· Tutorial ·

Com administrar els volums de disc del teu servidor cloud Windows Server

Tots els nostres servidors Cloud amb sistema operatiu Windows presenten una estructura de particionat de disc personalitzada possibilitant que, un cop creat el teu servidor Cloud Windows, puguis decidir de manera senzilla si vols que el teu S.O disposi d'un únic volum de disc C:/ o desitges també comptar amb un segon volum de disc E:/

A continuació, t'expliquem, en cada versió del Sistema Operatiu Windows disponible per al teu Cloud, els dos mètodes perquè el teu servidor disposi d'un únic volum de disc C:/ o de dos volums de disc C:/ + E:/

Windows Server 2012 R2 Std 64

L'estructura original del disc de 80 GB del teu servidor Cloud amb Windows Server 2012 és la següent: enter image description here

A) Servidor amb un únic volum de disc C:/

 • Prem les tecles "Windows + R" per obrir Executar, escriu diskmgmt.msc i prem la tecla "Enter". enter image description here

 • Un cop obert l'Administrador de discos del teu Windows situa el ratolí sobre la unitat de disc C: fes un clic amb el botó dret del teu ratolí i al menú, prem sobre l'opció "Estendre volum..." enter image description here

 • A l'assistent per estendre volums prem sobre el botó "Següent >" enter image description here

 • A la finestra per a "Seleccionar discos" prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A la següent finestra prem sobre el botó "Finalitzar >". enter image description here

 • A continuació, podràs comprovar com el volum de disc C:/ s'ha estès i ocupa tot l'espai de disc disponible del teu servidor Cloud. enter image description here

B) Servidor amb un volum de disc C:/ i un segon volum de disc E:/

 • Prem les tecles "Windows + R" per obrir Executar, escriu diskmgmt.msc i prem la tecla "Enter". enter image description here

 • Un cop obert l'Administrador de discos del teu Windows situa el ratolí sobre l'espai de disc no assignat, fes un clic amb el botó dret del teu ratolí i, al menú, prem sobre l'opció "Nou volum simple..." enter image description here

 • A l'assistent per a nou volum simple, prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A la finestra per a "Especificar la mida del volum" prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • En finestra per a "Assignar lletra d'unitat..." prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A la finestra per a "Formatar la partició" prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A continuació, accepta els canvis per a la creació del nou volum prement el botó "Finalitzar". enter image description here

 • A continuació, podràs comprovar com s'ha creat un volum de disc E:/ i ocupa tot l'espai de disc disponible del teu servidor Cloud. enter image description here

Windows 2016/2019 Standard 64

L'estructura original del disc de 80 GB del teu servidor Cloud amb Windows Server 2016/2019 és la següent: enter image description here

A) Servidor amb un únic volum de disc C:/

 • Prem les tecles "Windows + R" per obrir Executar, escriu diskmgmt.msc i clica la tecla "Enter". enter image description here

 • Un cop obert l'Administrador de discos del teu Windows situa el ratolí sobre la unitat de disc C: fes un clic amb el botó dret del teu ratolí i, al menú, prem sobre l'opció "Estendre volum..." enter image description here

 • A l'assistent per estendre volums prem sobre el botó "Següent >" enter image description here

 • A la finestra per a "Seleccionar discos" prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A la següent finestra prem sobre el botó "Finalitzar >". enter image description here

 • A continuació, podràs comprovar com el volum de disc C:/ s'ha estès i ocupa tot l'espai de disc disponible del teu servidor Cloud. enter image description here

B) Servidor amb un volum de disc C:/ i un segon volum de disc E:/

 • Prem les tecles "Windows + R" per obrir Executar, escriu diskmgmt.msc i prem la tecla "Enter". enter image description here

 • Un cop obert l'Administrador de discos del teu Windows situa el ratolí sobre l'espai de disc no assignat, fes un clic amb el botó dret del teu ratolí i, al menú, prem sobre l'opció "Nou volum simple..." enter image description here

 • A l'assistent per a nou volum simple prem sobre el botó "Següent >" enter image description here

 • A la finestra per a "Especificar la mida del volum" prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A la finestra per a "Assignar lletra d'unitat..." prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A la finestra per a "Formatar la partició" prem sobre el botó "Següent >". enter image description here

 • A continuació, accepta els canvis per a la creació del nou volum prement el botó "Finalitzar" enter image description here

 • Seguidament, podràs comprovar com s'ha creat un volum de disc E:/ i ocupa tot l'espai de disc disponible del teu servidor Cloud. enter image description here

i