· Tutorial ·

Com importar una base de dades mitjançant SSH

En aquest manual t'ensenyarem a importar una base de dades(MySQL) en el teu servidor Cloud mitjançant SSH, per exemple un Cloud SWPanel Smart Web D5. Això és útil si la importació mitjançant phpMyAdmin falla o qualsevol altra incidència a l'hora de pujar la base de dades.

1. Preparació de l'entorn

Si disposes d'un Cloud amb panell d'administració SWPanel, és recomanable crear prèviament una base de dades(o esborrar a la que planeja importar), aquesta ha de tenir el mateix nom que la base de dades a importar. Pots seguir el següent manual per a crear una base de dades des de SWPanel:

Com crear una base de dades MySQL o MariaDB

D'aquesta manera, la base de dades importada podrà ser gestionable des de l'SWPanel.

info NOTA: Si no disposes d'un Cloud amb panell d'administració SWPanel, pots ometre aquest pas. Posteriorment, hauràs de crear la base de dades manualment.

2. Pujar base de dades (.sql) al servidor

Cal que disposis d'un fitxer ".sql"** que és en si mateix la base de dades a importar. A l'hora de pujar aquest fitxer al servidor pots fer-ho via FTP o SFTP("root"):

Via FTP

  • Els usuaris FTP estan limitats.
  • En termes de ruta absoluta, els arxius transferits estan ubicats en "/var/www/...".
  • Pots seguir el següent manual per a crear, gestionar els usuaris FTP i accedir al servidor via FTP: Com crear un compte FTP.

Via SFTP ("root")

El més important és saber el directori on està la base de dades (.sql) dins del servidor per posteriorment importar-lo.

3. Connexió SSH

En el moment de donar d'alta el servidor, tant des de la web com des de l'SWPanel, se t'enviarà un correu electrònic al teu compte de correu amb les credencials d'accés SSH (IP, port, usuari i contrasenya) del teu servidor Cloud per a l'usuari administrador ("Root"). Amb aquestes credencials podràs accedir al teu servidor.

Pots consultar el següent manual per connectar-te al servidor via SSH: Connectar-te al teu Cloud per consola mitjançant PuTTY

Pots consultar el següent manual per connectar-te al servidor via Consola des de SWPanel: Com accedeixo al meu Cloud usant la consola a través de SWPanel

4. Importació de la base de dades

Dins del servidor, hauràs d'assegurar-te de que disposes de la base de dades ja creada en MySQL:

Accedim al MySQL

mysql -u root -p

enter image description here

danger El "password" sol·licitat, correspon a la contrasenya de l'administrador("root").

Després d'accedir, podràs llistar les bases de dades actuals amb la següent comanda

show databases;

enter image description here

A la llista desplegada hauràs de confirmar si disposes de la base de dades, en cas que no existeixi, hauràs de crear-la seguint el punt 1 ("Preparació de l'entorn") o crear-la manualment amb la comanda següent:

create database BBDDSWMANUALES;

Un cop disposis de la base de dades a MySQL, hauràs de dirigir-te al directori de la base de dades (arxiu .sql) i podràs realitzar la importació del fitxer ".sql" amb la comanda següent:

mysql -u root -p BBDDSWMANUALES < BBDDSWMANUALES_BACKUP.sql

enter image description here

danger El "password" sol·licitat, correspon a la contrasenya de l'administrador("root").

Ja està! Ara tens tota la informació requerida per a importar la teva base de dades MySQL via SSH.

i