· Tutorial ·

Com configurar claus de SSH a Ubuntu 22.04/Debian 10

Introducció

SSH és un protocol de xarxa segur que s'utilitza per a la gestió remota de servidors. És una manera segura de connectar-se a un servidor i fer-hi operacions sense la necessitat d'estar físicament present al servidor. Les claus SSH s'utilitzen per autenticar-se en un servidor remot en lloc de l'autenticació basada en contrasenya. En aquest manual, explicarem com configurar claus SSH a Ubuntu 22.04/Debian 10.

Pas 1: Instal·lar el client SSH

Abans de continuar, assegura't de tenir instal·lat el client SSH a la teva màquina local. Si encara no l'has instal·lat, obre una terminal i executa la següent ordre:

sudo apt-get install ssh

Pas 2: Generar una clau SSH

Per generar una clau SSH, obre una terminal i executa la següent ordre:

ssh-keygen

Això iniciarà el procés de generació de clau SSH. L'ordre et demanarà que especifiquis una ubicació per desar la clau SSH. Si no especifiques una ubicació, es desarà al directori per defecte ~/.ssh/id_rsa. També pots especificar un comentari per a la clau SSH.

Després de proporcionar la ubicació i el comentari, l'ordre sol·licitarà que proporcionis una contrasenya. Pots deixar-la en blanc per a una autenticació sense contrasenya.

La comanda ssh-keygen generarà dos fitxers: un privat i un altre públic. El fitxer privat es desarà a la ubicació que has especificat anteriorment i el fitxer públic es desarà al mateix directori amb l'extensió .pub.

Pas 3: Copiar la clau pública al servidor remot

Un cop generada la clau SSH, has de copiar la clau pública al servidor remot. Per fer-ho, executa la següent ordre:

ssh-copy-id usuario@servidor-remoto

Reemplaça usuari amb el teu nom d'usuari al servidor remot i servidor-remoto amb l'adreça IP o el nom de domini del servidor.

L'ordre copiarà la clau pública al fitxer authorized_keys al directori ~/.ssh al servidor remot. Si aquest fitxer no existeix, l'ordre la crearà automàticament.

Pas 4: Autenticar-se al servidor remot

Quan la clau pública s'hagi copiat al servidor remot, pots autenticar-te al servidor remot sense la necessitat de proporcionar una contrasenya. Per fer-ho, executa la següent ordre:

ssh usuario@servidor-remoto

Reemplaça usuari amb el teu nom d'usuari al servidor remot i servidor-remoto amb l'adreça IP o el nom de domini del servidor.

Aquesta ordre iniciarà una connexió SSH amb el servidor remot i utilitzarà la clau pública per autenticar-se.

Conclusió

En aquest manual, hem explicat com configurar claus SSH a Ubuntu 22.04/Debian 10. Generar una clau SSH i copiar-la al servidor remot és una manera segura i eficient d'autenticar-se en un servidor remot, sense la necessitat de proporcionar una contrasenya.

i