· Tutorial ·

Com canviar el hostname del teu servidor Linux

En aquest manual t'explicarem de forma senzilla els passos que has de seguir per canviar el hostname del teu servidor Linux. Abans d'entrar en detalls, convé que repassem què és exactament un hostname.

Què és l'hostname d'un servidor?

El "hostname" o també conegut com a "nom d'equip" és senzillament un nom que identifica un servidor (o equip) dins d'una xarxa informàtica. Essencialment, els hostnames serveixen un propòsit similar als noms de domini i permeten identificar una màquina sense necessitat de memoritzar adreces IP.

Així, una màquina connectada a una xarxa privada amb IP 192.168.1.30 se li pot assignar, per exemple, el nom "equip1" mentre que a la màquina amb IP 192.168.1.31 se li pot assignar el hostname "màquina2". D'aquesta manera, tant l'administrador com els usuaris podran interactuar amb les dues màquines sense necessitat d'utilitzar les adreces IP que poden ser difícils de memoritzar o que fins i tot podrien canviar.

Què és un "Fully Qualified Domain Name"?

Fully Qualified Domain Name o FQDN significa literalment "nom de domini plenament qualificat" i designa el nom d'una xarxa accessible des d'Internet. Una adreça FQDN pot incloure un hostname per permetre que una màquina pugui ser localitzada des d'Internet utilitzant el sistema DNS.

Per exemple, suposem que tenim una xarxa informàtica anomenada "universitat":

  • universitat.edu podria ser un FQDN (assumint que el domini estigués registrat) permetent que sigui accessible la xarxa des d'internet.
  • equip1.universidat.edu també seria un FQDN permetent que la màquina "equip1" sigui accessible des d'internet.

En general, un FQDN proveeix una adreça única que pot ser utilitzada per qualsevol equip a internet per comunicar-se amb qualsevol altre.

Canviar el hostname d'un servidor Linux (Ubuntu)

info Aquest manual segueix els passos necessaris per canviar un hostname a Ubuntu 18.04. Per a altres distribucions, els passos necessaris podrien ser diferents. S'assumeix que disposes de privilegis de superusuari. Pot ser que necessitis utilitzar "sudo" abans de cada ordre.

1. Canvia el hostname editant el fitxer /etc/hostname

nano /etc/hostname

Aquesta ordre ens obrirà un editor de text que ens permetrà editar el nom del servidor. Un cop realitzats els canvis, només haurem de desar el fitxer i tancar l'editor. És important notar que els canvis no són llegits de forma immediata pel sistema per la qual cosa caldrà reiniciar el servidor o canviar l'hostname de manera explícita amb una ordre.

2. Canvia el hostname amb una ordre per evitar haver de reiniciar

hostname nomEquip

Utilitzant l'ordre hostname podrem canviar el nom de l'equip només per a la sessió vigent. En el proper reinici, el servidor tornarà a llegir el nom escrit al fitxer /etc/hostname. En tot cas, aquesta ordre ens permet canviar el hostname sense necessitat de reinciar el servidor, per la qual cosa resulta adequat per aplicar els canvis de manera immediata.

3. Estableix el FQDN del servidor

Pot ser molt desitjable establir també el FQDN del servidor, permetent que aquest conegui el seu propi nom plenament qualificat.

Per aconseguir-ho, haurem d'editar el fitxer /etc/hosts:

nano /etc/hosts

A continuació, crearem una nova entrada amb les dades següents:

<adreça-ip> <hostname.domini.extension> <hostname>

Per exemple:

185.32.12.35 equip1.universitat.edu equip1

El primer terme és l'adreça IP, sota la qual pot ser localitzat l'equip. El segon terme és el FDQN i el tercer terme és un àlies, permetent que el propi equip1 pugui localitzar-se a si mateix, simplement sota el nom "equip1".

D'aquesta manera, haurem establert el FQDN per al servidor i ja no caldrà que aquest utilitzi el sistema DNS per establir una connexió amb ell mateix.

i