· Tutorial ·

Com consultar el model 347 des d' SWPanel

Per consultar el model 347 des del teu SWPanel, has de posicionar el cursor del ratolí sobre el logo del teu compte de client. A continuació, fes clic a Factures:

enter image description here

Des de la secció model 347, podràs consultar totes les factures de l’any per al model 347, que és la declaració anual informativa de les operacions amb terceres persones que s’han realitzat al llarg de l’exercici fiscal. Observaràs que s’indica clarament el nº de factura, data, descripció i import, a més de realitzar un sumatori trimestral.

enter image description here

i