swhosting-rpc’:

enter image description here

Finalment, revisem que el servei estigui arrencat amb l’ordre ‘service swhostingrpcd status’:

enter image description here

💡 Has de revisar que a la sortida de l’ordre aparegui el servei com a active (running).

i