· Tutorial ·

Configuració d'un servidor CentOS 8 clonat

Un cop realitzada la clonació del teu servidor Cloud amb CentOS com a sistema operatiu, pots utilitzar la nova màquina desplegada per realitzar proves de la teva web, o bé tenir un entorn de preproducció. Per començar a operar amb el teu clon, hauràs de proveir el teu servidor amb una sèrie de modificacions prèvies.

Preparació de l'entorn

Accedeix al dashboard de la màquina clonada i fes clic a la icona corresponent a la consola SSH. enter image description here

Fes login a la màquina clonada amb l'usuari root i la contrasenya de la màquina original (tingues present els caràcters especials al codi ASCII).

enter image description here

Un cop hagis iniciat sessió al servidor clonat, hauràs de modificar el fitxer /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, per exemple amb l'editor nano, i modificar la IP pública existent al fitxer per la nova IP pública de la màquina clonada, la qual hauràs rebut per correu.

nano ifcfg-eth0

enter image description here

Fitxer ifcfg-eth0 amb la configuració inicial

enter image description here

Correu amb les credencials d'accés

enter image description here

Fitxer ifcfg-eth0 actualitzat

enter image description here

Un cop editat, hauràs d'iniciar el servei de xarxa executant els següents comandos:

nmcli networking off
nmcli networking on

Podràs comprovar la modificació de la nova IP configurada ecexutant el comando:

ifconfig -a

enter image description here

Modificació dels fitxers hosts i hostname

Connecta't per SSH al nou servidor i modifica els fitxers /etc/hosts i /etc/hostname, canviant el nom del servidor original pel nom del servidor que hauràs rebut per correu electrònic.

nano /etc/hosts

Fitxer hosts amb la configuració inicial

enter image description here

Fitxer hosts amb la configuració final

enter image description here

nano /etc/hostname

Fitxer hostname amb la configuració inicial

enter image description here

Fitxer hostname amb la configuració final

enter image description here

Modificar contrasenya de l'usuari root

Per modificar el passwd de root, executa la següent comando indicant el password que has rebut per correu electrònic.

On posa # password root introdueix el password que apareix al teu correu electrònic.

enter image description here

D'aquesta manera, la nova màquina clonada comptarà amb la mateixa IP, amb el nom i la contrasenya de root corresponents, finalitzant el procés de clonació i posada en marxa del servidor clonat.

danger IMPORTANT: per desar els canvis amb l'editor nano, recorda que hauràs de prémer les tecles control + x del teclat.

i