· Tutorial ·

Com ajustar els paràmetres bàsics del meu hosting a un Cloud.

Els passos que cal seguir per ajustar els paràmetres bàsics d'un servei de Hosting que pertany a un Cloud són els següents:

1- Escriu al cercador d' SWPanel el nom del servei en el qual desitges modificar els paràmetres bàsics i fes-hi clic.

enter image description here

2- Al Dashboard del servei de hosting, fes clic a la icona d' ajustos dels paràmetres bàsics del servei, entre les icones de funcions específiques i configuració del Hosting.

enter image description here

3- A continuació podràs modificar ajustos de PHP exclusius d'aquest servei, ajustos del Servidor Web Nginx i altres ajustos avançats corresponents a la versió del motor de programació PHP per a la teva web.

3.1- En els ajustos bàsics de PHP es troben les següents configuracions:

disable_functions --> Llistat de funcions PHP deshabilitades per seguretat

error_reporting --> El nivell d'informació de l'error.

open_basedir --> Permet indicar rutes a les quals l'usuari del servei de hosting no té accés perquè pugui accedir i utilitzar-ne el contingut.

pm --> Estableix com, l'administrador de processos de PHP, controlarà el nombre de subprocessos. Valors possibles: static, ondemand, dynamic.

pm.max_children --> Estableix el límit de peticions simultànies que poden servir PHP per a aquest servei.

pm.max_spare_servers --> Nombre màxim de processos en estat "idle". Només es fa servir quan "pm" està definit a "dynamic".

pm.min_spare_servers --> Nombre mínim de processos en estat "idle". Només es fa servir quan "pm" està definit a "dynamic".

pm.process_idle_timeout --> Nombre de segons després dels quals un procés en estat "idle" serà cancel·lat. Només es fa servir quan "pm" està definit a "ondemand". Unitats disponibles: s(egons)(per defecte), m(inuts), h(ores), o d(ies).

pm.start_servers --> Nombre de subprocessos o fils creats a l'inici. Només es fa servir quan "pm" està definit a "dynamic".

Un cop definits els valors que desitges, hauràs de prémer sobre "Guardar paràmetres", situat a la part inferior de la pàgina.

enter image description here

3.2- Per canviar els ajustos de Nginx, hauràs de prémer sobre la pestanya. Entre els paràmetres hi ha les següents configuracions:

expires ---> Indica la quantitat de temps en què es conservaran les dades estàtiques (jpg/cms/doc/pdf,...) de la teva web a la memòria cau del navegador.

limit_req ---> Estableix la zona de memòria compartida (paràmetre "zone") i la mida màxima de les sol·licituds (paràmetre "burst") que arriben al servei de Hosting.

limit_req_zone ---> Es defineixen els paràmetres per a una zona de memòria compartida. La zona guarda el nombre de sol·licituds excessives. A la variable "rate" s'estableix la quantitat de sol·licituds que pot albergar Nginx per segon. Per defecte, aquesta se situa en 150 sol·licituds per segon.

proxy_cache_path ---> Indica on es troba el fitxer de la memòria cau i altres paràmetres sobre la mateixa. El valor de "max_size" defineix la mida màxima de la memòria cau en bytes.

Un cop definits els valors que vulguis, hauràs de prémer sobre "Guardar paràmetres" per confirmar els canvis.

enter image description here

3.3- Als ajustos bàsics del teu servei de Hosting pots modificar ajustos sobre la configuració del motor de programació de PHP que utilitza la web. Per canviar aquests paràmetres, has de prémer sobre "Ajustos Avançats" i "Editar".

enter image description here

A continuació tindràs accés a diferents variables i valors de PHP que poden influir en el comportament de la teva web.

Cal destacar que en aquest fitxer hi ha el valor de pm.max_children, el qual indica el nombre màxim de peticions simultànies que seran servides per PHP per a cadascuna de les connexions dels diferents usuaris connectats a la teva web. Per defecte, a aquest paràmetre se li assigna el número 10, cosa que indica que cada connexió d'un mateix usuari amb la teva web pot crear un màxim de 10 peticions simultànies per lliurar contingut a través del motor de PHP d'aquesta web.

Un cop configurat el valor que vulguis modificar entre els diferents ajustos avançats, hauràs de marcar el quadre de validació per sobreescriure el fitxer de configuració existent i, finalment, desar els canvis.

enter image description here

És important destacar que hi ha un històric de modificacions, on hi ha totes les configuracions que s'han guardat del motor de configuració de PHP.

Per accedir-hi, hauràs d'estar situat en els ajustos avançats dels paràmetres bàsics del servei de Hosting i pressionar sobre Mostrar Històric de modificacions, a la dreta del fitxer de PHP.

enter image description here

Veuràs que es mostren totes les diferents configuracions que s'han modificat sobre el fitxer. Si et situes sobre els tres punts [...], a la dreta d'una de les configuracions, veuràs les opcions següents:

enter image description here

A la primera opció, "Veure fitxer de configuració", podràs revisar el fitxer de PHP sense poder modificar-lo.

enter image description here

A la segona opció, "Restaurar aquesta configuració", podràs restaurar la configuració que estiguis seleccionant.

enter image description here

Per restaurar-la, només hauràs d'escriure la paraula aleatòria que es demana per confirmar la restauració del fitxer de configuració i, finalment, fer clic a "Sí, restaurar ara".

enter image description here

A la tercera i última opció, "Comentaris sobre configuració", podràs afegir comentaris a cadascuna de les configuracions que tinguis. Aquests comentaris poden resultar molt útils si es fan servir com a recordatoris, ja que no afectaran sobre el fitxer de PHP.

enter image description here

i