· Tutorial ·

Com instal·lar un entorn LAMP + PhpMyAdmin

En aquest tutorial t' explicarem com pots aconseguir un entorn LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP) seguint uns senzills passos. A més, també t'ensenyarem a instal·lar PhpMyAdmin perquè puguis configurar i administrar les bases de dades directament des del navegador web.

Què és un entorn LAMP?

"LAMP" són les sigles formades arran de les següents paraules "Linux", "Apache", "MySQL" i "PHP".

Concretament, cadascuna d'aquestes inicials fa referència a una tecnologia que permet allotjar i executar aplicacions web. T'ho detallem a continuació:

  • Linux: és el sistema operatiu del servidor.
  • Apache: és un programa que gestiona les "peticions web". És a dir, el que es coneix popularment com a servidor web.
  • MySQL: és un sistema de gestió de bases de dades que permet gestionar, crear i modificar bases de dades que emmagatzemaran la informació de la teva aplicació.
  • PHP: és un llenguatge de programació en què estarà programada la teva aplicació.

L'entorn LAMP o LAMP Stack és possiblement una de les combinacions de tecnologia més populars i utilitzades per aplicacions web com WordPress i PrestaShop.

Com instal·lar un entorn LAMP

Per poder disposar del nostre entorn LAMP (requisit indispensable per instal·lar aplicacions web que requereixin aquestes tecnologies) caldrà comptar amb un servidor Cloud amb Linux. Recomanem les distribucions "Debian" o "Ubuntu".

Un cop desplegat el nostre servidor Linux ja comptarem amb la primera tecnologia d'aquest entorn. A continuació veurem com instal·lar la resta: Apache, MySQL i PHP.

info A partir d'ara, aquest manual assumirà que tens coneixements sobre SSH, sobre com executar ordres des de la terminal a Linux i que estàs utilitzant la distribució "Ubuntu 18.04". Altres sistemes podrien presentar variacions, especialment CentOS o RedHat.

1. Actualitzar el sistema operatiu:

En primer lloc, és recomanable assegurar que tots els paquets del sistema operatiu estiguin actualitzats. Per fer-ho, executarem la següent ordre amb permisos de superusuari:

apt-get update && apt-get upgrade

Durant el procés d'actualització és possible que se't sol·liciti la intervenció de l'usuari. Això dependrà dels paquets que s'actualitzen i la resposta dependrà de cada circumstància. En la majoria dels casos, es podrà optar per la configuració per defecte.

2. Instal·lar Apache

Instal·lar apache és senzill i tan sols requereix la següent ordre:

apt-get install apache2

En cas que se'ns sol·liciti qualsevol tipus de confirmació, simplement, l'haurem de concedir prement Y i després espai.

La comanda anterior instal·larà i configurarà el servidor web Apache amb els paràmetres per defecte.

3. Instal·lar MySQL

En aquest punt és important destacar que nosaltres voldrem instal·lar el servidor de MySQL. És a dir, el programa encarregat de gestionar i servir les bases de dades. Així mateix, també hem de destacar que durant tot aquest manual hem parlat de "MySQL". L'última versió d'Ubuntu, en realitat, utilitza el sistema de gestió de bases de dades MariaDB. Tot i això, aquesta diferència és transparent i innòcua a l'usuari de cares a aquest manual i a la instal·lació o funcionament de l'entorn LAMP.

apt-get install mysql-server

Més endavant, farem servir l'aplicació PhpMyAdmin per acabar de configurar les bases de dades i crear un usuari administrador.

4. Instal·lar PHP

El llenguatge PHP pot ser instal·lat de manera molt similar a totes les instal·lacions anteriors:

apt-get install php

A Ubuntu 18.04, la versió de PHP que s'instal·larà per defecte, és la 7.2.

Resum

Seguint els passos anteriors ja disposarem d'un entorn LAMP, si bé, potser caldrà fer algun tipus de configuració o ajustament de cadascun d'aquests components, segons els requisits de la nostra aplicació web, projecte, etc.

Com instal·lar PhpMyAdmin

Finalment, procedirem a la instal·lació de PhpMyAdmin. Es tracta d'una aplicació web que ens permetrà gestionar les nostres bases de dades directament des del navegador, cosa que resulta pràctica i còmoda.

La instal·lació de PhpMyAdmin és, possiblement, el pas més complex de tot el manual, ja que requereix la intervenció de l'usuari. Llegeix atentament els passos que detallarem a continuació:

1. Inicia la instal·lació

apt-get install phpmyadmin

2. Tria el servidor web

info Llegeix les instruccions atentament. És fàcil equivocar-se en aquest pas i no es pot completar bé la instal·lació de PhpMyAdmin.

A continuació, hauràs de triar quin servidor vols que PhpMyAdmin utilitzi. Hauràs de marcar l'opció apache2 prement la tecla espai.

És important que la casella de l'esquerra de la paraula apache2 quedi marcada amb un asterisc: *.

Un cop hagis marcat la casella, prem la tecla tabulador per ressaltar el botó <OK> i finalment, confirma la teva selecció prement la tecla ENTER.

3. Crea la base de dades pròpia de PhpMyAdmin

Tot seguit, l'instal·lador ens donarà l'opció d'activar la configuració i instal·lar la base de dades pròpia de PhpMyAdmin amb els paràmetres per defecte. A menys que tinguis experiència amb PhpMyAdmin, recomanem que triïs aquesta opció.

Confirma l'opció prement Enter sobre l'opció <YES>.

4. Defineix la contrasenya per a l'usuari administrador de PhpMyAdmin

Finalment, hauràs de definir una contrasenya que s'assignarà a l'usuari administrador. Recorda que és recomanable que aquesta contrasenya contingui, com a mínim 10 caràcters, entre ells números, lletres minúscules, lletres majúscules i símbols. En tractar-se d'una web app has de triar una contrasenya prou forta per evitar accessos no autoritzats.

5. Fes el teu primer login a PhpMyAdmin

Finalment, obre un navegador web i adreça't a la següent URL:

http://<ip-del-teu-servidor>/phpmyadmin

Si has seguit correctament els passos de configuració, hauries de veure la pantalla de benvinguda de PhpMyAdmin. Per acabar, només has de fer login amb les dades següents:

  1. Usuari: phpmyadmin
  2. Contrasenya: la-contrasenya-que-has-definit

Resum

Si has seguit els passos d'aquest manual, ara disposaràs d'un entorn LAMP plenament funcional, llest per instal·lar qualsevol aplicació que requereixi aquest stack de tecnologies. Recorda que és possible que hagis de realitzar ajustaments i configuracions addicionals específiques a les característiques del teu projecte. Per exemple, la configuració dels Virtual Hosts d'Apache.

i