· Tutorial ·

Com crear una VLAN amb els meus servidors Cloud

Una VLAN, acrònim de virtual LAN (Xarxa d'Àrea Local Virtual), és un mètode que permet crear xarxes independents a nivell lògic encara que aquestes es trobin dins una mateixa xarxa física.

Un dels avantatges de l'ús de les VLAN, a l'hora de gestionar una xarxa local, és la possibilitat de dividir-la en diversos segments dins aquesta mateixa xarxa local, de manera que cada segment es correspongui a una mateixa VLAN on podem agrupar-les màquines per: Departaments, projectes, funcions, usuaris...

enter image description here

A nivell de seguretat, les VLAN són molt útils, ja que permeten segmentar i restringir la connectivitat entre diferents màquines ubicades en diferents segments lògics d'una mateixa xarxa, de manera que les màquines dins d'una mateixa VLAN puguin comunicar-se entre elles, però no poden establir comunicació amb màquines d'altres VLAN de la mateixa xarxa local.

A SWHosting pots crear una VLAN per comunicar els teus diferents servidors Cloud a través d'una mateixa xarxa d'àrea local. D'aquesta manera, la transferència de dades de xarxa entre els servidors de la vostra VLAN podrà realitzar-se de forma segura a través d'aquesta xarxa privada i sense la necessitat d'utilitzar la connexió de xarxa pública de cada servidor, destinada exclusivament a connectar-se a Internet.

Per crear una VLAN entre els teus servidors Cloud des del SWPanel has de seguir els passos següents:

1. Crear el contenidor de Networking i afegir els servidors a la VLAN Privada.

A la part superior dreta del teu SWPanel has de fer un clic al botó blau "Crear un Servei"

enter image description here

Entre tots els possibles serveis que pots crear amb el teu SWPanel escull "Contenidors", "Networking" i finalment "VLAN Privada".

enter image description here

A la part esquerra de la nova finestra apareixerà el llistat de tots els teus servidors disponibles, on podràs marcar la casella de verificació d'aquells servidors Cloud que vulguis afegir al teu VLAN. Un cop seleccionats els servidors inclosos a la VLAN podràs verificar quins has triat al llistat de servidors situat a la part dreta de la finestra. Per continuar hauràs de prémer el botó "Següent"

enter image description here

A la següent finestra podràs definir el sobrenom del contenidor de VLAN amb què s'identificarà al teu SWPanel. També podràs indicar el nom del responsable, així com el seu telèfon i el correu electrònic. Un cop definides les dades hauràs de fer clic al botó "Següent".

enter image description here

A la següent finestra es resumiran els costos corresponents a la creació de la VLAN Privada, segons el nombre de servidors que hi hagis afegit. Per acceptar la creació de la VLAN, hauràs de prémer el botó "Crear Nou Contenidor"

enter image description here

Un cop creada la teva VLAN podràs gestionar-la, així com els servidors Cloud inclosos a la mateixa, des del seu Dashboard al teu SWPanel.

enter image description here

2. Configurar els servidors Cloud per connectar-se a la VLAN.

Un cop creada la VLAN hauràs de configurar de manera individual cadascun dels servidors Cloud perquè puguin comunicar-se a través de la connexió a la xarxa privada.

En primer lloc, hauràs de conèixer la IP de la xarxa local que se t'ha assignat automàticament a cada servidor en el moment de crear en contenidor de VLAN. Des del quadre de cerca del teu SWPanel hauràs de localitzar qualsevol dels servidors Cloud que hagis inclòs al teu VLAN per a accedir al seu Dashboard.

enter image description here

Un cop et trobis al Dashboard del servidor hauràs de situar-te al menú lateral esquerre i accedir a l'opció "Accions sobre aquest servei > Gestionar IPs del servei"

enter image description here

A la finestra següent trobaràs la IP i la màscara de xarxa que has d'utilitzar per configurar la interfície de xarxa local del teu servidor Cloud.

enter image description here

Apunta't tant la IP com la màscara, ja que els necessitaràs després.

2.1 Configurar IP VLAN en un servidor Debian / Ubuntu.

Perquè el teu servidor cloud amb Debian pugui accedir a la xarxa privada virtual (VLAN) ha de tenir una interfície de xarxa connectada a la VLAN i aquesta interfície ha de tenir una configuració perquè pugui "veure" els altres equips d'aquesta xarxa.

Per a configurar la interfície de xarxa has d'editar el fitxer "/etc/network/interfaces" amb el vostre editor preferit (en aquest exemple s'utilitza l'editor "vi"):

root@ce2019053111001:~# vi /etc/network/interfaces

I afegeixes la següent configuració:

 • Dispositiu ("iface"): eth1
 • Adreça IP ("address"): 192.168.48.2
 • Màscara de xarxa ("netmask"): 255.255.0.0

Tingues en compte que si la teva instància cloud ja tenia una altra configuració a "eth1", hauràs d'utilitzar "eth2" i així consecutivament.

Quedant així:

root@ce2019053111001:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
#
#
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 185.61.124.136
   netmask 255.255.255.0
   gateway 185.61.124.1
   dns-nameservers 185.61.124.25 185.61.124.26
   dns-search dnssw.net

auto eth1
iface eth1 inet static
	address 192.168.48.2
	netmask 255.255.0.0

root@ce2019053111001:~#

Un cop generada la configuració, només falta aplicar-la:

root@ce2019053111001:~# ifup eth1

Verifica que la interfície està configurada i que pots "veure" altres equips de la VLAN:

root@ce2019053111001:~# ifconfig 
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 185.61.124.136 netmask 255.255.255.0 broadcast 185.61.124.255
    inet6 fe80::982d:edff:fec7:c5f1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 9a:2d:ed:c7:c5:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6714581 bytes 333271211 (317.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 458188 bytes 66645406 (63.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.48.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255
    inet6 fe80::54f9:10ff:fed8:c74d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 56:f9:10:d8:c7:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7 bytes 550 (550.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@ce2019053111001:~#

Finalment verifica que pots veure altres equips de la mateixa xarxa (has de conèixer la seva IP, en aquest exemple es verifica la visibilitat amb la IP “192.168.48.3”):

root@ce2019053111001:~# ping 192.168.48.3 -c 4
PING 192.168.48.3 (192.168.48.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.428 ms

--- 192.168.48.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3073ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.407/0.428/0.021 ms
root@ce2019053111001:~#

Amb aquesta prova pots veure que la instància cloud està correctament configurada a nivell de VLAN.

2.2 Configurar IP VLAN en un servidor CentOS / RedHat / Oracle Linux.

Perquè el teu servidor cloud amb CentOS pugui accedir a la xarxa privada virtual (VLAN), ha de tenir una interfície de xarxa connectada a la VLAN i aquesta interfície ha de tenir una configuració perquè pugui "veure" els altres equips d'aquesta xarxa.

Per a configurar la interfície de xarxa has de crear un fitxer amb la configuració que vulguis aplicar. Has de posicionar-te a la carpeta on hi ha les configuracions de xarxa:

[root@ce2019060512001 ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/

En aquesta carpeta es troben les configuracions per a cada dispositiu dividides en diferents fitxers. Fixa't en els fitxers anomenats "ifcfg-eth".

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ls
ifcfg-eth0  ifdown-eth  ifdown-post  ifdown-Team   ifup-aliases ifup-ipv6  ifup-post  ifup-Team   init.ipv6-global
ifcfg-lo   ifdown-ippp ifdown-ppp   ifdown-TeamPort ifup-bnep   ifup-isdn  ifup-ppp   ifup-TeamPort network-functions
ifdown    ifdown-ipv6 ifdown-routes ifdown-tunnel  ifup-eth   ifup-plip  ifup-routes ifup-tunnel  network-functions-ipv6
ifdown-bnep ifdown-isdn ifdown-sit   ifup       ifup-ippp   ifup-plusb ifup-sit   ifup-wireless
[root@ce2019060512001 network-scripts]#

Has de crear un fitxer amb la configuració del nou dispositiu:

 • Dispositiu ("iface"): eth1
 • Adreça IP ("address"): 192.168.48.3
 • Màscara de xarxa ("netmask"): 255.255.0.0

Tingues en compte que si la teva instància cloud ja tenia una altra configuració a "eth1", hauràs d'utilitzar "eth2" i així consecutivament.

Edita el fitxer directament i li afegeixes la configuració següent:

[root@ce2019060512001 network-scripts]# vi ifcfg-eth1 
DEVICE="eth1"
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.48.3
NETMASK=255.255.0.0
IPV6INIT=no
[root@ce2019060512001 network-scripts]#

Un cop generada la configuració, només falta aplicar-la:

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ifup eth1

Verifica que la interfície està configurada i que pots "veure" altres equips de la VLAN:

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ifconfig 
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 185.61.124.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 185.61.124.255
    inet6 fe80::dc3a:14ff:fe7e:1ea7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether de:3a:14:7e:1e:a7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2284394 bytes 114577899 (109.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 121481 bytes 17467015 (16.6 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.48.3 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255
    inet6 fe80::2811:44ff:fecd:7118 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 2a:11:44:cd:71:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 14 bytes 694 (694.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 13 bytes 838 (838.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[root@ce2019060512001 network-scripts]#

Finalment verifica que pots veure altres equips de la mateixa xarxa (has de conèixer la seva IP, en aquest exemple es verifica la visibilitat amb la IP “192.168.48.2”):

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ping 192.168.48.2 -c 4
PING 192.168.48.2 (192.168.48.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.404 ms
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.377 ms

--- 192.168.48.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.365/0.600/1.255/0.378 ms
[root@ce2019060512001 network-scripts]# 

Amb aquesta prova pots veure que la instància cloud està configurada correctament a nivell de VLAN.

2.3 Configurar IP VLAN en un servidor Windows.

Perquè el teu servidor cloud amb sistema operatiu Windows pugui accedir a la xarxa privada virtual (VLAN), ha de tenir una interfície de xarxa connectada a la VLAN i aquesta interfície ha de tenir una configuració perquè pugui "veure" els altres equips d'aquesta xarxa .

Per això, primer has d'accedir al "Panel de control" de Windows (si no saps com obrir-lo, fes servir el cercador tallana o fes clic al botó d'Inici i escriu "panell de control", t'apareixerà als resultats).

enter image description here

Un cop ets dins del tauler de control, obre el "Centre de xarxes i recursos compartits". Al menú lateral, fes clic a "Canviar configuració de l'adaptador".

Identifica la interfície de xarxa de la VLAN, apareixerà amb un nom "Ethernet 2". Per procedir a configurar-la utilitza el menú "Propietats" fent clic amb el botó dret o bé fent doble clic a la icona de la interfície i després "Propietats".

Tingues en compte que si la teva instància cloud ja tenia una altra configuració a "Ethernet 2", hauràs d'utilitzar "Ethernet 3" i així consecutivament.

Procedeix a seleccionar el "Protocol d'Internet versió 4 (TCP/IPv4) i després "Propietats".

enter image description here

Introdueix la configuració amb les dades obtingudes anteriorment:

 • Seleccionar l'opció "Utilitzar la següent adreça IP"
 • Adreça IP ("Direcció IP"): 192.168.48.4
 • Màscara de xarxa ("Màscara de subxarxa"): 255.255.0.0
 • Altres camps: deixar en blanc

Fes clic a "D'acord" i tanca les finestres anteriors.

enter image description here

Verifica que la interfície està configurada i que pots "veure" altres equips de la VLAN, mitjançant el "CMD" de Windows ("Inici", escriure "cmd" i "Intro"):

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>ipconfig

Configuració IP de Windows


Adaptador d'Ethernet Internet:

  Specific DNS suffix for the connection. . : dnssw.net
  Link: local IPv6 address. . . : fe80::3402:2f51:7955:1fbb%5
  IPv4 address. . . . . . . . . . . . . . : 185.61.124.131
  Subnet mask . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . : 185.61.124.1

Adaptador de Ethernet VLAN:

  Specific DNS suffix for the connection. . :
  Link: local IPv6 address. . . : fe80::1cfe:7dc1:2abe:70e2%13
  IPv4 address. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.48.4  
  Subnet mask . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Default Gateway . . . . . :

Adaptador de túnel isatap.dnssw.net:

  State of the media. . . . . . . . . . . : disconnected media
  Specific DNS suffix for the connection. . : dnssw.net

Adaptador de túnel isatap.{A770B8C8-53FC-454F-8620-D8567917E18F}:

  Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>

Finalment, verifica que pots veure altres equips de la mateixa xarxa (has de conèixer la seva IP, en aquest exemple es verifica la visibilitat amb la IP “192.168.48.2”):

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>ping 192.168.48.2

Haciendo ping a 192.168.48.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadístiques de ping per a 192.168.48.2:
  Paquets: enviats = 4, rebuts = 4, perduts = 0
  (0% perduts),
Temps aproximats d'anada i tornada en mil·lisegons:
  Mínim = 0ms, Màxim = 2ms, Mitjana = 0ms

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>

Amb aquesta prova pots veure que la instància cloud està configurada correctament a nivell de VLAN.

i