· Tutorial ·

Com canviar el directori arrel de la teva web

Per a gestionar el directori arrel del teu hosting web al teu servidor cloud utilitzant l'SWPanel, hauràs de seguir els passos següents:

1. Indica al requadre superior de L'SWPanel, el nom del servei el directori del qual arrel desitges modificar

enter image description here

2. Al menú de la part esquerra del Dashboard del teu servei de Hosting, fes clic al desplegable Gestions sobre el servei per dirigir-te a l'opció Gestionar Directori Arrel Web.

enter image description here

3. Per defecte, la ruta arrel de la web és el teudomini/dades/web. Per modificar-lo, hauràs de fer un clic a l'arbre de directoris sobre la carpeta que vulguis establir com a directori arrel.

4. Finalment, accepta els canvis prement el botó "Assignar directori".

enter image description here

Un cop finalitzada l'acció, el teu hosting carregarà la web des del directori definit al pas anterior.

i