· Tutorial ·

Com revisar el registre d'esdeveniments (logs) de la teva pàgina web

Per revisar el registre d'esdeveniments de la teva pàgina web, pots seguir els següents passos:

1- Accedeix a SWPanel i dirigeix-te al Dashboard del servei corresponent, usant el cercador situat en la part superior. enter image description here

2- Un cop situat en el Dashboard del teu servei, dirigeix-te al Gestor de LOGs fent ús de la icona de LOGs. enter image description here

Després, visualitzaràs quatre tipus de fitxers diferents: Apache Access, Apache Error, Nginx Access i Nginx Error:

  • apache_access_XXXXXXXX.log - El servidor emmagatzema la informació sobre totes les peticions que processa, la ubicació del fitxer de registre i el contingut que s'apunta en el registre d'accés

  • apache_error_XXXXXXXX.log- El registre d'errors d'Apache és on es registra la informació sobre qualsevol error o anomalia que trobi. Molts dels "errors" dels registres d'Apache solen ser menors, com un visitant que sol·licita un arxiu que no existeix. Apache també fa servir els registres d'errors per a registrar avisos que puguin indicar un problema potencial amb un esdeveniment o configuració en particular.

  • nginx_access_XXXXXXXX.log - En aquest fitxer veuràs les peticions que ha realitzat el servei Nginx contra el teu servei web. (caché)

  • nginx_error_XXXXXXXX.log - El servidor enmagatzema la informació sobre totes les peticions del servei de Nginx amb error, contra el teu servei web en aquest registre d'error.

La forma de visualitzar qualsevol dels 4 tipus de logs que acabem de comentar, és el mateix que es mostra en el següent exemple.

3- Seleccionar el menú desplegable [...] i seleccionar "Descarregar" o "Veure Log des de l 'SWPanel". Si el fitxer de log és massa gran, l'opció "Veure Log des de l 'SWPanel" no estarà disponible. enter image description here

4- Si l'obres mitjançant SWPanel, l'aspecte serà similar a aquest. enter image description here

5- En l'opció "Dades a visualitzar", pots escollir entre les següents opcions, per a filtrar i cercar únicament el codi específic.

enter image description here

  • Totes les línies de Log: --> Opció per defecte.

  • Només línies Resultat Ok - (Status 200) --> Filtra només les línies que continguin status 200, la sol·licitud ha tingut èxit

  • Només línies Resultat Redirect - (Status 300) --> Filtra només les línies que continguin status 300, equivalent a redireccions.

  • Només línies Resultat Client Error - (Status 400) --> Filtra només les línies que continguin status 400, equivalent a errors del client.

  • Només línies Resultat Server Error - (Status 500) --> Filtra només les línies que continguin status 500, equivalent a errors de servidor.

6- També, pots escollir el nombre màxim de línies a visualitzar, per defecte són 5000, encara que ho pots modificar. Només has d'escriure en el requadre el nombre de línies que vulguis i prémer el botó "Enter". enter image description here

Si tens qualsevol pregunta al respecte, no dubtis en fer servir el nostre mur de suport.

i