· Tutorial ·

Com instal·lar Docker al teu propi servidor

En aquest manual t'ensenyarem com instal·lar i configurar Docker al teu propi servidor. Seguint aquests senzills passos podràs tenir Docker instal·lat i plenament funcional en molt pocs minuts, permetent llançar contenidors o "compondre" arquitectures de múltiples contenidors.

Prerequisits

Aquest manual cobreix la instal·lació de Docker per a la distribució Ubuntu 18.04. El procediment serà molt similar en versions posteriors d'Ubuntu i fins i tot per a qualsevol distribució basada en Debian. Tot i això, els passos detallats a continuació no funcionaran per a distribucions com Red Hat, Fedora, CentOS, etc.

  • Ubuntu 18.04 (o compatible)
  • Accés root
  • Connexió SSH o a la terminal

Totes les ordres d'aquest manual assumeixen que s'executen amb permisos de root. Segons la configuració de cada sistema, podria ser necessari precedir-los de sudo.

Instal·lació dels repositoris

En primer lloc, procedirem a instal·lar els repositoris, així com també les dependències necessàries.

1. Actualitzem la llista de paquets

apt-get update

2. Assegurem poder establir connexió amb repositoris a través del protocol HTTPS

apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

L'ordre anterior instal·larà les dependències necessàries per poder afegir i treballar correctament amb un repositori a través d'una connexió segura.

3. Descarreguem i afegim la clau pública del repositori de Docker

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Aquesta clau ens permetrà verificar la integritat dels fitxers i l'autenticitat de l'emissor, evitant així qualsevol tipus de suplantació de paquets/arxius. Aquesta és una mesura de seguretat estàndard i comú.

4. Afegim el repositori i actualitzem la llista de paquets

add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

info Cal notar que l'ordre anterior inclou el nom de llançament de la distribució. En aquest cas, bionic. En el cas que aquest manual sigui utilitzat en altres versions d'Ubuntu o distribucions derivades d'Ubuntu, caldrà canviar aquesta paraula per assegurar la compatibilitat.

apt-get update

Finalment, actualitzarem la llista de paquets, habilitant amb això el repositori.

5. Instal·lem Docker mitjançant el gestor de paquets

apt-get install docker-ce

El nom de paquet docker-ce fa referència a la versió gratuïta ("community edition") de Docker.

6. Provem la instal·lació llançant el contenidor "hello-world"

docker container run hello-world

success Ja està! Si has seguit tots els passos correctament, hauràs instal·lat amb èxit Docker al teu servidor Ubuntu.

i