· Tutorial ·

Com crear un Cloud usant una Plantilla

Com crear un Cloud usant una Plantilla

Una plantilla de desplegament de Cloud permet crear un servidor Cloud amb els mateixos recursos que l'original (sense dades).

⚠️ Important: En desplegar un servei mitjançant una plantilla de desplegament, es configurarà la mateixa IP que en el servidor utilitzat per a crear-la. Pel que pot haver-hi problemes de connectivitat fins que aquesta es modifiqui.

  • En el cas d'un servidor Linux, hauràs de configurar la IP del servidor amb la IP que trobaràs en el teu SWPanel.

  • En el cas d'un servei Windows, també, hauràs d'usar l'eina sysprep per a evitar problemes de noms / IDs duplicats dins de la mateixa xarxa.

Per a crear una Plantilla de Desplegament, pots seguir aquest manual: Com crear plantilles de desplegament Cloud

Desplegament d'un servei a través d'una Plantilla

Hauràs d'accedir a l'arbre de serveis del teu compte de SWPanel:

enter image description here

Localitza la Plantilla de Desplegament que vols utilitzar, posiciona el cursor a sobre del menú [...] i fes clic a l'opció 'Desplegar un Cloud d'aquesta Plantilla':

enter link description here

En la secció "Característiques de la Plantilla" podràs veure les característiques amb les quals es desplegarà el servidor Cloud.

Hauràs de llegir i acceptar la notificació informativa i per últim fer clic al botó "Crear Plantilla ara":

enter link description here

Una vegada finalitzi el procés de creació del servidor, aquest es mostrarà en la secció d'Arbre de serveis actius com un altre qualsevol.

enter link description here

i