· Tutorial ·

Com reinstal·lar un servidor Cloud

Reinstal·lar un servei de Cloud pot ser útil per tenir un servidor amb les mateixes característiques que un creat anteriorment. També és útil en cas que hàgim tingut qualsevol problema de programari que ens impedeixi recuperar el servidor.

❗ Reinstal·lar un Cloud implica:

 • Eliminar de manera irrecuperable totes les dades del servidor.
 • Executar el procés d'instal·lació amb la mateixa configuració amb què va ser creat en primer lloc.
 • El Cloud reinstal·lat mantindrà el mateix nom, àlies i adreça IP. Si n'hi ha, també es conservaran totes les còpies de seguretat.
 • Reinstal·lar el Cloud no tindrà efecte sobre la facturació o els serveis d'administració.

Recorda que si experimentes qualsevol problema de Programari, ens ho pots comunicar via tiquet tècnic i els nostres tècnics faran tot el possible per solucionar-ho.

 1. En primer lloc, hauràs de localitzar el Cloud que vulguis reinstal·lar:

  enter image description here

  💡 Recorda que pots fer servir el cercador per trobar el servidor de manera ràpida

 2. Un cop al Dashboard del servei en qüestió, hauràs de dirigir-te a l'apartat d'"Accions per a aquest cloud" -> "Reinstal·lar aquest Cloud":

  enter image description here

 3. A continuació se'ns obrirà una finestra nova on se'ns advertirà que la reinstal·lació del Cloud implica l'esborrament de totes les dades. A més, també ens farà escriure una paraula aleatòria per tal d'assegurar aquest esborrat.

Per continuar amb la reinstal·lació, hauràs de formalitzar els canvis i fer clic al botó "Reinstal·lar ara":

enter image description here

La reinstal·lació del teu servidor Cloud s'iniciarà immediatament.

i