Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com crear una VLAN amb els meus servidors Cloud

Una VLAN, acrònim de virtual LAN (Xarxa d'Àrea Local Virtual), és un mètode que permet crear xarxes independents a nivell lògic, encara que aquestes es trobin dins d'una mateixa xarxa física.

Un dels avantatges d'ús de les VLAN, a l'hora de gestionar una xarxa local, és la possibilitat de dividir-la en diversos segments dins d'aquesta mateixa xarxa local, de manera que cada segment es correspongui a una mateixa VLAN, on podem agrupar les màquines per: departaments, projectes, funcions, usuaris, ...

enter image description here

A nivell de seguretat les VLAN són molt útils, ja que permeten segmentar i restringir la connectivitat entre diferents màquines ubicades a diferents segments lògics d'una mateixa xarxa, de manera que les màquines dins d'una mateixa VLAN poden comunicar-se entre elles, però no poden establir comunicació amb màquines d'altres VLAN de la mateixa xarxa local.

A SWHosting pots crear una VLAN per comunicar els teus diferents servidors Cloud a través d'una mateixa xarxa d'àrea local. D'aquesta manera, la transferència de dades de xarxa entre els servidors de la teva VLAN podrà realitzar-se de manera segura a través d'aquesta xarxa privada i sense la necessitat d'utilitzar la connexió de xarxa pública de cada servidor, destinada exclusivament per a connectar-se a Internet.

Per crear una VLAN entre els teus servidors Cloud des de l'SWPanel has de seguir els següents passos:

1. Crear el contenidor de Networking i afegir els servidors a la VLAN Privada.

A la part superior dreta de l'SWPanel has de fer un clic al botó blau "Crear un Servei"

enter image description here

D'entre tots els possibles serveis que pots crear amb el teu SW Panel tria "Contenidors"

enter image description here

A continuació, fes clic a l'opció "" Networking "

enter image description here

A la següent finestra has de triar l'opció "VLAN Privada"

enter image description here

A la part esquerra de la nova finestra apareixerà el llistat de tots els teus servidors disponibles, en el qual podràs marcar la casella de verificació d'aquells servidors Cloud que vulguis afegir a la teva VLAN. Un cop seleccionats els servidors inclosos a la VLAN podràs verificar quins has triat en el llistat de servidors situat a la part dreta de la finestra. Per continuar hauràs de prémer el botó "Següent"

enter image description here

A la següent finestra podràs definir el sobrenom del contenidor de VLAN amb el qual s'identificarà en el teu SW Panel. També podràs indicar el nom del responsable, així com el seu telèfon i correu electrònic. Un cop definits les dades hauràs de fer clic al botó "Següent".

enter image description here

A la següent finestra es resumiran els costos corresponents a la creació de la VLAN Privada, segons el nombre de servidors que hagis afegit a la mateixa. Per acceptar la creació de la VLAN hauràs de prémer el botó "Afegeix nou Contenidor"

enter image description here

Un cop creada la teva VLAN podràs gestionar-la, així com els servidors Cloud inclosos en la mateixa, des del seu Dashboard en el teu SW Panel.

enter image description here

2. Configurar els servidors Cloud per connectar-se a la VLAN.

Un cop creada la VLAN hauràs de configurar de forma individual cadascun dels servidors Cloud perquè puguin comunicar-se a través de la connexió a la xarxa privada.

En primer lloc, hauràs de conèixer la IP de la xarxa local que se li ha assignat automàticament a cada servidor en el moment de crear en contenidor de VLAN. Des del quadre de cerca del teu SW Panel hauràs de localitzar qualsevol dels servidors Cloud que hagis inclòs en la teva VLAN per accedir al seu Dashboard.

enter image description here

Un cop et trobis al Dashboard del servidor hauràs situar-te al menú lateral esquerre i accedir a l'opció "Accions sobre aquest servei > Gestiona IPs del servei"

enter image description here

A la següent finestra trobaràs la IP i la màscara de xarxa que has d'utilitzar per configurar la interfície de xarxa local del teu servidor Cloud.

enter image description here

Apunta't tant la IP com la màscara, atès que els necessitaràs després.

2.1 Configurar IP VLAN en un servidor Debian / Ubuntu.

Perquè el teu servidor cloud amb Debian pugui accedir a la xarxa privada virtual (VLAN) ha de tenir una interfície de xarxa connectada a la VLAN i aquesta interfície ha de tenir una configuració perquè pugui "veure" als altres ordinadors de la xarxa.

Per configurar la interfície de xarxa has d'editar l'arxiu "/etc/network/interfaces" amb el teu editor preferit (en aquest exemple es fa servir l'editor "vi"):

root@ce2019053111001:~# vi /etc/network/interfaces

I li afegeixes la següent configuració:

 • Dispositiu ("iface"): eth1
 • Direcció IP ("address"): 192.168.48.2
 • Màscara de xarxa ("netmask"): 255.255.0.0

Tingues en compte que si la teva instància cloud ja tenia una altra configuració en "eth1", hauràs de fer servir "eth2" i així consecutivament

Quedant així:

root@ce2019053111001:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
#
#
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 185.61.124.136
   netmask 255.255.255.0
   gateway 185.61.124.1
   dns-nameservers 185.61.124.25 185.61.124.26
   dns-search dnssw.net

auto eth1
iface eth1 inet static
	address 192.168.48.2
	netmask 255.255.0.0

root@ce2019053111001:~#

Un cop generada la configuració només falta aplicar-la:

root@ce2019053111001:~# ifup eth1

Verifica que la interfície està configurada i que pots "veure" a altres equips de la VLAN:

root@ce2019053111001:~# ifconfig 
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 185.61.124.136 netmask 255.255.255.0 broadcast 185.61.124.255
    inet6 fe80::982d:edff:fec7:c5f1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 9a:2d:ed:c7:c5:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6714581 bytes 333271211 (317.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 458188 bytes 66645406 (63.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.48.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255
    inet6 fe80::54f9:10ff:fed8:c74d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 56:f9:10:d8:c7:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7 bytes 550 (550.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@ce2019053111001:~#

Finalment verifica que pots veure altres equips de la mateixa xarxa (has de conèixer la seva IP, en aquest exemple es verifica la visibilitat amb la IP "192.168.48.3"):

root@ce2019053111001:~# ping 192.168.48.3 -c 4
PING 192.168.48.3 (192.168.48.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.48.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.428 ms

--- 192.168.48.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3073ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.407/0.428/0.021 ms
root@ce2019053111001:~#

Amb aquesta prova pots veure que la instància cloud està correctament configurada a nivell de VLAN.

2.2 Configura IP VLAN en un servidor CentOS/RedHat/Oracle Linux.

Perquè el teu servidor cloud amb CentOS pugui accedir a la xarxa privada virtual (VLAN) ha de tenir una interfície de xarxa connectada a la VLAN i aquesta interfície ha de tenir una configuració perquè pugui "veure" als altres ordinadors de la xarxa.

Per configurar la interfície de xarxa has de crear un fitxer amb la configuració que vulguis aplicar. Has posicionar-te a la carpeta on hi ha les configuracions de xarxa:

[root@ce2019060512001 ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/

En aquesta carpeta es troben les configuracions per a cada dispositiu divideixis en diferents arxius. Fixa't en els arxius anomenats "ifcfg-eth".

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ls
ifcfg-eth0  ifdown-eth  ifdown-post  ifdown-Team   ifup-aliases ifup-ipv6  ifup-post  ifup-Team   init.ipv6-global
ifcfg-lo   ifdown-ippp ifdown-ppp   ifdown-TeamPort ifup-bnep   ifup-isdn  ifup-ppp   ifup-TeamPort network-functions
ifdown    ifdown-ipv6 ifdown-routes ifdown-tunnel  ifup-eth   ifup-plip  ifup-routes ifup-tunnel  network-functions-ipv6
ifdown-bnep ifdown-isdn ifdown-sit   ifup       ifup-ippp   ifup-plusb ifup-sit   ifup-wireless
[root@ce2019060512001 network-scripts]#

Has de procedir a crear un fitxer amb la configuració del nou dispositiu:

 • Dispositiu ("iface"): eth1
 • Direcció IP ("address"): 192.168.48.3
 • Màscara de xarxa ("netmask"): 255.255.0.0

Ten en cuenta que si tu instancia cloud ya tenía otra configuración en "eth1", deberás usar "eth2" y así consecutivamente.

Edita l'arxiu directament i li afegeixes la següent configuració:

[root@ce2019060512001 network-scripts]# vi ifcfg-eth1 
DEVICE="eth1"
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.48.3
NETMASK=255.255.0.0
IPV6INIT=no
[root@ce2019060512001 network-scripts]#

Un cop generada la configuració només falta aplicar-la:

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ifup eth1

Verifica que la interfície està configurada i que pots "veure" a altres equips de la VLAN:

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ifconfig 
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 185.61.124.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 185.61.124.255
    inet6 fe80::dc3a:14ff:fe7e:1ea7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether de:3a:14:7e:1e:a7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2284394 bytes 114577899 (109.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 121481 bytes 17467015 (16.6 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.48.3 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255
    inet6 fe80::2811:44ff:fecd:7118 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 2a:11:44:cd:71:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 14 bytes 694 (694.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 13 bytes 838 (838.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[root@ce2019060512001 network-scripts]#

Finalment verifica que pots veure altres equips de la mateixa xarxa (has de conèixer la seva IP, en aquest exemple es verifica la visibilitat amb la IP "192.168.48.2"):

[root@ce2019060512001 network-scripts]# ping 192.168.48.2 -c 4
PING 192.168.48.2 (192.168.48.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.404 ms
64 bytes from 192.168.48.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.377 ms

--- 192.168.48.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.365/0.600/1.255/0.378 ms
[root@ce2019060512001 network-scripts]# 

Amb aquesta prova pots veure que la instància cloud està correctament configurada a nivell de VLAN.

2.3 Configurar IP VLAN en un servidor Windows.

Perquè el teu servidor cloud amb sistema operatiu Windows pugui accedir a la xarxa privada virtual (VLAN) ha de tenir una interfície de xarxa connectada a la VLAN i aquesta interfície ha de tenir una configuració perquè pugui "veure" als altres ordinadors de la xarxa.

Per a això, primer has d'accedir al "Panell de control" de Windows (si no saps com obrir-lo, utilitza el cercador Cortana o fes clic al botó d'Inici i escriu "panell de control", t'apareixerà en els resultats).

enter image description here

Un cop estàs dins del tauler de control, obre el "Centre de xarxes i recursos compartits". Al menú lateral, fes clic a "Canviar configuració de l'adaptador".

Identifica la interfície de xarxa de la VLAN, apareixerà amb un nom "Ethernet 2". Per procedir a configurar-la fes servir el menú "Propietats" fent clic amb el botó dret o bé fent doble-clic a la icona de la interfície i després "Propietats".

Tingues en compte que si la teva instància cloud ja tenia una altra configuració en "Ethernet 2", hauràs de fer servir "Ethernet 3" i així consecutivament.

Procedeix a seleccionar el "Protocol d'Internet versió 4 (TCP / IPv4) i després" Propietats ".

enter image description here

Introdueix la configuració amb les dades obtingudes anteriorment:

 • Seleccionar l'opció "Utilitza la següent adreça IP"
 • Direcció IP ("Dirección IP"): 192.168.48.4
 • Màscara de xarxa ("Màscara de subxarxa"): 255.255.0.0
 • Altres camps: deixar en blanc

Fes clic a "D'acord" i tanca les finestres anteriors.

enter image description here

Verifica que la interfície està configurada i que pots "veure" a altres equips de la VLAN, mitjançant el "CMD" de Windows ("Inici", escriure "cmd" i "Intro"):

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Internet:

  Sufijo DNS específico para la conexión. . : dnssw.net
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3402:2f51:7955:1fbb%5
  Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 185.61.124.131
  Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 185.61.124.1

Adaptador de Ethernet VLAN:

  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1cfe:7dc1:2abe:70e2%13
  Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.48.4
  Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de túnel isatap.dnssw.net:

  Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . : dnssw.net

Adaptador de túnel isatap.{A770B8C8-53FC-454F-8620-D8567917E18F}:

  Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>

Finalment verifica que pots veure altres equips de la mateixa xarxa (has de conèixer la seva IP, en aquest exemple es verifica la visibilitat amb la IP "192.168.48.2"):

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>ping 192.168.48.2

Haciendo ping a 192.168.48.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.48.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.48.2:
  Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
  (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
  Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 0ms

C:\\\\Users\\\\Administrador.CE2019060510002>

Amb aquesta prova pots veure que la instància cloud està correctament configurada a nivell de VLAN.

Utilitzem cookies per oferir els nostres serveis i analítiques i de màrqueting. Per obtenir més informació sobre l’ús que fem de les cookies, consulteu la Informació cookies. Si continueu navegant pel nostre lloc web, accepteu l'ús de cookies.