· Tutorial ·

Configuració d'un servidor Debian/Ubuntu clonat

Un cop realitzada la clonació del teu servidor Cloud pots utilitzar la nova màquina desplegada per realitzar proves de la teva web, o bé tenir un entorn de preproducció. Per començar a operar amb el teu clon, hauràs de proveir el teu servidor amb una sèrie de modificacions prèvies.

Preparació de l'entorn

Accedeix al dashboard de la màquina clonada i fes clic a la icona corresponent a la consola SSH. enter image description here

Fes login a la màquina clonada amb l'usuari root i la contrasenya de la màquina original (tingues present els caràcters especials al codi ASCII). enter image description here

Un cop hagis iniciat sessió al servidor clonat, hauràs de modificar el fitxer /etc/network/interfaces, per exemple amb l'editor nano, i modificar la IP pública existent al fitxer per la nova IP pública de la màquina clonada, la qual hauràs rebut per correu.

enter image description here

nano interfícies

Fitxer interfícies amb la configuració inicial.

enter image description here

Correu amb les credencials d'accés.

enter image description here

Fitxer interfícies actualitzat.

enter image description here

A continuació, executa l'ordre /etc/init.d/networking restart.

enter image description here

Podràs comprovar la modificació de la nova IP configurada, executant la comanda ifconfig -a

enter image description here

En aquest moment, la teva màquina clonada ja tindrà la seva pròpia IP i podrà fer ús de qualsevol connexió SSH en lloc de la consola proporcionada pel SWPanel.

Modificació dels fitxers hosts i hostname

Connecta't per SSH al nou servidor i modifica els fitxers /etc/hosts i /etc/hostname, canviant el nom del servidor original pel nom del servidor que hauràs rebut per correu electrònic.

enter image description here

nano /etc/hosts

Fitxer hosts amb la configuració inicial.

enter image description here

Fitxer hosts amb la configuració final.

enter image description here

nano /etc/hostname

Fitxer hostname amb la configuració inicial.

enter image description here

Fitxer hostname amb la configuració final.

enter image description here

Modificar contrasenya de l'usuari root

Executa el comando passwd root perquè puguis modificar el password de l'usuari root pel qual has rebut per correu electrònic.

enter image description here

D'aquesta manera, la nova màquina clonada comptarà amb la mateixa IP, amb el nom i la contrasenya de root corresponents, finalitzant el procés de clonació i posada en marxa del servidor clonat.

IMPORTANT: per desar els canvis amb l'editor nano, recorda que hauràs de prémer les tecles control + x del teclat.

i