· Tutorial ·

Crea el teu primer programa a Java 11 a Ubuntu 22.04 o Debian 11

Java és un dels llenguatges de programació més utilitzats gràcies a la seva gran versatilitat, portabilitat i capacitat per poder crear aplicacions robustes i escalables. Es tracta d'un llenguatge orientat a objectes amb una gran quantitat de biblioteques i eines que faciliten el desenvolupament de les aplicacions, ja siguin d'escriptori, web o per a mòbils.

En aquest manual ensenyarem com crear el teu primer programa fent servir Java 11 a Ubuntu 22.04 o Debian 11, on mostrarem el text "Hello World!" per la consola del nostre sistema operatiu.

El primer pas serà instal·lar l'entorn de desenvolupament OpenJDK 11 per poder compilar i executar les nostres aplicacions fetes a Java.

sudo apt install openjdk-11-jdk-headless -y

Un cop acabada la instal·lació, hauràs de crear el fitxer on escriurem el codi del programa. En el nostre cas ho anomenarem HelloWorld.java. Pots crear el fitxer amb la següent ordre:

touch HelloWorld.java

El següent pas serà obrir el fitxer amb el teu editor preferit. Nosaltres ho farem amb l'editor nano:

nano HelloWorld.java

El codi del programa serà el següent:

// El teu primer programa a Java 11
class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

ATENCIÓ És molt important que el nom de la classe (línia 2 del codi del programa) sigui el mateix que el nom del fitxer (sense l'extensió ".java").

Un cop desat el fitxer, haurem de compilar el nostre programa amb la següent ordre:

javac HelloWorld.java

I finalment podrem executar-ho:

java HelloWorld

Veurem com per la pantalla de la nostra consola ens apareix el text Hello World!. Això vol dir que el programa ha estat executat correctament.

i